2011-06-23

Uppdatering: Web-censur i EU


Nu tycks Europaparlamentet, ministerrådet och EU-Kommissionen ha kommit överens i frågan om web-censur, som ingår i dossiern om åtgärder mot övergrepp mot barn.

Överenskommelsen i korthet, enligt de uppgifter som nått oss...
 • EU:s medlemsstater skall "göra sitt bästa" för att bilder på övergrepp på barn, som finns på internet, skall tas bort. Denna skrivning är dock, som synes, mycket vag.
 • Om det inte lyckas då får (men ej "måste") medlemsstaterna blockera sådana web-platser.
 • Dock lyckades man inte komma överens om att sådan blockering i så fall måste ske på laglig grund. (!)
 • Emellertid säger man att beslut om blockering måste kunna överprövas juridiskt. Och i så fall måste det ju finnas en laglig grund att falla tillbaka på, eller..?
Att de där två sista punkterna inte riktigt går ihop är så typiskt. I EU är det ofta viktigare att komma fram till en kompromiss än att den är logisk.

Och att den första punkten är vag, ökar utrymmet för att använda den andra punkten oftare.

Här skall vi dock komma ihåg att det finns ett ärende som snart kommer att avgöras i EU-domstolen. Det handlar om blockering i ett fildelningsfall i Belgien. Än så länge finns inget domslut, utan bara generaladvokatens utlåtande. Men han säger att blockering och filtrering bara får ske om åtgärden är proportionell och vilar på lagstiftning som är rimlig och av tillräcklig "kvalitet".

En sak som irriterar mig i sammanhanget är att ministerrådet (medlemsstaterna) alltid sätter sig på tvären när det gäller krav på rättssäkerhet. (Det var likadant när man förhandlade om telekompaketet och avstängning av fildelare från internet.)

Sett i relation till den lagslösa blockering som redan sker i till exempel Sverige - så känns det som om den nya kompromissen dock ställer något högre krav. Vilket möjligen kan leda till att den rättsosäkra, halvprivata web-censur som vi har i dag i vart fall måste regleras i lag.

Läs en mer utförlig beskrivning om censur-kompromissen hos EDRi.

I övrigt lämnar denna dossier en hel del i övrigt att önska. Bland annat framgår att det skall vara förbjudet med tecknade bilder av barn (i en vid tolkning) i en sexuellt laddad kontext. Vilket är precis vad som lett till det orimliga Manga-fallet i Sverige.

Se även: Pirate MEP Christian Engström

2 kommentarer:

 1. Men alltså, när det gällde vanliga foton så skulle det handla om 'övergeppsbilder på barn för att den skulle omfattas. Men när det gällde tecknade bilder så räckte det med 'barn i en sexuell kontext'.

  har de en vidare/hårdare definition för tecknade bilder än för riktiga foton?! Eller är det bara du som varit otydlig/tolkat texten fel?

  SvaraRadera
 2. Skall gräva djupare i det där...

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.