2007-04-17

Justitieministern röstar mot grundlagen!

Ursäkta om jag tjatar, men nu är det skarpt läge...

Nu i veckan kommer EU:s justitieministrar att besluta om en ramlagstiftning mot rasism.

Detta beslut kommer till exempel att innebära att det blir förbjudet att förneka förintelsen, även i Sverige. Åsiktsförbuden blir fler. Yttrandefriheten inskränks.

Detta står i uppenbar konflikt med den svenska, grundlagsskyddade, yttandefriheten.

Sveriges justitieminister, Beatrice Ask (m), tänker dock inte ställa sig bakom den svenska grundlagen. Hon tänker inte försvara yttrandefriheten.

Hon skulle kunna. Det räcker med att hon säger nej, så blir det inget.

Men Sverige vill inte använda sitt veto. Det blir ju så krångligt. Och det antas vara ofint mot det tyska ordförandeskapet. Tar man strid, då måste man ju diskutera principer...

Och Beatrice Ask är inte ensam med att göra karottunderlägg av vår grundlag och yttrandefrihet. Oppositionen säger inte ett pip. Ärendet har gått igenom både konstitutionsutskottet och EU-nämnden, utan att någon har velat eller vågat bråka.

Lite senare denna vecka är det alltså kört. Då har EU:s ministerråd fattat sitt beslut. (Om inget annat land sätter sig på tvären. Men det är nog att hoppas på för mycket.)

Således håller vi just nu på att låta EU göra en allvarlig inskränkning i vår yttrandefrihet, i strid med vår grundlag. Men ingen – ingen! – reagerar.

Det borde vara ett jävla liv i blogosfären, på tidningarnas ledar- och debattsidor, i diskussionsprogrammen i radio och tv och i Publicistklubben.

Men det är tyst. Märkligt, otäckt och pinsamt tyst.

Är det inte bättre att säga ifrån i förväg – innan de inskränker våra demokratiska fri- och rättigheter – än att vara förvånat efterklok?

Skall något göras för att stoppa förslaget, då är det oerhört bråttom. Då gäller det att alla goda krafter tar i ordentligt. Omedelbart! Så det blir väl, i vanlig ordning, inget...

Länkar: Tidigare bloggpost | EU-nämnden

9 kommentarer:

 1. Om man inte får förneka förintelsen kommer det att bli svårare att upptäcka vilka som är nazister – förrän det är för sent…

  SvaraRadera
 2. Henrik! Länka till förslaget. Jag är en idiot som inte orkar leta själv.

  SvaraRadera
 3. På EU-nämndens sida som jag länkar till finns en länk till 8180/07 REV 1 LIMITE DROIPEN 29.

  SvaraRadera
 4. Några citat...

  I artikel 1.1 åläggs medlemsstaterna att se till att vissa rasistiska och främlingsfientliga gärningar är straffbara när de begås avsiktligt, nämligen följande gärningar.
  – Offentlig uppmaning till våld eller hat riktat mot en grupp av personer eller medlem av en sådan grupp utpekad med åberopande av ras, hudfärg, trosåskådning, härstamning, nationellt eller etniskt ursprung (punkten a).
  – En nyss nämnd handling genom offentlig spridning eller distribution av skrifter, bilder eller annat material (punkten b).
  – Offentligt urskuldande, förnekande eller flagrant förringande av brott som folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser enligt definitionen i artiklarna 6, 7 och 8 i Internationella brottmålsdomstolens stadga, vilket riktar sig mot en grupp av personer eller en medlem av en sådan grupp utpekad med åberopande av ras, hudfärg, trosåskådning, härstamning, nationellt eller etniskt ursprung samt kan sägas innefatta uppmaning till våld eller hat mot en sådan grupp av personer eller medlem av en sådan grupp (punkten c).
  – Offentligt urskuldande, förnekande eller flagrant förringande av de brott som definieras i artikel 6 i Internationella militärtribunalens stadga, riktat mot en grupp av personer eller en medlem av en sådan grupp utpekad med åberopande av ras, hudfärg, trosåskådning, härstamning, nationellt eller etniskt ursprung samt kan sägas innefatta uppmaning till våld eller hat mot en sådan grupp av personer eller medlem av en sådan grupp (punkten d).

  (...)

  Enligt artikel 2 skall anstiftan och medhjälp till att begå de gärningar som anges i artikel 1 i princip vara straffbart. I artikel 3 finns bestämmelser om påföljder för fysiska personer som bl.a. innebär att gärningarna skall beläggas med ett maximistraff som minst uppgår till mellan ett och tre års fängelse. I artikel 4 anges att rasistiska och främlingsfientliga motiv skall beaktas som försvårande omständigheter vid andra brott än de som avses i rambeslutet. Enligt artiklarna 5 och 6 skall juridiska personer kunna hållas ansvariga för brott enligt rambeslutet och ådömas i vart fall administrativa avgifter eller böter

  SvaraRadera
 5. Som jag förstår det innebär förslaget ingen skillnad, eftersom lagen om hets mot folkgrupp redan täcker allt?

  "När det särskilt gäller uttalanden som innebär urskuldande, förnekande eller förringande av exempelvis Förintelsen kan sådana uttalanden, i de fall medlemsstaterna är skyldiga att kriminalisera dessa, redan i dag lagföras som hets mot folkgrupp. Detta är fallet när uttalandet kan sägas innebära ett hot eller ett uttryck för missaktning för folkgruppen i fråga."

  "Genom de nu behandlade svenska straffbestämmelserna täcks kriminaliseringsåtagandena i rambeslutet."

  "Sverige bedöms kunna uppfylla rambeslutet utan lagstiftning..."

  SvaraRadera
 6. Jag skriver om det hela har for den som ar intresserad.

  SvaraRadera
 7. Som EU tolkar saken, så blir Sverige *tvunget* att använda hetslagstiftningen när någon förnekar förintelsen.

  Man *kan* göra det redan nu. Men det har vad jag vet aldrig skett.

  Nu måste vi.

  SvaraRadera
 8. Henrik skrev:

  Tar man strid, då måste man ju diskutera principer...

  Ja, men hade våra federastiska politiker kunnat sin europeiska kultur (dvs verkligen förstått vad den handlade om istället för att bara hylla den i allmänna ordalag i otaliga högtidstal) då hade det ju inte varit särskilt svårt. Tyvärr är de flesta av våra politiker förutom alla sina övriga fel och brister dessutom fruktansvärt obildade.

  De få ord som Beatrice Ask behöver yttra skulle hon kunna ta från Robert Bolts teaterstycke "A Man For All Seasons":

  William Roper (Sir Thomas Moores blivande svärson):

  So now you'd give the Devil benefit of law!

  More: Yes. What would you do? Cut a great road through the law to get after the Devil?

  Roper: I'd cut down every law in England to do that!

  More: Oh? And when the last law was down, and the Devil turned round on you - where would you hide, Roper, the laws all being flat? This country's planted thick with laws from coast to coast - man's laws, not God's - and if you cut them down - and you're just the man to do it - d'you really think you could stand upright in the winds that would blow then? Yes, I'd give the Devil benefit of law, for my own safety's sake.

  Behöver verkligen mer sägas än detta?

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.