2010-09-08

EP: Ännu ett varv om ACTA

Europaparlamentet har just debatterat ACTA-avtalet. Och man kan glädjande nog konstatera att nästan alla partigrupper har något problem med ACTA-förhandlingarna, om än helt olika problem.

Ur vårt piratperspektiv finns flera saker att ta upp. Dels att man (enligt de läckta förhandlingstexterna) fortfarande försöker smyga in att internetoperatörerna skall bli nätpoliser med ansvar för att bekämpa till exempel fildelning. Dels att ACTA-förhandlingarna åter igen har blivit slutna och hemlighetsfulla – trots att parlamentet har krävt insyn och medinflytande. (Detta är ju ett avtal med lagstiftningsliknande effekter och då skall lagstiftaren i vart fall ha insyn i vad som sker i förhandlingarna.)

Huvuddebattör för vår grupp var den tyske gröne ledamoten Jan Philipp Albrecht, som bland annat tog upp hur ACTA riskerar att underminera EU:s lagstiftning – speciellt om implementationen blir fragmentarisk.

En kul sak var att den brittiske konservative ledamoten Sayed Kamall noga inskärpte skillnaden mellan den digitala världen och den fysiska värld som består av atomer. Han citerade till och med Chris Anderson och påpekade att i den digitala världen tenderar allt, med fallande kostnader för distribution och lagring, snabbt närmar sig noll. Därför måste man hålla isär diskussionen om fildelning och varuförfalskning.

I den fria delen av debatten underströk vår Pirate MEP Christian Engström Kamalls poäng. Han berättade även om internetoperatörernas oro – och kom in på hur inskränkningar av nätets frihet kan skada utveckling, företagande och framtidens möjligheter. Slutklämmen – att man måste lyfta bort internetfrågorna ur ACTA – fick till och med spontana applåder i kammaren.

Uppdatering: Christian Engströms anförande på Youtube.

Från kommissionens sida ägnade man sig mest åt innantilläsning av försäkringar om att det inte finns något att oroa sig för...

För övrigt kan man konstatera att Europaparlamentets written declaration no 12 [PDF] nu har fått tillräckligt många underskrifter och alltså har antagits. Den är en svidande kritik mot så väl ACTA-avtalets innehåll som det hemlighetsmakeri som omger förhandlingarna.

WD #12 säger rakt ut att "Europaparlamentet anser att leverantörer av Internettjänster inte ska hållas ansvariga för de uppgifter som de överför eller mottar via sina tjänster i en sådan utsträckning att det innebär att sådana uppgifter måste granskas i förväg eller filtreras." Och att "Europarlamentet anser att det föreslagna avtalet inte bör medföra inskränkningar av rättsäkerheten eller försvaga grundläggande rättigheter såsom yttrandefriheten och rätten till integritet."

Det känns som en rätt bra dag för oss ACTA-kritiker. I slutändan är det ju parlamentet som skall godkänna eller förkasta avtalet, så det är bra att kritiken i huset ständigt hålls puttrande.

ACTA-bloggen: ACTA-utkastet läckt | Första sammanfattningarna börjar droppa in | EU-Parlamentet gör tydligt ställningstagande angående ACTA
Michael Geist: ACTA Text Leaks: U.S. Concedes on Secondary Liability, Wants To Go Beyond DMCA on Digital Locks
TorrentFreak: ISP Liability For Infringement Nuked, ACTA Leak Reveals
XORBOT: Nyaste ACTA-läckan
Pirate MEP Cristian Engström: Washington ACTA text leaked
Ring Broman: EP kräver öppenhet i ACTA-förhandlingarna
Europaportalen
Knuff-bloggar om ACTA
EUwikis ACTA diffs
Pippi Longstrings docView for acta-aug

4 kommentarer:

 1. Hurra!

  Jag önskar att svensk massmedia kunde haka på och göra detta till en "riktig" nyhet. Det kanske vore bra om PP fick ut ett pressmeddelande.

  SvaraRadera
 2. Bra att principen klargörs, men visst har Europaportalen missuppfattat vad det handlar om?

  Det där handlar ju om mere conduit, inte om nätneutralitet.

  SvaraRadera
 3. Underbart. Ett steg motströms floden av ren skit, känns det som.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.