2009-12-14

Stockholmsprogrammet: Nu börjar den verkliga matchen

I förra veckan antog EU:s ledare det så kallade Stockholmsprogrammet, på sitt toppmöte.

Detta är, som jag tidigare har skrivit, ett ramdokument för rättsskipning, civilrätt, straffrätt, polisarbete, migrationsfrågor, övervakning m.m. i EU. Och som sådant är det relativt luddigt.

Så det är nu allvaret börjar. De närmaste åren kommer alla de konkreta förslagen att komma på rad.

Nu kommer man till exempel att börja bygga upp EU:s nya underrättelsebyråkrati. Nu kommer man att resa ännu högre yttre murar runt EU. Nu kommer PNR och hårdare åsiktslagar. Och snart kommer vi att få se mer konkreta planer på ett EU-ID-kort.

Det mesta av detta kommer att passera Europaparlamentet de kommande åren. Men mycket kommer man att försöka smyga igenom i EU:s olika arbetsgrupper och generaldirektorat. Och somliga kort kommer ministerrådet att spela väldigt nära bröstet.

Därför gäller det att hålla ögonen öppna. Det är nu arbetet med Stockholmsprogrammet börjar på allvar.

Läs mer:
EurActiv
EU Observer
Mina bloggposter om Stockholmsprogrammet
Andra bloggare om Stockholmsprogrammet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.