2009-05-04

Att diskutera: Telekom-dilemma

Efter att EU:s telekompaket klubbas nu i veckan – så finns det många frågor som fortfarande hänger i luften. Policyfrågor där det varken blev hackat eller malet, där det är en fråga om glaset är halvtomt eller halvfullt. Frågor där det nu kommer att vara rätt mycket upp till varje medlemsland hur de ställer sig, tolkar och implementerar besluten.

Hotet

Politiker och särintressen – på alla nivåer – som vill reglera, filtrera, övervaka, styra och fragmentisera internet.

Frågeställningen

Skall internet (som i dag) vara helt öppet och oreglerat, med fria aktörer som erbjuder kunderna olika villkor, tjänster och avtal?

Eller skall vi ha en reglering som säger att alla internetoperatörer måste ha helt öppna neutrala nät, där de inte lägger sig i hur kunderna använder uppkopplingen?

Dagens oreglerade modell

I vart fall i Sverige har detta fungerat utan problem.

På andra håll, som i Tyskland, har det medfört en viss begränsning av tjänster i vissa nät. (En nätoperatör som samtidigt är telefonoperatör anser att det inte är rimligt att folk skall kunna ringa gratis med Skype i deras nät.) Sådant brukar dock straffa sig på en fri marknad, där konsumenterna kan välja ett bättre och mer komplett alternativ.

Med dagens modell är det också möjligt för nätoperatörer att skapa gated webs (operatörsknutna intranet), där kunderna i basutbudet bara får tillgång till en liten, utvald del av allt som finns på internet. Men så länge vi har fri konkurrens, så kan alla som vill välja ett fritt och öppet internet istället. Det verkliga problemet skulle uppstå om alla operatörer valde att gå i kartell och bara erbjuda gated webs. Det är, å andra sidan, inte möjligt med dagens konkurrensregler.

Det finns goda skäl att anta att fria, konkurrerande leverantörer på en fri marknad är en bra garant mot filtrering och censur av innehåll. Men bara så länge de inte får andra signaler från politiken. (Som i sin tur ständigt påverkas av till exempel nöjesindustrins advokater.)

Reglering för frihet?

Detta känns lite avigt. Att försöka tvinga folk till deras egen lycka, typ.

Å andra sidan kan man hävda att internet är infrastruktur och därför bör vara öppen och tillgänglig för allt och alla. Frågan är dock om man har principiell rätt att ställa sådana krav på privata företag som tillhandahåller en tjänst.

Öppenhetsreglering kan dessutom slå helt fel. Säg att till exempel Blackberry får för sig att bygga ett nytt nät som täcker hela Europa, för snabb och oerhört billig e-post i mobilen. Det skulle de i så fall inte få lov att göra. I vart fall inte med mindre än att de tillhandahåller och öppnar för allt annat som har med internet att göra också.

Samtidigt kan man argumentera för att ett helt fritt nät är nödvändigt för medborgarnas frihet, för yttrandefriheten, för demokratin och för den fria ekonomin.

Men faramför allt känns det mycket vanskligt att över huvud taget lämna beslut över innehåll till politiker. För lika gärna som de kan besluta att allt skall vara öppet och fritt, – lika gärna kan de bli tokiga och vilja stänga, filtrera, övervaka och stänga av (som i Frankrike). Därför är det obehagligt att låta politiker ha något som helst inflytande på detta område.

Verkligheten

Som vanligt kompliceras allt av verkligheten. Det är många som krattar manegen för slutna sub-nät, filtrering och övervakning i både EU och Sverige. Å ena sidan är det viktigt att vrida själva vapnet ur händerna på dem, genom att hålla nätet borta från politiken. Å andra sidan är det nödvändigt att kunna möta de nationella eller överstatliga förslag om att inskränka nätets frihet, som ändå kommer, på samma nivå.

Hur man än gör, blir det liksom ändå fel.

Åsikter?

40 kommentarer:

 1. Tycker du krånglar till frågan en anning..

  SvaraRadera
 2. Visst är det krångligt. Men det är detta som frågan gäller. Just nu.

  Förenkla och förtydliga gärna.

  SvaraRadera
 3. Min syn på saken är att all infrastruktur måste vara neutral. Jag har absolut inga problem att låta staten bygga upp den infrastruktur vi använder, enligt mig är samhällsnyttan tillräckligt stor för att det ska vara så.

  Enligt mig är en operatör ingen infrastruktur.

  Det dilemmat du skriver om är för att infrastrukturen (i vårt fall fibertrådar) och operatörerna är ett och samma företag i vissa fall. Om trådarna skulle tvingas bära flera operatörer, så kommer problemet antagligen försvinna per automatik.

  SvaraRadera
 4. @HAX Ja, det är en intressant frågeställning - speciellt om man är anarkist eller libertarian. För mig var det resonemanget i Larry Lessgis bok "The Future of Ideas" som uttryckte det bäst, och som gav mig vad jag tycker är en bra inblick i "net neutrality" och "edge innovation". Jag liknar numera att kommunicera via Internet som att kommunicera via ljudvågor i luften. Internet, likt luft, finns. Bara finns. Jag har rätt att utnyttja luften för att kommunicera, likt jag har rätten att utnyttja Internet för att kommunicera.

  Att Internet är uppbyggt av många privata nät är något vi får hänföra till grundstenarna i en global allmänning - med inträdeskrav möjligen - men vi kan inte låta bolagen stycka av allmänningen utan att tappa bort dess syfte (eller dess nytta för samhället) fullständigt.

  För de som inte läst boken finns den både som döda träd och kostar pengar, eller i allmänningen och sedan jan 2008 gratis.

  SvaraRadera
 5. Stora marknadsaktörer har också makt. Säg att några som sitter på mycket innehåll erbjuder ISPer fritt material för 100kr/mån per kund *om* de spärrar bittorrent och några missbehagliga sajter.

  Kanske 60% av kunderna vore glad med det, vilket får 80% av ISPerna att gå med och på grund av geografiska skäl kanske bara 30% av kunderna kan stå utanför. De som försöker hitta alternativa sätt att sprida och tjäna pengar på material når bara 30% av kunderna - och innehållsproducenter kan pressas att ansluta sig till bovarna - på exlusiva avtal såklart. Lägg till det lite FUD taktiker och det kan bli riktigt mörkt.

  Det kräver ingen kartell, det räcker att man ses på samma koktailpartyn, pratar i samma branchorganisationer - helt enkelt har gemensamma intressen, gemensamma ideer och en tyst gentlemens agrement.

  Det är närmast oåtkommligt på något annat sätt än att direkt försvara individers grundläggande friheter.

  Så länge vi har stat och kapital har vi också olika maktcentrum som kommer att både slåss med varandra och liera sig med varandra beroende på var intressena ligger. Tycker ni liberaler glömmer att en 'fri marknad' är er ideologiskt konstruerad utopi - inte ett naturtillstånd.

  Vårt enda försvar är grundläggande medborgeliga rättigheter, medborgelig insyn och starkt medborgeligt inflytande och framför allt en stark folklig kamp för dessa saker.

  SvaraRadera
 6. Christopher Kullenberg är intressant på Newsmill:

  http://newsmill.se/artikel/2009/05/04/telekompaket-en-medborgarrattslig-katastrof

  SvaraRadera
 7. Jag tror du sade det bäst i ett veckogammalt inlägg.

  Det var inte vi som började.

  Hade inte upphovsindustrin lagt sig i en i övrigt enbart strukturell uppgörelse hade denna debatt aldrig uppstått.

  SvaraRadera
 8. Positiva friheter via reglering fungerar aldrig. Det enda det resulterar i är att man gått med på att det är OK att reglera. Vid första bästa tillfälle kan reglerna ändras så att de passar den med mest politiska kontakter.

  I slutändan handlar det om samma klassiska sak: ska statligt tvång användas för att tvinga folk in i vad den som är vid makten tycker är en bra samhällsmodell. Min mening är att om man har en bra idé får man genom rationell diskussion övertyga dem att följa idén. Om du inte kan ska du inte få en pistol (i.e. statens våldsmonopol) för att 'stärka' dina argument.

  SvaraRadera
 9. Chrisse "Jag har absolut inga problem att låta staten bygga upp den infrastruktur vi använder..."

  Vänta nu. Du vill att *staten* skall ratta internet?

  Samma stat som gav oss FRA och IPRED?

  Samma stat som vill sätta folk i fängelse för att de uttrycker vissa knäppa åsikter?

  SvaraRadera
 10. Utan att utesluta något annat handlingsalternativ, så vill jag nämna möjligheten för alla oss som kommunicerar via HTTP och andra protokoll att helt enkelt bojkotta de nätoperatörer som filtrerar kommunikationen åt sina kunder.

  Med andra ord, den operatör som exempelvis blockerar sina kunders åtkomst av spelsajter i vissa länder "slipper" erbjuda någon åtkomst till min mormors släktfotografier. Jag driver ingen spelsajt, jag spelar inte ens själv, men jag vill inte ges otillbörligt företräde framför någon annan aktör på Internet.

  Jag hoppas bli stämd i domstol för min svartlistning av en massa resursstarka nätoperatörer. Det kommer att bli rena slakten!

  SvaraRadera
 11. Redlib "Tycker ni liberaler glömmer att en 'fri marknad' är er ideologiskt konstruerad utopi - inte ett naturtillstånd."

  Och vad är ett naturtillstånd för dig - om inte det enda systemet som bygger på frivillighet och spontan arbetsdelning är det?

  SvaraRadera
 12. Starow:

  Jag vet. Varför tror du att jag är deprimerad?

  (Eller i vart fall lite kinkig.)

  SvaraRadera
 13. Chrisse:

  Det är egentligen bara den sista biten hem till dig som det är monopol på tråden (om det nu ens är det).

  I infrastrukturen hyr operatörerna utrymme av varandra utan större problem.

  SvaraRadera
 14. Ett naturtillstånd kräver inte aktiva regleringar för att fungera. Ägande är till att börja med till stor del en positiv frihet (eller privilegium) vars gränser är tämligen godtyckliga (tänk allemansrätt, ip, etc). Men, tror våra åsikter går i sär och det är kanske inte det viktiga att utreda i denna diskussion.

  Undrar dock vad Luka syftar på för possitiva friheter. Rätten att, mot betalning, använda samhällets infrastruktur till att prata med vem som helst, hur som helst och om vad som helst är väl en negativ frihet om någon?

  Bara för att man äger en bro och får ta ut vägtullar behöver inte betyda att man har rätt att bestämma vart folk får åka på andra sidan bron och i vilka syften.

  SvaraRadera
 15. Anders Andersson:

  "Otillbörligt" var ordet.

  Men vad är det då?

  Vem bestämmer om det är otillbörligt

  1. att tillfälligt blockera någon användares åtkomst av någon spelsajt för att ha resurser att förmedla ett skype-samtal till SOS?

  2. att prioritera mellan olika användare av samma tjänst beroende på mottagaren, t.ex. nån som vill rösta på Malena Ernman och nån som vill ringa SOS?

  3. att prioritera mellan olika tjänster i en höglastsituation. Vilka tjänster ska då prioriteras och varför?

  SvaraRadera
 16. "Ägande är till att börja med till stor del en positiv frihet"

  Nej. Det är en negativ rättighet. Det kräver bara att du låter bli att ta det som är en produkt av mitt eget arbete.

  Alla friheter som kan upprätthållas bara genom att folk låter bli att inkränkta på dem, är negativa rättigheter.

  Alla rättigheter som kräver att hela omgivningen aktivt gör något, är positiva rättigheter.

  SvaraRadera
 17. Det kommer alltid att finnas frihetliga operatörer som Bahnhof, om inte politikerna stoppar dem.

  SvaraRadera
 18. Ola Berg: Min negativa frihet att jaga och hugga ved för att grilla mitt byte (jo, det är en negativ frihet så länge jag inte överbrukar den) inkräktas på av en massa folk som säger att det är min skog, det är min jakträtt.

  Men vi får ta det här på våra egna bloggar eller vänta till HAX skriver ett inlägg direkt i ämnet :-)

  SvaraRadera
 19. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 20. Obama verkar ställa till det ordentligt :

  http://www.wired.com/threatlevel/2009/04/obama-taps-fift/

  /Magnus

  SvaraRadera
 21. Allemansrättem har vi Sverige. Alla bör få gå överallt, och folk får inte aktivt hindra folk från. Detsamma bör gälla på Internet. SL får inte låta dig åka med till en plats och sedan sätta upp staket på platsen som du måste betala för att komma förbi. Detsamma bör gälla Internet; Tele2 får inte låta dig komma till en plats (Internet) och sedan sätta upp staket (bllockering) som du måste betala för att komma förbi.

  Och notera: i vissa fall går det inte att byta Internetleverantör (typ ComHem-hus).

  Oavsett är Internet ett så oerhört kraftfullt verktyg för demokratin att simpla kapitalistiska intressen inte bör få förstöra det.

  SvaraRadera
 22. Calandrella "Och notera: i vissa fall går det inte att byta Internetleverantör (typ ComHem-hus)."

  Host. Det där ändrar faktiskt telekompaketet på, skall kanske i rättvisans namn påpekas.

  SvaraRadera
 23. Det var kapitalism som gav oss ett utbyggt internet. Inte Televerket.

  I länder med stark statlig styrning är internet kraftigt underutvecklat jämfört med länder som har liberaliserat telemarknaden, som Sverige.

  Ewa

  SvaraRadera
 24. Notera också att det är det oreglerade, kapitalistiska internet som gett oss det fria internet som vi har i dag. Ett reglerat, statligt styrt nät, hade aldrig varit lika öppet och fritt.

  Ewa

  SvaraRadera
 25. Håller med Calandrella, fritt utnytjande av nätet kan t.o.m. jämföras med svenskarnas sedvanerätt att fritt knalla omkring på varandras mark, mao. borde vara K-märkt!

  HAX, jag tror att din frågeställning är ganska enkel att lösa, du använder olika protokoll när du surfar, skickar e-post eller SMS.

  Blackberry kan alltså bygga ett nät som endast släpper igenom ett SMS protokoll och filtrera trafiken från andra aktiviteter utan att använda DPI eller dyl.
  För den som orkar.Mao. det borde vara fullt möjligt att skriva en lag så att nät med specifierade användningsområden kan byggas med bibehållen "Internet Neutrality"

  SvaraRadera
 26. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 27. Måste visst rätta mig själv.;(

  "Internet Neutrality" innehåller en rad om protokoll, men kanske kan modifieras för att passa in i den gammla ekonomoin.

  SvaraRadera
 28. Men om jag vill, skall jag inte få starta ett nät för vänsterhänta som bara kan visa Youtube? Skall det vara förbjudet?

  SvaraRadera
 29. Erik: Om du tror att du kan få folk intresserade i den omfattning att du kan gå runt på det så...

  SvaraRadera
 30. Fan, det har börjat hänga många tolvåringar här på sistone, iaf om man ser på senaste exemplet från Erik...

  Men internet tillhör ju er yngre ;)

  SvaraRadera
 31. Tekniskt sett borde företag få lägga begränsningar på de produkter och varor de erbjuder, då vi har fri marknad.
  Ditt exempel om Blackburn skulle således vara möjligt (och bör även vara det), då det handlar om en ny tjänst.
  Det är dock rätt komplicerat att definiera vilken skillnad som bör finnas för att dels säkerställa konsumenternas integritet och friheten på nätet och på samma gång inte begränsa marknaden.
  En del av problemet verkar vara att användarna inte skulle t.ex. ändra internetleverantör, även om deras internetleverantör begränsar tillgången till nätet. Tar man för givet att de företag som försöker begränsa också blir utan kunder, torde det ju vara någorlunda problemfritt i sig.

  Då många röster mot telekompaketet talar om just den fria marknaden tycker jag det är viktigt att betona vad allt en fri marknad innebär.

  Även den hypotetiska monopolsfrågan verkar rätt avlägsen, med tanke på den myriad av internetleverantörer som finns, och de många som är på "vår" sida. Så att något ondskefullt storföretag köper upp allt och sedan inför hutlösa begränsningar känns rätt så avlägset.

  Hur som helst så är min huvudsakliga tanke här att det är marknaden själv (fri marknad) som avgör vilka sorts tjänster som finns.
  Det hör inte till våra föråldrade (nuvarande) politiker att bestämma om vilka utbud som skall få finnas på nätet. Det hör till marknadens egna intressen att utarbeta vad vi som konsumenter vill ha och erbjuda oss det.

  Dock bör företagen följa de andra, grundläggande lagarna som finns i ett land, exempelvis rätten till personlig integritet.

  Så företagen bör följa lagarna, men lagarna bör inte begränsa marknaden.

  Det är också, som jag ser det, en av orsakerna till att folk är upprörda över skiv- och filmbolagens lobbning och alla lagar etc.
  För det man försöker göra, även om jag upprepar allt andra redan har sagt, är att påverka marknaden genom lagar, till fördel för vissa företag. Och detta, i sin tur, begränsar marknaden så att den inte är fri (plus alla patent osv. som gör den till något helt annat).

  En annan aspekt som ligger ganska så nära det här ämnet är reklamen, att använda psykologi för att få oss att inse att vi vill ha saker vi inte behöver. Och kapitalismens självutnämnda frihetsfantasier som fick folk att tro att eliten kämpar för vår frihet mot ett samhälle som eftersträvar jämlikhet..

  Nu kom jag visst från ämnet en bra bit.. :)

  SvaraRadera
 32. Men... nu handlar det väll inte alls om att inskränka vilka tjänster man får skapa - tvärt om.

  Det handlar om att när man köper access till internet så ska man:

  * Kunna skapa vilken tjänst som helst
  * Nå vilken tjänst som helst på nätet.

  Raka motsattsen till att inskränka - Fri rörlighet på nätet.

  SvaraRadera
 33. Kennie "En del av problemet verkar vara att användarna inte skulle t.ex. ändra internetleverantör, även om deras internetleverantör begränsar tillgången till nätet."

  Nu vill jag inte låta som en advokat för telekompaketet. Men sa dom inte på seminariet i dag att just det skulle bli möjligt? (Eller var det bara Sverige som drev den linjen?)

  SvaraRadera
 34. Bra diskussion.

  Nu vet ni varför det inte är så jävla lätt.

  Jag kommer naturligtvis inte att bråka - om vi får ett regelverk som säger att alla operatörer *måste* tillhandahålla allt och acceptera alla applikationer och tjänster.

  Det har en uppsida det också.

  Men att över huvud taget ge staten makten att styra sådant här kan komma att straffa sig. Kom ihåg var du hörde det först... ;-)

  SvaraRadera
 35. För att utveckla det där sista...

  Nu är det upp till oss att hålla örnkoll på allt politikerna har för sig. Mer än tidigare. Nu är det än mer vårt moraliska ansvar att vara vakthundar.

  SvaraRadera
 36. Det är alltid bara en bred massa av 'vanligt' folk som ytterst kan försvara friheter. Alla särintressen har... särintressen :-)

  Men att en sak är oreglerad är knappast ett skydd mot politikers klåfingrighet.

  Ett tydligt ställningstagande för friheter gör det lite tryggare snarare än farligare.

  Annars skulle det betyda att deklarationer och grundlagar om yttrandefrihet skulle öka risken för censur - så är det väl ändå inte?

  Men det är inte heller ett fullgått skydd - vi får aldrig slå oss till ro.

  Som tur var är vi många, förhoppningsvis skriker nån nog för att väcka fler.

  SvaraRadera
 37. Åsikter?

  Min åsikt är att det är väldigt absurt hur folk, generellt, ser, tänker, och resonerar kring Internet. Det kanske är för att det är så abstrakt i förhållande till andra kommunikationsvägar.


  Alla kan, idag, förhålla sig till det där med brev, vykort, och paket, och den globala infrastruktur som ser till att dessa "analoga" ting kommer fram (hyffsat ofta i alla fall :-()
  Denna globala infrastruktur är beroende av andra grundläggande infrastrukturer: vägar ([last]bilar), räls (tåg), vatten (båt, heh eller flaska), och luft (flyg), men även också Telefonnäten, och Internet.


  Telefonnätet ala bakelittiden. Alla kan, idag, också förhålla sig till denna globala infrastruktur. Och i förlängningen även mobiltelefon nätet, och, faktiskt, Telefon via Internet (VoIP), och sånt som Skype. De infrastrukturer som utgör allting telefoni är, även gamla "bakelitnätet", är beroende av andra grundläggande infrastrukturer -- vägar/gator, "skogsvägar", satelliter, kraftnät/El., etc.


  Under flera hundra år har någon form av postsystem funnits, (tja flera tusen år om man ska vara petig), och detta har inte bara privatpersoner använt, utan även företag, och postorderföretag uppstod också, pga ett fungerande kommunikationssystem.
  När telefonen dök upp, dök också telefonförsäljarna upp, men alla andra, privatpersoner som företag (och dammsugarförsäljarna, och övriga dörrknackare som tidigare mest varit beroende av addresssystemetsinfrastruktur, slapp slita för mycket skoläder), drog självklart nytta av detta nya kommunikationsmedium,


  Dessa kommunikationsmedium omgärdas, idag, av skydd för personlig och privat integritet, och skyddet är, idag, förankrat i EU-konventionen (och FN-deklarationen) om mänskliga fri- och rättigheter.
  Folk kan förhålla sig till dessa kommunikationsmedium och förstår vikten av varför kommunikationerna är rätts-skyddade, och varför det krävs en hel del för att göra intrång i de lag-skyddade kommunikationerna, och varför det är staten som har monopol på att göra intrång ifall intrång beslutas vara nödvändig. (När det gäller post får det förvisso göras intrång i efter passiv avsökning, via hundar och/eller elektroniskt, fast då endast av bemyndigad myndighetspersonal, typ.)


  Ponera på vad ovanstående kommunikationsmedium har använts till, personlig och företags kommunikation (text, ljud, bild, och saker), företagshemligheter, twitter liknande meddelanden på vykort, videotelegram, videotelefoni, presentationsvideos som privata semestervideos som privatvideos som piratkopierat, et cetera in absurdum.


  Är det någon som tror att den mest lurade politikern skulle anta en lag som sa att Anti-piratbyrån (upphovsrättslobbyn) fick rätt att avlyssna/tjuvkika i post eller telefonkommunikation, även om domstolsbeslut krävdes?


  Entra Internet(s).

  Och "alla" blev helt förvirrade.


  Trots att "Internet" är beroende av postsystemen, och även gamla "bakelitnäten", som de nya telekommunikationsnäten. Precis som de två(tre) senare kommunikationssätten är, idag, beroende av Internet.

  Postsystemet kom, och alla blev beroende av posten. Telfonisystemen kom, undan för undan, och alla blev beroende av telefonisystemen, inklusive postsystemet (antigen eller, eller både ock).

  Men Internet, näh, det kan folk inte relatera till, förhålla sig till, förstå, på samma sätt, trots att det inte är annorlunda än postsystemet eller telefonisystemen, trots att det bara är ytterligare ett kommunikationssystem, som har gjort allting beroende av det, precis som det i sig är beroende av allting annat.

  Internet är bara den moderna kommunikationssystemet som utgör ytterligare en infrastruktur, varken mer eller mindre.

  ***

  Innan Internet spelade man schack, eller låt säga för den abstrakta betydelsen "schack", via vykort, telefon, eller t om via annonser i cellulosamedia, precis som det föregicks mindre moraliska saker via dessa media också, hotbrev, knark, personliga annonser, how-to dittan och dattan, ringa billigt utan att betala, ekonomiskt fiffel (t ex lura företag, eller användning av andras kreditkort), skickandet av 16mm sunkiga porr-rular, etc, etc, etc.


  Med modemen blev det lite mer avancerat, phreacking blev mer hacking telefonsystemen och ATMs, virus, logiska bomber, trojaner, BBS:er, piratkopierat, olagliga disketter och VHS (å laserdiskar [pga region]) via postsystemet (å självklart en hel del olika substanser inkl explosiva), e-post och newsnet, sen kom Internet och byggde på allting, forum, bloggar, et cetera in absurdum, samtidigt som det gamla fortsatte ...


  Men, även med allting Internet(s), spelar man fortfarande "schack". Ändå fattar inte folk, generellt, varför Internet ska omgärdas av samma grundläggande skydd som både posten och telefonen för sin del i den personliga och privata kommunikationen. ;-)


  Således, koppla nu, och förstå att det är samma förhållningssätt till allting Internet(s) som det är till alla andra kommunikationsformer, innan det är försent.


  //ST

  SvaraRadera
 38. Johan Tjäder: "Vem bestämmer om det är otillbörligt"

  Det gör samma person som bestämmer att varan i butiken är för dyr/ful/oetisk att köpa, nämligen jag själv (kunden). Eftersom vi är flera olika kunder, så kommer vi troligen att fatta flera olika beslut.

  Sedan bör ett flertal aktörer frivilligt kunna enas om en gemensam policy, åtminstone tills vidare. Du nämner dels två nödsituationer, dels ett mer ordinärt fall av trafikprioritering. Jag kan vara tolerant gentemot prioritering av just nödsamtal, samtidigt som jag inte medger att man prioriterar exempelvis YouTube över en mindre, konkurrerande videotjänst.

  Inget säger heller att varje övertramp från en operatörs sida måste leda till ovillkorlig, total bojkott av all den operatörens trafik. En variant kan beskrivas som "öga för öga, tand för tand", och exemplifieras med en operatör som blockerar utgående port 25 (SMTP) för alla sina kunder i syfte att minska mängden spam, och i stället hänvisar kunderna till att reläa e-posten via en central server (som då samtidigt spanar av breven efter eventuella virus, musikfiler eller handgranater). Då svarar jag med att blockera e-posten också från operatörens server, så att kunderna måste routa e-posten via en annan operatörs nät.

  Om jag inte nöjer mig med att blockera sagda operatörer på min egen server, utan även publicerar min spärrlista så att andra kan använda den, då blir jag förr eller senare stämd för ekonomiskt förtal. Det vore en välsignelse.

  SvaraRadera
 39. Fullständigt orealistiskt att tänka sig att inga oligopol skapas - på varje s k 'avreglerat' område har just det hänt - se t ex elmarknaden.

  Jag sympatiserar allra mest med synpunkten att Internet just är INFRASTRUKTUR som samhället skall tillhandahålla i en fungerande ekonomi.

  De här begränsningarna som kommer nu - med Betal-Internet kommer att ytterligare fördjupa finanskrisen och hämma både handel, forskning och utveckling - förutom att direktivet öppnar för allsköns kränkningar av medborgerliga fri- och rättigheter, inte minst också rena rättsövergrepp mot misstänkta fildelare som inte ens får sin sak prövad i domstol då formuleringen "judicial authorities" är utbytt. Där måste ju nationell lagstiftningsprocess korrigera - annars finns ingen rättssäkerhet heller. Med trådlösa routers och nätverk kan vem som helst bli misstänkt utan att ha gjort något. Det blir ett vågspel för individen i varje enskilt fall där individen hela tiden riskerar att bli oskyldigt dömd och avstängd. Att stänga av någon från Internet är att jämställa med att konfiskera någons tillgånger, anser jag.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.