2009-06-08

Förvirring dagen efter

Piratpartiet tog alltså ett mandat till Europaparlamentet. Plus ett av de två extramandat som Sverige får om Lissabonfördraget träder i kraft.

Den där andra platsen är just nu föremål för mycket förvirring. I dag säger tidningsuppgifter att den kommer att besättas först om Lissabonfördraget träder i kraft. Brittiska media har hävdat motsatsen – att alla platserna skall tillsättas nu, men att de extra ledamöterna kommer att vara "observatörer" utan rösträtt tills vi vet vad som händer med fördraget. Det verkar även vara den rådande uppfattningen här i Bryssel.

Gissningsvis är det så enkelt att ingen riktigt har tänkt igenom det här. Än mindre diskuterat saken med de svenska valmyndigheterna. Kom ihåg att inget här i världen egentligen är mer organiserat än ett genomsnittligt elevråd...

Det är inte heller omöjligt att någon har fått kalla fötter. Parlamentariker med full lön, fulla förmåner och anställd personal som inte deltar i voteringarna är naturligtvis något som kommer att sticka i ögonen på folk. Och mediekritik och folkstormar är något som parlamentet inte gillar.

Vi får helt enkelt se vad som händer. Sverige är ju inte det enda landet som ställs inför den här frågan, så ett slutligt besked bör komma någorlunda snabbt.

Tills vidare bör man nog alltså utgå från vad man har och inte vad man kan komma att . Utgå från att (pp) har ett mandat – så blir allt annat en angenäm överraskning.

Uppdatering: Relevant information i kommentarerna. Det ser ut som om (pp) kommer att få vänta på sitt andra mandat/en observatörsplats tills/om Lissabonfördraget träder i kraft.

Uppdatering 2: Vissa tecken tyder på att medlemsländerna ännu inte är överens om hur detta skall hanteras...

9 kommentarer:

 1. Personvalsrösterna finns på Valmyndighetens sida. Christian Engström har flest kryss.

  SvaraRadera
 2. En googlesökning gav http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0387+0+DOC+XML+V0//SV

  "Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta alla nödvändiga nationella rättsliga bestämmelser för att de 18 extra ledamöterna ska kunna väljas i juni 2009, så att de kan sitta med i parlamentet som observatörer från den dag då Lissabonfördraget träder i kraft. De extra ledamöterna kommer dock inte att få fulla befogenheter förrän vid en överenskommen tidpunkt och på samma gång, så snart alla förfaranden för ratificering av förändringen i primärrätten har slutförts."

  SvaraRadera
 3. OK, tack. Det verkar vara dokumentet vi söker.

  Men viken märklig skrivning...

  Obseratörer från den dag Lissabonfördraget *träder i kraft*. Då skall de ju vara fullvärdiga ledamöter, ju! Annars bryter man mot fördraget.

  SvaraRadera
 4. Jag har för mig att Spanien (?) insisterade å det kraftfullaste på att de tjugo platserna skulle tillsättas direkt, oavsett Lissabon-fördragets införande eller ej. Samt att övriga EU-länder höll på att vika sig för den spanska linjen.

  Vem fastställer egentligen antalet EU-parlamentariker och eventuella suppleanter? Ministerrådet?

  SvaraRadera
 5. Det *fastställs* i fördraget. Just nu Nice (18). Lissabon (20). Det praktiska är procedurfrågor för parlamentet.

  SvaraRadera
 6. Alla politiker vet hur lättköpta politiker är, de behöver inte ens mutas. Det räcker med att locka dem med en plats vid bordet, så går de med på precis vad som helst. Mänskliga rättigheter eller vilka lagar som helst utgör inga som helst hinder. Det senare scenariot med "observatörer" utan rösträtt är således fullt logiskt, för det ger fler människor på plats som kommer att arbeta för att Lissabonfördraget skall gå igenom.

  PP ställs således inför en ödesfråga redan dagen efter valet. Skall de svika direkt lockade av maktens sötma, eller skall de stå för vad de sagt. Skall bli kul att se hurvida Amelia och Christian aktivt arbetar emot Lissabon. Om de inte gör det, så är nog PPs saga all.

  -Anton S.

  SvaraRadera
 7. Anton: som påpekat annorstädes så är en rolig grej att Andersdotter tidigare har argumenterat för att Piratpartiet inte borde vara skeptiskt inställda till Lissabonföredraget, eftersom det flyttar makt från ministerrådet till parlamentet, långt innan den här situationen uppstod ...

  SvaraRadera
 8. Mr Profit, "Personvalsrösterna finns på Valmyndighetens sida. Christian Engström har flest kryss."

  Långt ifrån alla är räknade, så det kanske blir en rysare.

  Men det ser bra ut för Hökmark och Fjellner. Vore tragiskt om någon av dom åkte ut.

  Heh, jisses fast krutgumman Paulsen tar nog hem priset ... igen. :-)


  //ST

  SvaraRadera
 9. Henrik:

  Hur många ledamöter varje land får avgörs inte i fördraget. Där står bara att det ska vara högst 750 mandat som fördelas degressivt och varje land ska ha minst sex mandat och högst 96 mandat.

  Den exakta fördelningen avgör Europeiska rådet med enhälligt beslut. Europeiska rådet får därför får anses ha befogenhet att besluta om hur övergången ska gå till. Bl.a. om observatörer eller hur man ska göra med de tre sista tyska ledamöterna som blir utan plats med den nya mandatfördelningen.

  Problemet nu är ju att fördraget inte har trätt i kraft och därmed kan ju ingen besluta om några observatörer heller. Det finns ju liksom ingen grund för det.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.