2008-04-23

En mycket bra fråga

"Poliser som har ansvarat för och genomfört utredningar inför åtal mot bland annat fildelare har enligt uppgifter i tidningar kort efter och i en del fall till och med innan avslutad utredning anställts av målsägaren i fallet. De aktuella fallen rör poliser som gjort utredningar i rättsprocesser som upphovsrättsindustrin inlett mot fildelare. Efter att utredningarna slutförts har poliser tagit anställning hos upphovsrättsindustrin och samtidigt deltagit i rättegång som "oberoende" utredare.

Till exempel har en av poliserna som haft ansvar för undersökningen av the Pirate Bays servrar numera anställning hos filmbolaget Warner Brothers. Samma polisman ska enligt uppgift ha ansvarat för Pirate Bays anmälan mot upphovsrättsindustrin med anledning av dataintrång och sabotage som de utsatts för. Utredningen lades ner. Upphovsrättsindustrin har alltså i ett antal fall anställt fildelningsutredare på ett sätt som gör att det inte helt kan uteslutas att det rör sig om belöning för utfört arbete.

Enbart misstanken om jäv eller mutor kan påverka allmänhetens förtroende för rättsväsendet. I näringslivet är det vanligt förekommande att nyckelpersoner som kan byta jobb till en konkurrerande verksamhet får gå med på att vänta ett antal månader innan ett sådant byte får ske (karantän). Något liknande kanske bör införas för anställda i offentlig sektor?

Med anledning av ovanstående undrar jag vad statsrådet avser vidta för åtgärder för att personer i myndighetsutövande ställning inte försätter sig i situationer som kan innebära jäv och därmed kränka den åtalades rättighet att få en rättvis prövning?"

Den moderate riksdagsledamoten Karl Sigfrid i en riksdagsfråga till justitieminister Beatrice Ask.

Frågan är utmärkt. Risken är dock att svaret inte kommer att bli fullt så klockrent...

(Riksdagsfråga 2007/08:1142 Poliser som tar anställning hos målsägare.)

4 kommentarer:

 1. Även om jag delar upprördheten över rättsövergreppen i TPB-fallet, så måste jag nog säga att KS här visar hur ung och oerfaren han är.

  För det första: Hänvisa aldrig till existerande fall och faktiska omständigheter när du ställer en fråga. Detta kommer göra det helt omöjligt för ministern att ge ett vettigt svar utan göra sig skyldig till ministerstyre.

  För det andra: Man bör väl först pröva saken enligt dagens regler (som hittas i Rättegångsbalken, 4 Kap. §13-15 och 7 Kap. §6, 9), innan man kan säga att dessa regler inte är tillräckliga? De kommentarer som kommit från polismyndigheten och åklagaren bådar ju inte gott, men kanske är de som handlägger ärendet (om man ens anmäler jäv) mer vettiga.

  SvaraRadera
 2. Intressant nog brukar enligt uppgift just att en befattningshavare senare får anställning hos en intresseinnehavare utgöra ett exempel på mutbrott i juristutbildningen.

  SvaraRadera
 3. Tyvärr visar habrok att han är rätt ung och oerfaren han med i så fall.

  Alla som arbetar med politik vet att frågor och interpellationer (liksom motioner) är ett spel för gallerierna och att det behandlas utifrån den utgångspunkten av statsråden (och deras staber).

  Sigfrid kan naturligtvis inte räkna med att Ask gör något år saken men det tror jag inte att han gör.
  Förhoppningsvis sänder han ut en signal om att de som ägnar sig åt korruption och rättsövergrepp har ögonen på sig.

  SvaraRadera
 4. "Sända ut signaler .."

  Ja det är väl det enda politiken numera klarar av att göra och ser som sin uppgift.

  Varenda gång jag hör en politiker nämna de orden vet jag att där inte kommer komma något mer vettigt.

  Ett upprop med plakat och facklor och kanske någon kändis på Sergels torg ...

  ... för att sända ut rätt signaler!

  Jo man tackar ...

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.