2010-03-06

ACTA: Nu jäklar blir det åka av...


Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA, började med att folk som tillverkar t.ex. Rolex-klockor och Louis Vuitton-väskor tröttnade på varuförfalskning. Det må kanske vara hänt. Speciellt som varuförfalskning (ej att blanda samman med fildelning, som är en helt annan sak) kan drabba oss konsumenter på ett icke önskvärt sätt.

Sedan fick upphovsrättslobbyn upp ögonen för detta avtal. Musik- och filmbranschen började ett lobbyarbete som går ut på att saker som de inte fick igenom i EU:s telekompaket skall införas bakvägen, genom ett handelsavtal. Exempel som är på tapeten är avstängning av fildelare från internet, internetfiltrering och att nätoperatörerna skall tvingas bli nätpoliser.

Hemlighetsmakeriet har varit stort. Det brukar det i och för sig vara vid handelsavtal. Men här handlar det ju om att införa lagstiftning eller lagstiftningsliknande åtgärder bakvägen, utanför demokratisk kontroll. (Plus att exportera denna lagstiftning till ett antal oskyldiga länder.)

Samtidigt ger Lissabonfördraget Europaparlamentet rätt till insyn i och medbestämmande över sådant här. Vilket EU-kommissionen och ministerrådet skiter högakningsfullt i. Upplagt för bråk, med andra ord.

Och ACTA-förhandlingarna läcker. Härom veckan försökte parlamentets utskott för internationell handel fråga ut kommissionen om vad som sker. Kommissionen tog uppseendeväckande lätt på sanningen, trots att alla i rummet hade läckta handlingar som visade vad som skett framför sig. Så nu är folk, från alla partigrupper, i Europaparlamentet rätt förbannade.

Följande kommer att hända under veckan som kommer, vid Europaparlamentets session i Strasbourg:

Det har väckts gruppöverskridande frågor – och det kommer att bli debatt – om ACTA på tisdag kväll (kl 21-24). Temat är öppenhet, insyn och medbestämmande för de folkvalda i parlamentet.

Men redan under måndagskvällen kommer spelet att börja. Alla partigrupper förbereder egna resolutioner. (Piratpartiets / Gröna gruppens resolution är redan klar och inlämnad.) Detta är en back-up ifall man inte lyckas få till en bred, gruppöverskridande, resolution.

Beroende på förhandlingsutfallet på måndag kväll / natt så kan det bli en bred överenskommelse om en resolution om ACTA och ACTA-förhandlingarna med alla utom EFD. (EFD-gruppen i parlamentet består av UKIP m.fl. Jag tycker i och för sig att det är tråkigt att inte de är med. Men det beror inte på dem, utan på att de andra grupperna inte vill ha dem med. Vilket kan tyckas något småaktigt.)

Andrahandsalternativet är en bred resolution undertecknad av alla utom EPP och EFD. EPP (kristdemokraterna) är nämligen en smula vankelmodiga.

Och om inte det fungerar, då blir det hela havet stormar – där de enskilda partigruppernas förslag till resolutioner kommer att ställas mot varandra.

Votering om resolutionerna kommer att ske vid lunchtid på onsdag. Lite sanningens minut, typ. I vart fall blir det rond ett i den här matchen.

Detta är ett oerhört komplicerat spel och nästan vad som helst kan hända på vägen. Men det vore ju fan om det hela inte skulle resultera i att Europaparlamentet ger kommissionen (och i viss mån rådet) en snyting för hemlighetsmakeriet, den bristande insynen och frånvaron av medbestämmande.

Det skall tilläggas att detta bara är ett av flera steg i raketen vad gäller att granska och kritisera ACTA-avtalet. Men de andra initiativen blir en senare fråga. (Hej, alla som sänder mail till kontoret!) First things first.

Först skall vi reda ut det här med öppenhet, transparens och medbestämmande. Sedan finns det mycket, mycket mer att göra...

25 kommentarer:

 1. Jadu!

  Din rubrik fick mig verkligen att kasta mig rakt in på din blogg direkt och läsa!

  Första tanken jag fick var:

  Vad f*n är det som händer nu då?

  SvaraRadera
 2. Skulle tippa på att en hel del stålar behöver byta hand.

  Verkar ju inte bättre, trots vad lagarna säger.


  Vi har alltså att göra med en bunt personer som mer eller mindre skrämts till att bli en bunt landsförändare!

  Men valet är alltid fritt!


  Idioterna får kanske suga en stund innan dom fattar.


  //ST

  SvaraRadera
 3. Rubriken har nog rätt för hitills har ACTA varit ganska undangömt för gemene man i Sverige men när medelsvensson får upp ögonen och detta börjar tas upp i media så håller jag med rubriken "Att då jäklar blir det åka av"

  SvaraRadera
 4. Har du sett regeringens pressmeddelande som jag kommenterade i detta blogginlägg: EU nu enigt om Acta-transparens?

  Man kan ju fråga sig om det, givet att det verkligen är allvarligt menat, är tänkt som en form av skademinimering för att undvika ett trotsigt parlament.

  SvaraRadera
 5. Jo, regeringen lovar att be alla de andra länderna om transparens. Till intet förpliktigande, skulle jag säga.

  SvaraRadera
 6. För en hel del år sedan kom varuförfalskning av flygplansdelar upp i ljuset. De pirattillverkades helt enkelt och kanske inte riktigt alltid höll måttet som originaldelarna. Det var långt innan ACTA började diskuteras.

  Har någonting blivit bättre sedan dess? Har piraterna slutat tillverka förfalskade flygplansdelar för att höja flygsäkerheten? Om så är fallet, varför har piraterna blivit så godhjärtade?

  SvaraRadera
 7. Leif: Jag tror att du har missat något. Alla är emot varuförfalskning.

  Vad det handlar om är att det är fel att dra in upphovsrätt / fildelning i avtalet - vilket kan leda till avstängning av folk från nätet, övervakning, filtrering m.m.

  Nu drar jag till Strasbourg. Åter online i morgon.

  SvaraRadera
 8. Precis som Henrik sa att här gäller det att inte blanda ihop äpplen och päron!

  Varuförfalskning är inte samma sak som att spärra av massa människor från internet!

  SvaraRadera
 9. "Jo, regeringen lovar att be alla de andra länderna om transparens. Till intet förpliktigande, skulle jag säga."

  Inte bara den svenska regeringen. Pressmeddelandet påstår att det nu gäller EU som helhet. Men visst, som Juristens Funderingar påpekar är skrivningarna ganska svaga.

  SvaraRadera
 10. Hax, läs Oscar Swartz inlägg om varför varuförfalskning inte är ett problem:
  http://swartz.typepad.com/texplorer/2007/07/om-google-milto.html

  SvaraRadera
 11. Äpplen och päron.
  Men det finns resonemang som till synes handlar om olika saker, men som utgår från principer...

  Om vem som ska bestämma. Och om makten glider en ur händerna...

  http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/03/vem-ska-sla-vakt-om-grundlag-och.html

  SvaraRadera
 12. Alla är emot varuförfalskning (även jag) men en del använder den goda intentionen till att bygga upp något ganska helt annnat med hjälp av ACTA.

  Rent konkret vad har gjorts under åren för att t.ex stoppa pirattillverkade flygplansdelar? Svar: Inte mycket om ens något.

  SvaraRadera
 13. Bilderber.. host host host..
  Oh noes, jag hostade visst.

  SvaraRadera
 14. @Leif: Det är ytterst upp till ägaren av flygplanen att använda säkra och certifierade reservdelar eller ej. Den som bevisligen är beredd att spela med människoliv kommer knappast att skrämmas av ACTA. Är straffet för varumärkesbrott högre än straffet för att ha orsakat 200 människors död?

  SvaraRadera
 15. Parlamentets akt i frågan

  MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen från Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Daniel Caspary för PPE-gruppen, Kader Arif för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen till kommissionen

  Angående: Insyn och nuläge vad gäller förhandlingarna om Acta (handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning)
  Parlamentet har vid ett flertal tillfällen uppmanat kommissionen och rådet att garantera största möjliga tillgång till Actahandlingarna, inte minst i sitt betänkande av den 18 december 2008 (betänkande av Susta, P6_TA(2008)0634, punkterna 14, 28) och i sitt betänkande av den 11 mars 2009 (betänkande av Cashman, P6_TA(2009)0114) där det i punkt 26 konstaterar att kommissionen omgående bör ”ge allmänheten tillgång till alla handlingar som rör de pågående internationella förhandlingarna om handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning (Acta)”.

  I sin resolution av den 9 februari 2010 om ett ramavtal med kommissionen (P7_TA(2009)0009) kräver parlamentet att få omedelbar och fullständig information under alla etapper av internationella förhandlingar, framför allt i frågor som berör handel och övriga förhandlingar som omfattas av samtyckesförfarandet, så att artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får full verkan. Den 27 januari 2010 bekräftade kommissionen sitt åtagande om att införa en förstärkt associering med parlamentet i enlighet med vad som sägs i denna resolution.

  När kommer kommissionen att bevilja parlamentet tillgång till samtliga huvudsakliga texter som berör Acta, särskilt förhandlingsmandatet avseende avtalet från rådet, sammanträdesprotokollen från Actaförhandlingarna, förslagen till kapitel i Acta och förhandlingsdeltagarnas kommentarer om dessa förslag?

  Har kommissionen gjort någon konsekvensbedömning av hur genomförandet av Acta kommer att inverka på e-handeln i EU och världen över? På vilket sätt kommer kommissionen att se till att tillämpningen av bestämmelserna om Internet i Acta fullständigt stämmer överens med regelverket och på vilket sätt kommer kommissionen att rätta till alla oförenligheter?

  Håller kommissionen med om att parlamentet bör få tillgång till Actahandlingarna innan det nya ramavtalet träder i kraft?

  SvaraRadera
 16. @Erik Josefsson:

  Kan man verkligen använda Artikel 263 i Fördraget om EU:s funktionssätt på det viset?

  Artikel 263-264 reglerar hur man kan få ogiltiga lagar hävda.

  Menar ni kanske Artikel 265?

  Sen tycker jag inte att man kan skicka in ett sånt här dokument utan att nämna Artikel 234 och misstroendevotum.

  SvaraRadera
 17. Så bra att det blir lite öppenhet. Frågan är om det är bättre att diktaturen införs med öppna ögon. Kanske bättre för oss vanliga om det skedde bakom ryggen så att vi kan trösta oss med att vi blivit lurade. Sker det med öppna ögon gäller det att stoppa alla huvudlösa förslag som finns i det. Nu. Djävulen finns i detaljerna har vi lärt oss sen tidigare, närmare bestämt ”in section 3(b)I and in footnote 6″ enligt den här granskningen http://tinyurl.com/ygevqar som kommit fram till att den fotnoten säger att three strikes measures och ‘termination’ of service är själva förutsättningen som en ISP måste uppfylla för att kunna gå säker för ”third party liability” enligt senaste utkastet. Och när en Nyazeeländsk förhandlare enligt läckan ställer frågan ”How can a hyperlink violate copyright” så förstår man ju att till och med nåt sånt varit uppe till diskussion. Vilket i sin tur betyder att man funderar på att kriminalisera forskning som ju liksom bygger på ‘hyperlinking’. Eller ska man sekretessbelägga forskning och tvinga forskare och studenter att betala summor för varje referens i varje uppsats, avhandling och paper? Man undrar liksom för det är ju rätt vansinniga resonemang. Man tänker tydligen backa rejält tillbaka i kunskapshänseende. Inga länkar, inga referenser, inga bibliotek (det är ju olaglig fildelning)…you name it. Det är verkligen 30-talets antiintellektualism om igen se gärna http://komigenuva.wordpress.com/2009/02/20/tank-analogt/

  SvaraRadera
 18. @Johan Tjäder

  Tack för heads up.

  Jag ska kolla.

  SvaraRadera
 19. @ Erik Gertkvist
  "... Det är ytterst upp till ägaren av flygplanen att använda säkra och certifierade reservdelar eller ej. Den som bevisligen är beredd att spela med människoliv kommer knappast att skrämmas av ACTA. Är straffet för varumärkesbrott högre än straffet för att ha orsakat 200 människors död?"

  Visst ligger ansvaret hos flygplansägaren att använda originaldelar. Men om det snålas in för att spara pengar och olyckan är framme. Hur skall då någon haverikommission kunna hitta en piratdel i vraket?

  Eftersom piratdelar är förvillande lika originaldelarna tror jag det är snudd på ogörligt.

  Piratdelar till bilar är billigare än originaldelar, ibland är de minst lika bra men inte alltid.

  Är straff verkligen botemedlet om det händer olyckor? Tillåt mig tvivla.

  SvaraRadera
 20. Scary Devil Monastery08 mars, 2010 13:06

  @Nemokrati

  Det har funnits allvarliga försök att inskränka eller stoppa forskning på grund av härledning. Under 2000-talet exempelvis blev Sverige tvungen att ställa in många studier om bröstcancer då själva kopplingen mellan genen BrC1 och bröstcancer då nyligen patenterats av ett av de företag som var med och kartlade det mänskliga genomet.
  SCO försökte göra liknande med sin "patentering" av grundkod som använts i allt från datorer till bilmotorer.

  Det föll visst på sin orimlighet om jag inte missminner mig, men det var ett par riktigt snåriga år inom forskningen.

  Och då man kan se klimatet för att förbjuda "hyperlinking" och diverse andra tredje hands förmedlingar så vore det udda om vi inte ser ett par försök till innan ridån börjar falla slutgiltigt för IP.

  SvaraRadera
 21. "Men det vore ju fan om det hela inte skulle resultera i att Europaparlamentet ger kommissionen (och i viss mån rådet) en snyting för hemlighetsmakeriet"

  Problemet är väll att det inte finns en jävel som bryr sig eller rättar sig efter denna "snyting". Vad blir det för effekt, förutom ett luftslott?

  SvaraRadera
 22. @ Johan Tjäder,

  Du har helt rätt, det ska vara Artikel 265 och inte alls 263.

  Well spotted!

  RTFEU, som vi säger här på kontoret. ;) ("Read the Treaty on the Functioning of the European Union", alltså. ;) )

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.