2008-11-30

Årets viktigaste riksdagsmotion

Sverige har, i jämförelse med flertalet länder som uppfyller kriterierna för att vara demokratiska rättsstater, i vissa delar en svag lagstiftning till skydd för privatlivet. Svensk lag saknar en sammanhängande, övergripande definition av begreppet integritet. De grundläggande skydden för en individs kroppsliga och materiella integritet – skydd mot godtyckligt frihetsberövande, husrannsakan, kroppsliga ingrepp, tortyr och skydd för egendom – finns i regeringsformens andra kapitel. Skyddet för äganderätten har beklagligtvis en del principiella inskränkningar (svagt skydd mot expropriering, skattelagstiftning med en historia av ”gummiparagrafer”, retroaktiv lagstiftning och andra inskränkningar i rättssäkerheten). Den mer ideella aspekten av den personliga integriteten, som t.ex. berör insamlande av potentiellt kränkande uppgifter om en person, dennes verksamhet eller sociala kontakter med mera, faller enbart tillbaka på RF 1:2: ”Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.”

Detta är ett utdrag ut riksdagsmotion 2008/09:K343 om Införande av integritetsbalk skriven av Camilla Lindberg (fp).

Motionen föreslår att man upprättar en integritetsbalk som slår fast grundläggande principer; integritetsrevisioner som låter externa granskare titta närmare på den statliga verksamheten; integritetskonsekvensanalyser av ny lagstiftning samt ett förbud mot massövervakningssystem för att garantera den personliga integriteten.

Hela motionen kan du läsa här.»

Som regel viftas riksdagsmotioner bara undan. "Anses besvarade" är standardformuleringen.

Låt inte detta bli en av de motioner som ignoreras! Den kan vara svaret på frågan om hur vi kan stoppa den störtflod av integritetskränkande förslag som vi nu ser.

För att en motion skall bifallas krävs det att det finns ett tryck i opinionen. Det måste märkas att människor är engagerade. Frågan måste upp i debatten. Media måste skriva om saken. Politikerna måste helt enkelt känna att det kan gynna dem att stödja förslaget – och skada dem att säga nej till det.

Därför måst vi alla dra vårt strå till stacken för att uppmärksamma motion 2008/09:K343 – på bloggar, i debatten, i artiklar och i media. Gör vad du kan. Uppmana bekanta i pressen att ta upp frågan. Och se till att nämna Lindbergs motion varje gång vi diskuterar integritetsfrågor.

6 kommentarer:

 1. I motionen namner Camilla, under stycket 'Forbud mot massovervakningssystem',tre (3)

  ..."av flera var för sig oberoende och ganska harmlösa övervakningssystem ...som i en förlängning kan utnyttjas för massövervakning..."

  1. Trängselskattesystemets trafikkameror
  2.Kameror för hastighetsövervakning
  3.Elektroniska, individuella färdbevis för kollektivtrafik

  Inte ett ord om FRA, IPRED, datalagring!!1 Vad ar sa fantastiskt med detta?

  SvaraRadera
 2. "Skyddet för äganderätten har beklagligtvis en del principiella inskränkningar..."

  Finns det inte risk att det här uppfattas som en högermotion när äganderätten åker med av bara farten? Det går förstås att argumentera för att den hör hemma där men det känns litet odiplomatiskt.

  SvaraRadera
 3. Tja... - Det är som det är med "Lev i Frihet !" i dags dato - i mitt kära fosterland Sverige, tyvärr tyvärr...

  Men måhända skall/måste det vara så här i en åt hållet varande Demon-Krati, kanske...

  SvaraRadera
 4. Jag satte mig ned och läste motionen och kom fram till att idén är god men den är i dagsläget uddlös i och med att hon ej tar upp vissa 'system' och en oklar syn angående begreppet 'massövervakningssystem'. Men tack för att du hittade motionen, jag hade ju annars aldrig letat upp den själv.

  SvaraRadera
 5. Lite muntrare, om jag får be! ;-)

  Naturligtvis nämner hon inte de mest infekterade sakerna i motionen.

  Till en början gäller det *att* få ja till en integritetsbalk som sådan . *Sedan* att fylla den med riktigt bra saker.

  *Först* ett principförbud mot massavlyssning. *Sedan* använda detta vapen mot till exempel FRA.

  Ett steg i taget, istället för att gå in i väggen direkt.

  SvaraRadera
 6. Anonym sa: "Inte ett ord om FRA, IPRED, datalagring!!1 Vad ar sa fantastiskt med detta?"

  Ja, just de ingår kanske inte i motionens "harmlösa" övervakningssystem. Eller tycker du att de är harmlösa?
  ;-)

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.