2009-05-13

IFPI om teledatalagringen

I en bloggpost nedan har jag redogjort för några av alla de negativa remissvar om den kommande teledatalagringen som har lämnats.

Nu över till en positiv röst.

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) Svenska Gruppen säger så här...

"Leverantörernas lagring av trafikuppgifter är en nödvändighet för att brottsbekämpande myndigheter på ett effektivt sätt skall kunna utreda brottslig verksamhet på bl a Internet. En korrekt implementering av detta direktivet kommer därmed att utgöra en viktig grund och förutsättning i IFPIs fortsatta arbete med att agera mot de som kränker våra huvudmäns rättigheter på Internet. IFPI anser att det är mycket viktigt att implementeringen av direktivet om trafiklagring (2006/24/EG) även tar höjd för en framtida implementering av det s k enforcement-direktivet (dir 2005/48/EG) förutsatt implementeringen sker på ett sådant sätt att upphovsrättsinnehavare ges möjlighet att ta del av abonnentuppgifter och eventuellt även trafikuppgifter. En implementering av enforcement-direktivets artikel 8 skulle kunna bli verkningslös för det fall en leverantör kan göra gällande att de endast behöver lämna ut trafikuppgifter till brottsbekämpande myndigheter och därmed exempelvis inte till upphovsrättsinnehavare."

Oups! Och Antipiratbyrån instämmer i IFPI:s remissyttrande.

IFPI anser alltså att teledatalagringen skall användas för att jaga fildelare.

Nu vet vi inte om regeringen har tagit intryck av detta.

Vi vet inte, eftersom lagrådsremissen om teledatalagringen inte kommer att överlämnas förrän efter EU-valet. Den ligger klar på Justitiedepartementet. Men man tänker alltså inte släppa den nu, när en debatt kan kosta borgarna och (s) röster...

Så regeringen får nog finna sig i att vi undrar om skivbolagen / IFPI fått gehör för sina synpunkter i den lagtext som nu kommer att föreslås.

Kommer teledatalagringen att användas för att jaga fildelare eller på annat sätt för att förstärka IPRED-lagen?

20 kommentarer:

 1. Enforcmentdirektivet (eller IPRED om man föredrar det, fler känner det nog under det namnet) heter 2004/48/EG. Du hade fått det till 2005.

  SvaraRadera
 2. Eftersom de är tysta så kan man gott anta att dom håller med. Dom har ju ignen egen vilja, vår folkvalda, utan följer bara vad deras beställare önskar. Håller dom tyst så förtjänar dom alltså ingen röst överhuvudtaget.

  SvaraRadera
 3. Att tro att man inte kommer att ge upphovsrättsindustrin möjlighet att få ut dessa uppgifter, antingen på en gång eller vid senare tillfälle, är bara naivt. Det kommer att hända.

  Finns uppgifterna så kommer dom att användas. Lika säkert som amen i kyrkan.

  //AH

  SvaraRadera
 4. Regeringen är endast intresserad av detta för att förhindra andra spelbolag än Svenska Spel på vår marknad.Hörde Winberg i radio - monopopl till varje pris - fy f

  SvaraRadera
 5. Inte oväntad inställning från IFPI.
  Luttrad som man är så ska man ju aldrig säga aldrig, men artikel 4 i Datalagringsdirektivet (2006/24/EG) säger att "Medlemsstaterna skall anta åtgärder för att säkerställa att uppgifter som lagras i enlighet med detta direktiv endast görs tillgängliga för behöriga nationella myndigheter".

  Berörda nationella myndigheter är skivbolagen inte ännu (men snart om de själva får bestämma).

  Dessutom gäller PUL, dvs. att uppgifter inte får användas på annat sätt än det ändamål för vilket de har samlats in.

  Men här går alltså olika EU-direktiv emot varandra och då blir det sist och slutligen EU-domstolen som får bestämma vilket av dem som ska ha prioritet.

  SvaraRadera
 6. Borde det inte finnas någon på Justitiedepartementet med tillgång till lagrådsremissen om teledatalagringen som skulle kunna läcka det till HAX.

  Eller är alla som arbetar på departementet genomkorrupta?

  SvaraRadera
 7. såklart att regeringen gillar detta. dvs de låter någon anställd med anknytning till medialobbyn att tycka till om detta.
  Och så blir det lag.
  Medan riksdagen sover.

  Jag blir så trött själv, skulle må bra av att sova. Kan någon sätta upp mig på en lista inför nästa års riksdagsval, så jag får en sovplats?!

  SvaraRadera
 8. Som Oscar Swartz så fyndigt påpekar;

  "-Templet måste intas och månglarna drivas ut!"

  SvaraRadera
 9. Ludde: Bredbansjesus har ju redan Birgersson blivit utsedd till. Är det måhända han som ska få det nöjjet då? :-)

  SvaraRadera
 10. I den socialdemokratiska riksdagsgruppen är ett försvar för upphovsrätt en del i den socialdemokratiska ideologin. Trots opposition röstade (S)-gruppen plus Siv Holma(V) ett JA till IPRED. I Siv Holmas fall avstod hon att rösta. Thomas Bodström var banérförare för upphovsrättslagens uppdatering år 2005 med god hjälp från Vänsterpartiet. Det vill säga - vid en röd-grön regering är det socialdemokraterna som bestämmer. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har inte en chans att påverka. Siv Holma(V) kommer att få posten som kulturminister i oktober 2010 som ett tack för sitt stöd till socialdemokraterna. Siv Holma är kulturutskottets ordförande och miljöpartisten i samma utskottet är också en god vän till upphovsrätt. Bevis: uttalandet från Kulturutskottet som hamnade på Näringsutskottets bord i samband med IPRED-lagens behandling. Och undertecknad hoppas att Thomas Bodström snart blir en blivande statsminister/partiledare.
  Det kommer en motion till partikongressen från sju socialdemokrater i detta ämne. Men partikongressbeslut är en sak fast riksdagsgruppens beslut smäller högre. Ty S-motionen är en FLUM-motion.

  Politik är att vilja (Olof Palme).

  SvaraRadera
 11. alla dom här lagarna.
  som att ställa in ett silverfat med droger till en ex knarkare (läs demokrati)
  nu blir det åka av, och det blir åksjuka för folket.

  SvaraRadera
 12. ssargon: :D Birgersson får gärna ta täten, vi är nog många som hakar på...

  SvaraRadera
 13. Fast det var väl väntat hur IFPI vill att lagen ska användas.

  Jag gillar i alla fall formuleringen deras: "agera mot de som kränker våra huvudmäns rättigheter på Internet"

  Heh, huvudmän inte upphovsmän.

  Verkar som alla organisationer, IFPI/RIAA, MPA(A), etc, mer och mer börjar ändra formuleringarna från "kreatörer" till "rättighetsägare", i mediauttalanden också. (heh, det är ju en ganska vital skillnad, juridiskt sett.)


  Man kan väl i alla fall inte säga att dom inte är experter på att skapa demokratiska problem. :/


  //ST

  SvaraRadera
 14. Libertas kandidat Henrik Johnsson bloggar på ämnet på Libertas blogg.. för att se Libertas position eller kommentera besök inlägget här http://blogs.libertas.eu/sverige/2009/05/13/libertas-sverige-och-fildelningsdebatten/

  SvaraRadera
 15. Så IFPI ska snart räknas som en myndighet. Helt seriöst så skulle jag inte bli förvånad.

  SvaraRadera
 16. Libertas Sverige: "Libertas kandidat Henrik Johnsson bloggar på ämnet på Libertas blogg.. för att se Libertas position eller kommentera besök inlägget här..."

  Libertas position är väl att EU ska bestämma allt. Det är ju poängen med Libertas. Kommissionen ska väljas av folket (federalism) och Europaparlamentet ska får mer makt (federalism). Medlemsstaterna blir provinser i Libertas EU och så lurar man i folk att Libertas är EU-skeptiskt bara därför att det heter som det heter.

  SvaraRadera
 17. senaste anonyma.

  Jag rekommenderar en googling på "libertas" så du kan läsa och se om dina fördomar stämmer.

  SvaraRadera
 18. Det framgår rätt tydligt på libertas hemsida att man vill ha ett federalt EU

  SvaraRadera
 19. Jonas Birgersson skulle väl bli en utmärkt härförare i det som kan bli det nya "frihetskriget" efterföljt av den nya frihetstiden.

  Intresserad som han är av militärhistoria och strategi.

  SvaraRadera
 20. Självklart kommer upphovsrättsindustrin att få del av de uppgifter som lagras enligt datalagringsdirektivet.

  Pga datalagringsdirektivet kommer ISP'erna att bli skyldiga att spara information om vem som använder ett visst IP-nummer. Genom ett informationsföreläggande enligt IPRED kan ISP'en inte vägra att lämna ut denna information även att någon brottsmisstanke inte finns.

  Så visst finns det redan inbyggt en ändamålsglidning genom kombinationen av IPRED och datalagringsdirektivet!

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.