2008-08-17

FRA: Analys är viktigare än avlyssning

Även i dag skriver Mark Klamberg långt och intressant om FRA. Tesen är att en mer kvalificerad analys av vad som sker i vår omvärld är viktigare än hemlig avlyssning.

"Svensk försvarsplanering brister alltså främst i analysförmåga, en öppen diskussion och inte i informationsinhämtning" skriver han bland annat.

Länk»

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.