2011-07-14

Assange: Fortsättning följer

Efter två dagars förhandlingar (dag 1 - dag 2) behöver den brittiska domstolen nu minst tre veckor på sig för att fundera på om Wikileaks grundare Julian Assange skall utlämnas till Sverige eller ej.

Veckans förhandlingar var betydligt mer sansade än förra omgången, vilket nog kan tillskrivas att Assange bytt advokat.

Dessutom är det inte uteslutet att det hela kan gå ett varv till, upp till högsta rättsliga instans. Helt enkelt eftersom det finns ett allmänt intresse av att reda ut hur den europeiska arresteringsordern kan och får användas.

23 kommentarer:

 1. En medlemsstat har egentligen bara 60 dagar på sig att komma till beslut. Med möjlighet till förlängning av fristen i ytterligare 30 dagar, dvs. någonstans i mars borde det fattats ett beslut.

  Storbritannien lever inte riktigt upp till sina åtaganden om skyndsam behandling.


  Mer sansad, möjligen, men knappast mer saklig. Vilka skäl har Assange anfört?

  Assange påstår att det inte gick till så som det beskrivs i arresteringsorden. Detta är irrelevant, eftersom frågan i sak ska prövas i Sverige och det är den svenska åklagaren som har bevisbördan i en svensk rättegång.

  Assange påstår att gärningarna inte skulle räknas som brott enligt engelsk lag. I fråga om våldtäkten är det irrelevant, eftersom det är svensk lag som ska läggas till grund för tolkningen (EAW Artikel 2). I fråga om övriga brott - tveksamt med tanke på första domstolsutslaget - och knappast något som har något prejudikatsintresse.

  Assange påstår att EAW är oportionerligt. Det är irrelevant. Det är nu ett rättsmedel som finns och den misstänkte kan knappast få styra vilka medel som används mot just honom.

  Assange påstår att EAW inte borde få utfärdas av svenska åklagare. Att svenska åklagare har den rätten följer av Artikel 6 EAW samt 3 § förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arreteringsorder. Helt enkelt fel alltså.


  Det vore mycket förvånande om domstolen kom fram till något annat än att arresteringsordern ska verkställas. Och något prejudikatsintresse lär inte det här fallet bjuda på.

  SvaraRadera
 2. Det viktiga i detta fall är att kändisar som Assange inte ostraffat skall kunna våldta kvinnor. Det förvånar mig dock inte det minsta att PP tycker att det skall vara ok för honom att ha sex med folk utan deras samtycke. Man bryr sig ju inte om samtycke innan man fuldelar andras egendom.

  SvaraRadera
 3. Alla vet inte att EAW i England behandlas via en egen engelsk lag som avgör när EAW kan appliceras. Därav svårigheterna för engelsk juridik att lämna över om kraven enligt engelsk lag ej är uppfyllda. Och då det är rätt klart att de inte är uppfyllda, så får England en konflikt mellan att följa sina egna krav och att inte sätta käppar i hjulet för EAW och EU-samarbetet. Det är detta dilemma judge Thomas har att grubbla över. Samt problemet att Sverige hoppade över den korrekta gången där man ber om hjälp med förhör och istället aktiverade overkillinstrumentet EAW.

  SvaraRadera
 4. @Johan H

  Vad snackar du om? Våldtagit? Har du inte läst bloggposten från en av de sk våldtagna kvinnorna som efter anmälan raskt raderades från hennes blogg? Hela denna hetsjaken är ett stort skämt...

  //Capt

  SvaraRadera
 5. Johan H!

  Det låter på dig som om du har en väldigt tydlig bild över vad som skett och att Assange är skyldig till det han anklagas för. Verkligheten är nog tyvärr lite mer komplicerad än vad du gör gällande! Göran Rudling har på ett föredömligt sätt sammanställt de uppgifter som finns tillgängliga i fallet och kommer till en helt annan slutsats än dig. Läs hans inlägg på bloggen Samtycke Nu här.

  Jag rekommenderar alla att läsa det innan man drar den typen av snabba slutsatser som du verkar göra! Slutsatsen är nämligen att det kanske inte är den person som just nu är föremål för en polisutredning som egentligen borde vara det!

  SvaraRadera
 6. Vi bör fundera på om vi vill ha ett samhälle där våldtäcktsoffer inte blir trodda

  SvaraRadera
 7. Men Johan, sluta posera.

  Det är väl knappast någon här som inte tycker att det vore bäst att få den svenska rättssaken överstökad, i god ordning.

  Samtidigt finns det problem med EAW.

  SvaraRadera
 8. Onekligen saknas det inte folk som är övertygade om hans skuld/oskuld till gärningsbeskrivningen.

  Själv tycker jag det är förunderligt att människan inte pallrar sig hit och får saken ur världen (om han är oskyldig) samt att han sitter kvar i WL's ledning.
  Betraktar man Assange's karaktär hade han (med ett sådant riskbeteende) inte blivit långlivad i valfri "gammel"-media/parti/organisation. Men det är å andra sidan en helt annan fråga.

  /Johan

  SvaraRadera
 9. Anonym @ 14 juli, 2011 13:24

  Vadå "den korrekta gången"?

  Vad för slags gång skulle det vara? Det här med assistans med förhör gäller vittnesuppgifter - inte förhör med misstänkta.

  SvaraRadera
 10. Att han inte åker till Sverige frivilligt visar att han är skyldig. Att han håller sig undan torde räcka för en fällande dom.

  SvaraRadera
 11. Tjäder 14.59: I England är man bara misstänkt om åtal ska väckas mot en, så ej i Sverige - ett exempel på de inkommensurabiliteter mellan lagstiftningar som domaren funderar över just nu. Eller varför tror du det tar veckor att fatta beslutet, om saken är så solklar?
  Angående korrekt gång, så sa ju också domaren något under förhandlingarna om att man borde förhört i London istället för att dra på med EAW. Svenska åklagarmyndigheten hänvisade då till att man ville ha Assanges DNA, oklart varför, inte till att han var misstänkt, eftersom det då redan hade framkommit att det var otillräckligt så länge ingen klar intention att åtala finns. Åklagaren lyckades i förra omgången glida undan från frågan om sådan intention finns, men det har nu alltför tydligt exponerats att detta motsäger de uppgifter hon gett mer än en gång, bl a till Australiens ambassad, om att det är en helt öppen fråga och att det nu enbart gäller förhör.
  Allt detta vore irrelevant om EAW vore en formalitet, men England tar den inte som formalitet utan kräver förenlighet med en egen lag om villkoren för att följa EAW. (Så har jag fattat det, rätta gärna de juridiska detaljerna, men kolla då också upp detta ur britternas juridiska perspektiv först).

  SvaraRadera
 12. Johan H!

  Varför skulle just "våldtäktsoffer" förväntas bli trodda mer än "rånoffer", "inbrottsoffer" eller för den delen personer som pekas ut och anklagas för våldtäkt eller andra brott?

  Vad har du överhuvudtaget för belägg för att "våldtäktsoffer" skulle bli mindre trodda än "rånoffer", "inbrottsoffer" eller personer som pekas ut och anklagas för våldtäkt eller andra brott?

  SvaraRadera
 13. Robert Andersson14 juli, 2011 17:26

  Anonym 15:25

  Du skriver insatt, jag föreslår att du använder ett nickname så att det går att följa dina inlägg.

  Johan Tjäder

  Även du verkar väl insatt, men varför tar du inte upp sådant som High Court har att förhålla sig till, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/41/contents . Magistrate Judge Thomas har slagit fast att det hela inte handlar om det är "... a good case or a bad case." Vad som då återstår för Assange's advokater är att visa att arresteringsordern är ogiltig eftersom de anser sig ha bevis för att den förvränger alternativt döljer vad som läggs Assange till last. Brittisk lag kräver till skillnad från svensk alltid dubbel straffbarhet.

  SvaraRadera
 14. Johan H!

  Du säger att vi bör fundera på om vi vill ha ett samhälle där våldtäktsoffer inte blir trodda.

  Enligt denna granskning i DN av alla sexualbrott i Stockholms län under ett år så finns det inget fog för påståendet att våldtäktsoffer inte blir trodda!

  SvaraRadera
 15. @Robert Andersson

  Enligt avsnitt 64(2) i Extradition act krävs inte dubbel straffbarhet för våldtäkt.

  Man kan utgå från att Extradition act är förenligt med EAW-beslutet i alla dess delar. Skulle det inte vara så, ja då kan ju Storbritannien åka på böter.

  SvaraRadera
 16. Robert Andersson14 juli, 2011 19:37

  Johan Tjäder

  Det är bara att erkänna att du har rätt, din analys verkar stämma och det ser brunt ut för Julian Assange. Sverige är just ett sådant category 1 territory som avsnitt 64(2) nämner.

  http://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/2768/note/made

  All Member States of the European Union have, by virtue of the Extradition Act 2003 (Designation of Part 1 Territories) Order 2003, been designated as category 1 territories for the purpose of the Extradition Act 2003 (‘the 2003 Act’).

  SvaraRadera
 17. Om jag förstår rätt (men jag är inte jurist) krävs dubbel straffbarhet om straffet för handlingen är mindre än 3 år, enligt Extr. Act 64(3).
  Därav Assanges advokaters argumentation om att gärningen är felbeskriven i EAW. Om den inte motsvarar straff på över 3 år i Sverige så kan den inte köra över kravet på dubbel straffbarhet - eller missförstår jag nåt?

  SvaraRadera
 18. Anonym @ 14 juli, 2011 15:25

  Nej, även i Storbritannien är man misstänkt under en längre tid. Däremot handlingen som kallas "charge" det sker i det läge där man måste blanda in en domstol för att få fortsätta att frihetsberöva en person. Alltså det som vi i Sverige kallar häktning.

  Vi har alltså ett extra steg mellan anhållande och rättegång som skapar lite förvirring.

  Det är väl tur att även brittiska domare tänker fritt emellanåt. Men tänka rätt är större. Självklart hade man kunnat höra Assange nu när han ändå är "fängslad", men uppgifter som kommer fram i ett sådant förhör måste kanske utredas - och då måste "fängslingen" pågå tills dess förundersökningen kan avslutas - eller att häktningsskälen faller på grund av ny bevisning. Det kan inte den brittiska regeringen lova, så därför så vill man ha hit Assange. Konstigare än så är det inte.

  Naturligtvis kan man tänka sig att förundersökningen leder till att åtal inte väcks. Det är ju precis det som är poängen med att höra Assange inom ramen för förundersökningen.

  SvaraRadera
 19. Anonym @14 juli, 2011 19:42

  Jo, för brott i ramverkslistan, t.ex. våldtäkt, krävs att det kan leda till fängelse i tre år.

  Våldtäkt är i Sverige ett brott som kan leda till fängelse i lägst två och högst sex år (6 kap 1 § BrB).

  Så straffskalan är förenlig med EAW. Men därmed inte sagt att alla som överlämnas enligt EAW får minst tre år straff.

  Det kan man nämligen inte veta förrän man har prövat sakfrågan och det ska man inte göra i Storbritannien utan i Sverige.

  SvaraRadera
 20. Tjäder: Men visst hade det varit smidigt att förhöra i London för ett halvår sen eller så. På basis av ett förhör, utredningar baserade på det och sen kanske följdförhör skulle troligen misstankarna stärkts eller försvagats. Och i förstnämnda fallet hade man kunnat lämna in en odiskutabel begäran om utlämning. Som det nu är förlamas ju den rättsliga situationen av att alla ser i häktningsdokumenten att det bara är rubriken våldtäkt som kan rendera över 3 år men inte gärningarna såsom de beskrivs i vittnesmålen. Det är förvisso en tolkningsfråga, men man hade haft goda chanser att täppa till den invändningen med förhör när man hade chansen. Precis som man kunde ha gjort mycket under de 3 veckor Assange var kvar i Sverige. Men skyndsamhet vid sexbrottsutredningar verkar vara något man talar om men inte tillämpar.

  SvaraRadera
 21. Robert Andersson14 juli, 2011 20:36

  Anonym 20:17

  Marianne Ny har inte bråttom. Vill Assange få det undanstökat så fort som möjligt är det bara att ta planet till Sverige. Att förhöra personer utomlands görs nog bara om inga andra möjligheter återstår.

  SvaraRadera
 22. Men varför hade Ny inte bråttom i början (medan A var i Sverige), när alla experter inklusive hon själv framhåller vikten av snabbhet vid just denna typ av brottsmisstanke?

  Och det missgynnar ju utredningen extremt mycket att det går halvår efter halvår utan förhör nu. Även om man tycker att det är A:s fel så är det ju dåligt att inte ändå ordna förhör innan oceaner av tid gått - om man tänker på utredningen i första hand och inte på prestigen. Och det skulle faktiskt också ligga i målsägandenas intresse.

  SvaraRadera
 23. Liksom förre överåklagaren Sven-Erik Alhelm så anser jag att Assange borde ha anhållits redan förra hösten. Det är en obegriplig blunder av åklageriet att släppa iväg Assange.

  Jag tror heller inte det är bra att man ska kunna vara kvarhållen så länge. Max 90 dagar för beslut säger EU. Teoretiskt sett borde det vara bra att finnas nära den domstol som låtit häkta en och inte någonstand i ett annat land.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.