2009-04-15

Departementets dimridåer


Detta blir en fortsättning på bloggposten nedan – om infrastrukturminister Åsa Torstenssons (c) svek om internetavstängning i EU.

En politisk tjänsteman på Åsa Torstenssons departement försöker, på sin blogg, rädda ansiktet på sin minister och sig själv.

Han hävdar att amendment 138 från förstabehandlingen av telekompaketet inte fungerar eftersom det vore grundlagsvidrigt.

I amendment 138 kan vi läsa att "no restriction may be imposed on the fundamental rights and freedoms of end-users, without a prior ruling by the judicial authorities, notably in accordance with Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union on freedom of expression and information, save when public security is threatened where the ruling may be subsequent."

För att få detta att vara grundlagsvidrigt måste man vrida det till att domstolar skall stänga av fildelare från internet helt på eget bevåg. Vilket är en tolkning som är fullständigt orimlig, även om man anstränger sig till det yttersta.

Vad det handlar om är att om något EU-land (som nu Frankrike) vill införa avstängning av fildelare – då får det inte ske med mindre än att varje fall prövas, mot gällande lag, av en domstol. Rättssäkerhet, helt enkelt!

Det är vad som står. Det är detta motståndarna till en avstängning lade fram. Det är vad man slogs för i Europaparlamentet. Det är detta som är Europaparlamentets beslut.

Vilket infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) och hennes medarbetare envist vägrar att förstå. Det är detta de har röstat mot i ministerrådet. Gissningsvis på grund av att ett antal eurokrater och lobbyister för särintressen har Torstensson på kroken. Hon litar mer på dem än sina landsmän, allianskamrater och sin partikamrat i parlamentet. Vilket är illa.

Torstensson har sålt ut oss för att vara kompis med de stora grabbarna i ministerrådet och i EU-byråkratin. Hon har svikit den svenska linjen att fildelare inte skall kunna stängas av från internet. Så enkelt och tråkigt är det.

Vill man ha mer input om vad som skett kan man läsa en tidigare bloggpost från Torstenssons medarbetare på departementet. När frågan var brännande i höstas, då skrev han "Eftersom den svenska politiska beredningen inte var avklarad vid omröstningen kunde Sverige inte vid tillfället förorda tilläggen."

Sug på den en stund. Man hade inte satt sig in i ärendet. Man visste inte vad man gjorde. Och ändå valde man att stödja de krafter som vill ha en rättsosäker och godtycklig avstängning av misstänkta fildelare från internet. I strid med den officiella svenska linjen. Man tappar fan andan!

Det är så politik går till. Människor som inte vill eller förmår sätta sig in i saker lägger allt i byråkraternas och andra länders händer. Inte ens när en fråga går på tvärs med den officiella svenska linjen orkar de lägga någon som helst politisk tyngd bakom det som, enligt alla rimliga måttstockar, borde vara deras linje.

Detta är ren och skär inkompetens – hos samma människor som skall leda EU:s arbete med dessa frågor nästa halvår. Vilket gör mig mörkrädd. Jag har inga problem att instämma i Piratpartiets krav: Avgå Åsa Torstensson!

Mer hos: Farmorgun i Norrtälje; Christian Engström; Calandrella; Rick Falkvinge; Scaber Nestor; Opassande; Erik Josefsson och många andra.

19 kommentarer:

 1. HAX skriver:

  "Torstensson har sålt ut oss för att vara kompis med de stora grabbarna i ministerrådet och i EU-byråkratin."

  Äntligen en helt korrekt iakttagelse. ändå vill du tro att hon är inkompetent.

  Torstensson vet vad hon gör, hon har uppenbarligen insyn i detta via slutna sällskap och hon gör detta medvetet.

  Anledningen att jag tar upp detta är för att det är viktigt att förstå att detta inte är några inkompetenta människor. Utan smarta svindlare som gång på gång försöker lura väljarna.

  Man måste förstå hur motståndaren fungerar för att kunna bekämpa deras handlingar.

  Dessa människor/politiker skyr uppenbarligen inga som helst medel.

  Protesten emot dessa måste vara fredlig, politikerna skulle jubla om vi inte var fredliga, då skulle de få ännu ett argument för att ta vår frihet ifrån oss.

  Men faktum kvarstår, inse att vi har att göra med listiga skurkar som vet vad de gör.

  Sorgsen (för tillfället)

  SvaraRadera
 2. Frankrike vill ha sitt HADOPI. Därför måste 138:an antingen tas bort, eller skrivas om. Skrivningarna i 138:an, gör HADOPI omöjlig att införa och spridas till övriga länder inom EU.

  138:an behövs när det finns skrivningar som: "lagenligt innehåll", "lagenliga tjänster" och "lagenliga applikationer".

  HADOPI tillåter avstängning, av användare "three strikes".
  För tillfället är HADOPI stoppat av Nationalförsamlingen, därför måste detsamma in i Telekompaketet.

  SvaraRadera
 3. Jag tror att kompromissen mellan rådet och parlamentet blir att domstolsprövning ersätts med en myndighet. Det vill säga en karbonkopia av franska HADOPI.

  Vilket vore illa.

  SvaraRadera
 4. Underbart Hax, helt jävla strålande!!! Tack för att du finns och för att du orkar! Du är säkerligen rätt ute i drogfrågorna men det är ju det här som verkligen betyder något. Bravo!!!

  SvaraRadera
 5. Feghet och ynkedom, inkompetens eller kanske rent utav illvilliga lögner.

  Vad ska man annars tro om Åsa och hennes team utav medarbetare?

  Bloggen som det länkas till visar ju dessutom direkt hur vissa personer beter sig i sina svar till folk genom att försöka dansa runt orden när någon ställer en fråga eller kommer med ett påstående. Ganska meningslöst att försvara något så dåligt genomarbetat eller en så uppenbar lögn (vilket utav det som det nu rör sig om).

  Som sagt var; ren och skär dumhet eller illvilliga lögner.

  Avgå, hela bunten!

  SvaraRadera
 6. Jäkligt bra jobbat, HAX! Fortsätta avslöja lögnarna/dumskallarna (vad de nu är - bort ska de iaf).

  SvaraRadera
 7. En liten fågel viskade att Henrik Hansson på departementet internt i centern har medgett att de har gjort bort sig. Men de har inget sätt att ta sig ur soppan. Byråkraterna på infrastruktur och justitiedep blockerar varje försök.

  SvaraRadera
 8. Sarkozy tänker driva igenom Hadopi-lagen kosta vad det kosta vill - den 29 april.

  SvaraRadera
 9. Ser man till "departementets" olika bloggposter så gör de allt för att framställa det som att de i vart fall inte aktivt motarbetade 138. Vilket innebär att de aktivt undanhöll svenska folket sanningen. Avgå!

  ES

  SvaraRadera
 10. Jag önskar att det funnes juridiskt skolade personer som ville kommentera de politiska utsagorna från båda sidor. För min egen del anser jag mig inte kompetent att göra den bedömningen, men jag tror att det (dessvärre) kan ligga något i påståendet att 138:an skulle strida mot svensk grundlag.

  Motsatsen till att införa 138:an i direktivet är strängt taget inte att telekomabonnenter får stängas av på godtyckliga grunder, utan bara att avstängning inte alls regleras i direktivet. Grundlagsstridigheten ligger inte 138:ans krav på hänsyn till medborgarnas fri- och rättigheter, utan i dess precisering av hur de får inskränkas, nämligen genom beslut i laga domstol. Detta vore en försämring jämfört med vad som gäller i Sverige idag, nämligen att de nämnda fri- och rättigheterna endast får inskränkas genom lag.

  Det kan tyckas att 138:an är så formulerad att den i praktiken inte har någon verkan om medlemsstaten i nationell lag (inklusive grundlag) erbjuder medborgarna ett högre skydd än direktivet kräver. Jag är dock inte övertygad om att juristerna gör samma bedömning. Direktivet kommer att bli bindande för Sverige, och då syftet är att harmonisera medlemsstaternas lagar inbördes på telekomområdet lär inte EG-domstolen vara beredd att tolerera några substantiella avvikelser från direktivet åt endera hållet i nationell lag (inklusive grundlag).

  I klartext: Om 138:an antas, så kan EG-domstolen komma att kräva att det är just så skyddet för telekomkundernas rättigheter skall se ut i nationell lag, inte att detta bara är en miniminivå som medlemsstaterna måste uppfylla.

  Departementets framförda tanke, att detta direktiv endast skall handla om teknisk infrastruktur för kommunikation, är sund, och jag skulle själv vilja att direktivet skrevs utifrån den tanken. Därför är formuleringar som "lagliga tjänster" olyckliga, och det är mycket möjligt att de är medvetet ditlagda för att möjliggöra reglering av innehållet i ledningarna. Lösningen borde dock vara att ta bort alla sådana formuleringar ur direktivet, inte låta dem stå kvar och samtidigt lägga till andra klausuler som synes ogiltigförklara dem.

  Jag tycker generellt sett att EG-direktiv ser ut som hej kom och hjälp mig, när jag jämför med de svenska lagtexter och förarbeten som tillkommit före 1995. Språket med sina oändliga ingresser och bombastiska utsvävningar känns 1700-tal, frånsett att stavningen moderniserats, och många ord verkar ha lagts till för att imponera på läsaren, snarare än för att upplysa om sakinnehållet. En del uppskattar kanske denna vogonska poesi. Jag gör det inte.

  Därför avstår jag från att göra några tvärsäkra uttalanden beträffande det ena eller andra direktivets faktiska innebörd. Ordet "laglig" kan vara helt avgörande eller helt betydelselöst; jag vet inte. Lösningen på det problemet är dock knappast att lägga till en ny klausul som i sig kan vara helt avgörande eller helt betydelselös.

  Sålunda sällar jag mig inte till kören som kräver ministrars avgång för detta, även om jag misstänker att det i ett senare skede kan visa sig nog så befogat. Jag nöjer mig med att reservera mig mot direktivtexten som helhet, och så får jag väl idka civil olydnad gentemot den resulterande ordningen om min och andras reservation inte tas på allvar.

  SvaraRadera
 11. ... Vilket infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) och hennes medarbetare envist vägrar att förstå.Varför?

  SvaraRadera
 12. Hur bekämpa GODA syften som leende klappar dig på hjässan och låter dig förstå att allt är för ditt eget bästa och råkar det vara att du inte känner så är det för att du inte förstår bättre, lilla medborgare.

  Och jag får nog ändra uppfattning efter jag bråkat med min ilska angående politikers inkompetens.

  Det är högst intelligenta och förslagna typer, helt utan skrupler. Och de vet precis vad deras politiska mandat går ut på...nämligen, att skaffa sig själva och sitt närmsta politiska kotteri så mycket personlig vinnig och makt de bara kan.

  Och ansvaret inför oss, röstunderlaget, medborgarna, dom som arbetar ihop pengarna till dessa ömfotingar, ser de bara som ett hinder, vars omogna och utbildade önskningar och viljor är lätta att undvika och i värsta fall bara försvårande omständigheter att behöva ta hänsyn till.

  God Morgon!


  /LD

  SvaraRadera
 13. Varför inkompetens? Korruption är väl en rimligare förklaring givet allt annat som hänt i kriget mot internet?

  SvaraRadera
 14. Delar inte din uppfattning att ministern bör avgå. Jag vill att regeringen ska vara en lärande organisation, vilket den kan bli om dess ledamöter förstod värdet i att BACKA, GÖRA OM och GÖRA RÄTT. Är i vart fall tacksam mot DN, som lyckades blottlägga hur tankarna går där inne i maktens boningar här hemma och i Bryssel.

  SvaraRadera
 15. Håller med arthur, HAX måste sluta kalla politiker för inkompetenta, alla vet att de handlar om korruption och medvetna lögner. Av någon anledning vill HAX inte se det, eller så vill han inte att vi ska se det av någon anledning.
  Behöver inte va en dålig anledning, kan va att han är rädd för att skapa lynchstämmning. Men det börjar bli fånigt nu man kan inte längre tro att det handlar om inkompetens, politiker har makten för att de är sluga och vill ha makt till varje pris.

  Soda

  SvaraRadera
 16. Hej Hax och tack för ditt inlägg. Jag har redogjort för de problem som vi ser med 138:an här:

  http://departementet.wordpress.com/2009/04/16/vad-ar-det-for-fel-pa-tillagg-138/

  Mvh
  Henrik Hansson

  SvaraRadera
 17. Anonym: 16 april, 2009 01:07

  LOL. Du får välja andra fåglar att lyssna på :)

  SvaraRadera
 18. Centerpartiets Europaparlamentariker tillika Jur Kand, Lena Ek, underkänner dessutom Åsa Torstenssons resonemang:

  Lena Ek säger att Åsa Torstensson har fel!Det sa hon på Neos EU-debatt ikväll.

  SvaraRadera
 19. Minister Torstenson bör åtalas för:

  Trolöshet vid förhandling med främmande makt

  Straffet är fängelse 2 till 10 år, eller livstid.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Trolöshet_vid_förhandling_med_främmande_makt

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.