2009-05-15

Lagrådsremissen om teledatalagringen på Wikileaks!

Äntligen!

Nu finns lagrådsremissen om teledatalagringen på Wikileaks.


Länk »

En hastig genomläsning ger vid handen att det har gjorts mindre justeringar mot utredningen. Och utredningen är illa nog, vad gäller att göra karottunderlägg av svenska folkets integritet och privatliv.

Nu grupparbete! Läs, analysera, hugg! Kom gärna med tips på anmärkningsvärda detaljer här i kommentarerna.

Uppdatering: Se även denna artikel i DN.

Uppdatering 2: Piratpartiet kommenterar.

Uppdatering 3: Borgarna - Allt är Bodström(s) fel!

Uppatering 4: Regeringen förnekar dokumentets existens.

21 kommentarer:

 1. Noterbart är att data som lagras enlig denna lag INTE ska bli tillgängliga för till exempel rättighetsinnehavare (även om till exempel ifpi ville så i sitt remisssvar). Man kommenterar detta specifikt och noterar att direktivet är tydligt med att det handlar om brottsbekämpning och inte civilrätt och att endast brottsbekämpande myndigheter skall kunna ta del av denna informationen.

  DN som skriver om det hela har således totalt missförstått det hela, inte läst lagrådsremissen eller helt enkelt inte vetat vad de pratar om.

  SvaraRadera
 2. Expressen gör samma misstag

  SvaraRadera
 3. Men upphäver inte denna lag regeln om att användaruppgifter skall förstöras som finns i lagen om elektronisk kommunikation..?

  SvaraRadera
 4. Gammelmedia förstår inte vad detta handlar, de tror allt handlar om fildelning numera.

  SvaraRadera
 5. Läs sid 44: "Med anledning av de synpunkter som IFPI Svenska Gruppen och Svenska Antipiratbyrån har framfört, om att det bör möjliggöras även för upphovsrättsinnehavare att få del av abonnent- och trafikuppgifter, vill regeringen tillägga följande. Visserligen möjliggör artikel 15.1 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation att trafikuppgifter får lagras och lämnas ut även för att t.ex. enskilda ska kunna tillvarata sina
  rättigheter i en civilrättslig process. Den lagringsskyldighet som nu föreslås ska dock endast omfatta brottsbekämpande syften. Av detta följer att uppgifter som sparas på grund av lagringsskyldigheten med stöd av
  direktivet om lagring av trafikuppgifter ska lagras i särskild ordning. I övrigt kommer de regler om behandling av trafikuppgifter som gäller
  idag att fortsätta gälla."

  "Uppgifter som har sparats enligt nu gällande regler kommer precis som tidigare att vara åtkomliga för vissa civilrättsliga ändamål, bl.a. enligt bestämmelserna om s.k. informationsföreläggande (jfr prop. 2008/09:67 s. 124 f och 143). När det gäller just bestämmelserna om informationsföreläggande
  kan tilläggas att regeringen redan under våren 2009 kommer att inleda en utvärdering av hur regelverket påverkat rättighetshavare,
  Internetleverantörer och konsumenter. Utvärderingen ska bl.a. omfatta frågan om reglerna ger rättighetshavarna möjlighet att få tillgång till begärda uppgifter i befogad omfattning (prop. 2008/09:67 s. 175, bet. 2008/09:NU11 s. 43 f och rskr 2008/09:176)."

  Det kommer alltså i steg 2.

  SvaraRadera
 6. Jag har inte läst hela remissen, endast delen om användning av lagrade information.

  Där säger man bland annat att inte ens den som sparar informationen får använda den själv (hur som helst). Endast data sparat enligt lagen om elektronisk kommunikation (till exempel för fakturering) får användas.

  Rent praktiskt så bör det bli någon form av åtskillnad i sparningen av informationen så att man vet vilken som sparars för vad. "Utplåningen" blir då att den utplånas för allt annat än för just denna lags användning.

  Rent praktiskt kanske det blir strul, alternativt så får informationen enligt denna lag sparas separat från information enligt lagen om elektronisk kommunikation.

  En mer grundlig genomläsning av hela remissen behövs nog för att få hela bilden klar.

  SvaraRadera
 7. Det är korrekt att upphovsrättsineehavara inte kommer få ut uppgifter ur denna lagrning med hjälp av IPRED.

  Dock komemr polisen få ut om de vill, såklart.
  Sen ska de utreda om inte operatörerna lagrar tillräckligt med information åt IPRED, så det lär ju bli ändring där.

  Och glöm inte polismetodutredningen för bövelen.

  SvaraRadera
 8. Sam: Det lär inte dröja länge innan det ändras. IFPI och antipiratbyrån har djupa fickor.
  Men just det här förslaget härstammar ur statens egna kontrollintressen och gick igenom EU efter terrroristattacken i Madrid, precis som när Patriot Act gick igenom USA-kongressen efter 9/11.
  I båda fallen utnyttjades rädsla för terrorism för att få instifta odemokratiska rättsosäkra och fascistiska lagar.

  SvaraRadera
 9. OBS!

  Lägg märke till ordvalen i SVD:s artikel.

  Regeringen förnekar INTE att lagrådsremissen finns. De försöker bara få det att se ut så.

  "Det finns ingen opublicerad lagrådsremiss som är signerad Beatrice Ask".

  Justitieministern har alltså inte signerat den. So what?

  Se gärna även mitt blogginlägg i frågan:

  http://infallsvinkel.wordpress.com/2009/05/15/teledatalagrings-djavulen/

  SvaraRadera
 10. Jävligt töntigt att skylla på Bodström som visserligen är grundansvarig. Dock kan faktiskt regeringen helt vägra att införa skiten om dom bara vill ta striden.

  Sveriges regering är dock en samling fegisar och vågar aldrig sticka ut hakan inom EU.

  Ynkligt!

  SvaraRadera
 11. Ett sätt att för kraftigt minska risken för att information läcker är ju att låta kryptera informationen med ett public-key-krypto som bara polisen har dekrypteringsnyckeln. I det fallet KAN inte operatörerna lämna ut läsbart data till annat än polisen... Och polisen är säkert inte benägna att låta IFPI få tillgång till sin hemliga nyckel (de har ju redan förstått vad Ipred gjort för att försvåra riktiga brottsutredningar), samt att risken för missbruk minimeras då seriös utrustning för dekryptering normalt är designad för att inte släppa ifrån sig inmatade nycklar. Nyckelhanteringen ska naturligtvis även sekretessbeläggas hårt.

  SvaraRadera
 12. Vad jag finner märkligt är allianspartiernas argumentation i DN-artikeln. Om det nu är så att "[direktivet] måste implementeras i svensk lagstiftning", att de svenska politikernas händer så att säga är helt bundna, frågar jag mig varför ett lagförslag om implementeringen av direktivet skickas ut på remiss överhuvudtaget? Det säger väl sig självt att remissinstanserna i så fall inte har något alls att säga till om, och det vore både billigare och smidigare att bara anta direktivtexten rakt av.

  Behöver inte ens gå genom riksdagen.

  SvaraRadera
 13. Andy:

  Sverige har i viss mån möjlighet att införa mer långtgående övervakning än vad som stipuleras i direktivet.

  Dessutom kan lagrådet alltid ha synpunkter på formuleringar, grundlagstolkningar etc.

  SvaraRadera
 14. Man måste ju ha ett remissförfarande enligt grundlagen. Notera också att den remiss som ligger GÅR längre än EU-direktivet på ett par punkter. Som vanligt. Dock inte i fråga om utlämnande till andra än myndigheter.

  SvaraRadera
 15. Johan Tjäder: och det har de gjort också. Regeringen kräver att mobiltelefoners position sparas, så staten kan kolla upp var varenda person (som har mobil, men vem har inte det nuförtiden?) varit vid en sepcifik tidpunkt. Det är nog det absolut läskigaste med den här implementationen av datalagringsdirektivet.

  SvaraRadera
 16. Fem frågor till Fredrik Reinfeldt:
  1. Varför tycker du att vi ska ha FRA-lagen?
  2. Varför tycker du att Sverige ska implementera Datalagringsdirektivet?
  3. Varför tycker du att Ipredlagen är bra?
  4 Kan du tänka dig att medverka till att införa motsvarande Frankrikes HADOPI här i Sverige?
  5. Vad är din inställning till avvägningen mellan personlig integritet, demokrati och dessa lagar?

  SvaraRadera
 17. Det är lite trist att konstatera att rubrikerna på text-tv bara tar upp fildelarjakten; 4:an: Ny lag mot fildelning. SVT:IP måste sparas i 1/2 år, Luckan i nya lagen täpps till.

  Att webvanor och teleinfo (inkl. spårsändare) samt att vem som mailar/pratar/kommunicerar med vem skall lagras över samtliga invånare nämns inte alls.
  Snurrar de bara vidare nyheten på grund av att IPRED är så färsk?

  SvaraRadera
 18. Det är visserligen sant att det står att IFPI inte ska kunna ta del av den information som lagras. Men vad händer om IFPI anlitar en polis för att utreda?

  Lagrådsremissen nämner inte missbruk inom polisväsendet.

  Missbruk av anställda hos tjänsteleverantören tas upp men ingenting om hur sådant missbruk ska upptäckas.

  Det kan ligga i tjänsteleverantörens intresse att inte kontrollera sina anställda. Det står inget om hur man ska kunna bevisa missbruk av känslig information.

  De brottsundersökningar som ska få använda denna tjänst är inte specificerade. Det duger inte att prata om påföljden. Det måste klart och tydligt definieras vilken typ av brottsutredning som kan få tillgång till den här informationen.

  Det saknas en diskussion om anonymiseringstjänster.

  Slutligen tar regeringen alldeles för lätt på remisskritiken

  SvaraRadera
 19. Detta är bara ekonomi...

  Innan ipred, "alla" svenskar köpte tusen och åter tusen hårddiskar med Tb och åter TB...

  Efter ipred, "ingen" köper längre hårddiskar...

  Men nu kommer teledatalagrigningslagen, och hey presto nu behövs det hårddiskar igen... Fatta bara vad stor plats all information kommer att ta... "ironi"

  SvaraRadera
 20. Jag hittar inte lagrådsremissen på wikileaks längre, någon som har en kopia?

  SvaraRadera
 21. Joar, här:

  http://rickfalkvinge.se/files/2010/02/sweden-eu-data-retention-2009.pdf

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.