2008-07-21

FRA103: Även själva anmälan är intressant

FRA-listan med de 103 avlyssnade svenskarna är inte bara intressant som sådan.

Även själva anmälan till Datainspektionen (till vilken FRA-listan är en bilaga) är intressant i vissa stycken. Jag lägger upp en kopia här. Klicka på bilderna för en större, mer läsbar variant. Under bilderna har jag lagt in ett par utdrag ur texten.Om FRA:s spaning...
"Av rapportmottagarnas tjänsteanteckningar framgick emellertid att många personer, vars förehavanden och kontakter som FRA regelmässigt rapporterade, inte var föremål för Säkerhetspolisens intresse. Hela materialet gav dessutom intryck av att vara en svepande form av spaning utan tydligt fokus."

Om ett kontrollorgan som riksdagen utsett...
"Jag har förfogat över dessa uppgifter en tid, utan att riktigt veta vart jag ska vända mig. Vid ett tillfälle var jag på väg att kontakta Försvarets Underrättelsenämnd, som jag förstått har det övergripande tillsynsansvaret för FRA:s verksamhet. Jag blev dock bestämt avrådd av en jurist inom polisväsendet, som menade att det fanns stor risk att frågan aldrig skulle utredas om den hamnade på Underrättelsenämndens bord. Om FRA faktiskt agerat olämpligt skulle ju detta även drabba nämnden och dess ordförande, som rimligtvis borde ha upptäckt denna rapportering för länge sedan."

Och här kommer slutklämmen...
"Följande bör undersökas:

1) Har behandlingen'av bifogade personuppgifter skett i enlighet med SFS 2007:259 1 kap. 8 §? Ur lagtexten:
Uppgifter om en person får endast behandlas om personen har anknytning till en preciserad inriktning för försvarsunderrättelseverksamheten och behandlingen är nödvändig för att fullfölja inriktningen.

2) Finns bifogade personuppgifter fortfarande i någon /några av FRA:s uppgiftssamlingar? Om inte - när gallrades i så fall uppgifterna ut?

3) Har FRA behandlat uppgifter som avser andra personer än de som anges i detta klagomål, där preciserad inriktning saknas?"

5 kommentarer:

 1. Notera speciellt frasen "vars förehavanden och kontakter som FRA regelmässigt rapporterade".

  SvaraRadera
 2. Vilket hästjobb du gör! All heder till dig!

  SvaraRadera
 3. Riktigt intressant! Speciellt juristens råd angående FUN... Tack för ditt jobb, Henrik!

  SvaraRadera
 4. Ja, jag kan bara instämma i hyllningskören, Henrik! Om det är möjligt kanske du kan posta statsministerns reaktion på den allt intensivare FRA-debatten, om du får syn på något utspel i saken från hans sida. Det vore väldigt intressant att verkligen höra hur han tacklar debatten - utöver den nu rådande tystnaden.

  Fast tystnaden kanske också är talande?

  SvaraRadera
 5. Statsministern är kinkig, säger ryktet. ;-)

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.