2008-07-19

FRA: Omdömeslöst om överskottsinformation

I en – mycket vältimad – debattartikel i Svenska Dagbladet säger FRA-chefen Ingvar Åkesson att ingen av de 103 personerna på FRA-listan har blivit avlyssnad. Han säger att det istället handlar om överskottsinformation från spaning mot andra mål.

Låt oss för en sekund anta att han talar sanning. Visar inte det i så fall att FRA har väldigt dåligt omdöme?

Om det handlar om överskottsinformation, då har FRA sprungit till Säpo med "spaningsuppslag" som att en svensk "skall delta i gemensamt utvecklingsarbete inom den karelska träförädlingsindustrin". Och att två personer "vid AMS i Falun inbjuds av Economic Committee of the Novgorod Region Administration att vid någon lämplig tidpunkt besöka Novgorod för att diskutera omskolningsprojekt för tillfälligt arbetslösa specialister".

Om det är så här FRA behandlar överskottsinformation, då har de ju inte ens omdöme och kompetens nog att sköta sin uppgift att spana mot främmande makt.

Och man kan ju bara föreställa sig vad för slags överskottsinformation de sänder vidare till regeringen och UD. Veckans godispåse, typ.

Om det nu är överskottsinformation. Vi får kika närmare på det.

Åkessons debattartikel»

14 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 2. Han skrev väl bara att ingen hade blivit telefonavlyssnad?

  SvaraRadera
 3. "Han skrev väl bara att ingen hade blivit telefonavlyssnad?"

  Och inte ens det uttalande betyder någonting. Jag menar, det kan ju finnas s.k. överskottsinformation från telefontrafiken.

  SvaraRadera
 4. De senaste veckorna har det tydligt framgått att FRA-förespråkarna använder en annan definition av begreppet "avlyssning" än kritikerna.

  FRA använder det begreppet väldigt snävt. Som jag tolkar Åkesson och Tolgfors anser de att "avlyssning" kräver en analytiker som utvärderar informationen (*).

  Kritikerna väldigt använder begreppet brett. I samma ögonblick staten bereder sig tillgång till trafiken så sker en avlyssning, vare sig en människa analyserar informationen eller inte.

  (*) Det är denna bit som gör mig något förvirrad. När FRA talar om "avlyssning" låter det som att de då lyssnar på en specifik person. Därför menar de att det inte handlar om en "massavlyssning av svenska folket". Det är bara avlyssning om det är riktat mot ett sedan tidigare bestämt mål. Samtidigt pratar de ju om att de lyssnar på ett diffust sätt mot odefinerade mål, väldigt brett, för att snappa upp information av intresse som svävar runt.

  De får ju fan välja hur de ska ha det. Lyssnar de brett avlyssnar de hela folket. Lyssnar de snävt för de finna sig i snävare lagstiftning. De kan ju inte definera "avlyssning" på det sätt som passar deras argument för stunden.

  SvaraRadera
 5. Mer tajmad moteld och nya dimridåer från makthavarna på Carl Bilds blogg Alla Dessa Dagar under rubriken "Fri med Fra 5"

  http://carlbildt.wordpress.com/2008/07/19/fri-med-fra-5/#comment-52790

  Man säger då det ....

  SvaraRadera
 6. Fråga 1:

  Om ett träd faller i skogen men ingen finns där för att höra, låter det då någonting?

  Fråga 2:

  Om ett meddelande passerar genom FRAs server men ingen människa läser det, har meddelandet då blivit avlyssnat?

  Fast det där är såklart inte hela bilden. Vi vet ju inte från utsidan om någon på FRA läser det eller ej.

  Dagens filosofifråga blir alltså, fråga 3:

  Om ett träd faller i en skog och det inte går att avgöra huruvida någon befinner sig i närheten eller ej, låter då det fallande trädet?

  En annan filosofisk vinkling är att fråga sig om det räcker att en dator kan snappa upp ljudet eller ej.

  SvaraRadera
 7. "FRA använder det begreppet väldigt snävt. Som jag tolkar Åkesson och Tolgfors anser de att "avlyssning" kräver en analytiker som utvärderar informationen."

  Du är för snäll. Hax skrev förrut att "Andersson skall delta i gemensamt utvecklingsarbete inom den karelska träförädlingsindustrin" och den informationen måste väl ha passerat en analytiker? Det klassas dock som att ingen [...]på [..] lista[n] har avlyssnats av FRA. Det är överskottsinformation. Jag tror de tänker så här: om vi ertappas med fingrarna i syltburken så är det per definition inte avlyssning.

  SvaraRadera
 8. Erik Starck

  Det är orättvist att jämföra FRAs superdator med skogen.

  Genom superdatorn passerar all digital information om alla medborgare utan möjlighet att vara anonym. Det är inte datorn som bestämmer vad som är intressant att granska. Det är människor som utformar sökbegreppen.

  Vilken skog har automatisk övervakning av alla enskilda träd?

  SvaraRadera
 9. @hex ang övervakad skog.


  Det är kanske det som är den "ekologiska obalansen" som ska spanas.


  "Spanare Hansson's signal-logg, dag 167. Skogen står.....kvar"

  SvaraRadera
 10. efter att ha läst Åkessons inlägg, så tvingas man ställa sig den klassiska frågan, ljuger han eller förstå han inte bättre?? och därefter en yttermera klassisk följdfråga, vilket är värst??

  olof den andre

  SvaraRadera
 11. Det enda rimliga är att underställa all svensk underrrättelseverksamhet, inkl. FRA´s, parlamentarisk kontroll via ett underrättelseutskott i riksdagen.

  SvaraRadera
 12. "Överskottsinformation" utan värde?
  FRA chefens förklaring över namnen på listan över registrerade svenskar under signalspaningen på 90-talet är en mycket billig efterkonstruktion som helt saknar trovärdighet.

  VARFÖR registrerar man namnen på personer som saknar värde ur säkerhetssynpunkt? Förklara det istället!

  SvaraRadera
 13. Åkesson sätter förmodligen likhetstecken mellan ägaren till den telefonlinje som blir avlyssnad och den som är avlyssnad.

  Om vi nu antar att FRA bestämt sig för att avlyssna HAX och jag ringer till honom så definieras bara HAX som avlyssnad, trots att vi blev avlyssnade bägge två.

  SvaraRadera
 14. Låt oss studera begreppet massavlyssning lite närmare.
  Det verkar som om förespråkare och kritiker talar förbi varandra hela tiden.

  NEJ-sidan kallar filtreringen i realtid av all kommunikation för avlyssning. Anhängarna menar däremot att ingen avlyssning sker förrän sökbegreppen träffar trafikflödet och meddelandena styrs in till FRA:s personal för analys. Det senare har från första stund varit såväl FRA:s som regeringens ståndpunkt.

  Här är det emellertid så att lagrådet ansluter sig till kritikernas uppfattning. Rådet konstaterar att integritetskränkningen består i att FRA överhuvudtaget bereds tillgång till kabelflödet. Intrånget förringas inte heller av att det sker automatiserat.

  Faktum är att man även med JA-sidans mycket snäva defintion kan tala om massavlyssning.

  Ingvar Åkesson har vid olika tillfällen påpekat att FRA idag hanterar cirka en kvarts miljon sökbegrepp(!). Detta sa han bland annat vid riksdagshearingen 12 april 2007.

  FRA-ledningen har också förklarat att sökbegreppen kan utgöras av telefonnummer och e-postadresser. Visserligen vet vi ingenting om utfallet, dvs hur många av dessa sökbegrepp som ger träff, men det intressanta är ändå de potentiella träffarna. Rimligen räknar också FRA med att såväl antalet sökparametrar som sökträffar kommer att öka avsevärt med de utökade befogenheterna.

  När FRA får träff på en e-postadress, så skapar ju detta ett intergritetsintrång som inte bara rör adressinnehavaren, utan givetvis dennes alla kontakter. Hur många enskilda kränks om t.ex. 100 000 e-postadresser ger träff?

  Sen har vi dessutom de sökbegrepp som är av annat slag och som filtrerar själva innehållet i meddelandena.

  Sammanfattningsvis: Den rätta termen är MASSAVLYSSNING, oavsett hur snäv eller vid defintion man tillämpar.

  Intressant nog har till och med Thomas Bodström sagt detsamma: "Signalspaning är inget annat än massavlyssning, bland annat av oskyldiga människor".

  /Jonas

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.