2009-05-19

Det får inte ens finnas en misstanke

"En domare är, enligt rättegångsbalken, jävig att handlägga ett mål, om någon särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i målet. En domare skall alltså inte endast vara opartisk. Domaren skall även framstå som opartisk, något som betonas än starkare i Europadomstolens uttolkning av Europakonventionen, vilken numera utgör svensk rätt."

Eric Bylander, lektor i processrätt på SvD Brännpunkt – om jävsanklagelserna mot tingsrättens ordförande i The Piarate Bay-rättegången.

Länk »

6 kommentarer:

 1. I kommentarerna till Mårten Schultz: Jäv i TPB-rättegången finns några intressanta reflektioner om att europakonventionens regler om jäv är mer långtgående än vad som ges uttryck för i rättegångsbalken.

  Rent allmänt verkar det vara många som blandar ihop jäv med partiskhet. Även anledning till misstanke om partiskhet kan vara jäv. Det blir konstigt att, som en del, tala om misstanke om jäv. Misstanke om misstanke om partiskhet blir liksom ett värdelöst begrepp.

  SvaraRadera
 2. Det har sagts mycket om juridiska finesser betr jäv.
  Men din rubrik tycker jag sammanfattar exakt hur det BÖR vara.
  "Det får inte ens finnas en misstanke" (om jäv).

  SvaraRadera
 3. Något för DN:s ledarsida och Dick Erixon att ta till sig...

  SvaraRadera
 4. Erik Holmberg19 maj, 2009 12:44

  Jag vet inte riktigt om det är en realistisk uppfattning om vad jäv ska var det, kommer alltid att finnas någon som misstänker något.

  SvaraRadera
 5. Tor,
  Jag förstår inte vad du menar med att det skulle vara skillnad mellan jäv och partiskhet. När jag tittar i uppslagsboken under intressekonflikt så sägs det: Jäv är en situation där en beslutsfattare kan tänkas vara partisk. jäv kan även vara en juridisk invändning mot en situation dör en beslutsfattare kan vara partisk.. Den som invändningen riktas mot är jävig. Syftet är dubbelt: dels att hindra att sådant som inte hör till saken får bestämma utgången, dels att hindra att misstanke uppstår om att beslutet inte är fattat på saklig grund

  SvaraRadera
 6. Hmm, vet inte vad som är värst att domaren är jävig, eller att två av målsägande advokaterna satt med i IT-kommissionens IT-rättsliga observatoriet. IT-kommissionen hade en rådgivande ställning åt regeringen.

  Både MW och PD hade ju sina firmor som var involverade i IP-frågor åt sina klienter under tiden.

  Sen kan man ju undra lite över åklagarens agerande också i ljuset av dom uppdaterad etikregler som tillkom 1 januari i år. Eller tja det kanske även gäller MW och PD, om dom fortfarande är medlemmar i advokatsamfundet. Hur det blir med HP blir kanske annorlunda, fast det förstås EU reglementet tordes ju gälla alla.


  ***

  Och undrar om man inte också kan argumentera för att TBP kan vara skyddat i artikel 5 i direktivet 2001/29/EC (vilket i alla fall operatörer tordes vara), också, om nu inte EU-konventionen för mänskliga fri och rättigheter räcker, det som tordes stå i grundlagen också.  //ST

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.