2011-12-05

Just in: Assange utlämnas inte. I vart fall inte nu. Målet till Supreme Court.

Prövningstillstånd vad gäller Julian Assanges utlämning till Sverige är meddelat i brittiska Supreme Court. Lite oväntat.

Då får vi se vad Supreme Court så småningom (detta kan dra ut på tien) kommer fram till.

Men om denna domstol i slutändan säger nej till utlämning, då är frågan ändå stökig. Då blir det svenska rättsfallet hängande i luften. Och den svenska europeiska arresteringsordern gäller då fortfarande – i resten av EU.

Uppdatering: Jag har slängt in en fråga i kommentarerna – till bloggens juridiskt kunniga läsare.

24 kommentarer:

 1. Tja, rent tekniskt så är det så att han tillåts överklaga.

  Något slutgiltigt beslut är det inte.

  SvaraRadera
 2. Är dessa utslag samma som i den svenska högsta domstolen?

  Skälet till att jag frågar är att den svenska högsta domstolen bara tar upp fall de tänker ändra utslaget på.

  Det jag är ute efter är alltså om ngn med insikt i engelskt rättssystem kan svara på frågan om det är på samma vis med den engelska.

  SvaraRadera
 3. Nils Nilsson:

  Jag tror du har missuppfattat det där om HD - de tar upp mål som de anser vara prejudicerande - d.v.s. kommer ge utslag på fler fall än det enskiljda. Fallen i sig som de tar upp (läs: problemen för den enskiljde) är något de inte tar speciellt mycket i beaktning när de tar upp fall, utan som sagt, det som är av allmänintresse att reda ut lagmässigt för andra fall.

  Sedan är det, precis som i tingsrätt och hovrätt att parterna får ge sina yrkanden (om än bara i skrift) och DÄREFTER kommer dom, som kan faställa tidigare dommar med förtdliganden, eller häva dommar med förtydliganden. Men vilken av utfallen det blir vet man inte med automatik på förhand.

  SvaraRadera
 4. @Hax
  "... Men om denna domstol i slutändan säger nej till utlämning, då är frågan ändå stökig. Då blir det svenska rättsfallet hängande i luften. Och den svenska europeiska arresteringsordern gäller då fortfarande – i resten av EU."

  En EAW gäller väl inte längre än 90 dagar?

  SvaraRadera
 5. Vilka andra än Assange anser ni ska slippa utredas om dom anmäls för våldsbrott?

  SvaraRadera
 6. Rev. Smith:

  Jag vet ej om det stämmer. Folk som är utbildade jurister har sagt detta till mig. Jag har alltiod tänkt att det stämmer eftersom, om hd är överens med hovrättens utslag skulle det inte finnas ngt behov av att ta upp det. Men vet du ngt case där HD inte har ändrat hovrättens beslut?

  Och så återstår frågan om hur det fungerar i england.

  Micke ditt troll, läs på för fan, hade detta åtal gällt ngn annan person än julian assange hade det varit nedlagt för länge sen.

  SvaraRadera
 7. Piratpartiet marginaliserar bara sig självt när det står upp för kändisars rätt att ha sex med kvinnor utan att behöva bry sig om om de är med på det eller ej. Men det är väl ett resultat av snyltarkulturen. Förvisso skiter jag i hur det går för Piraterna. Däremot är det synd att HAX som en gång i tiden var liberal dragits med i den där smörjan.

  SvaraRadera
 8. Johan: Läs på om fallet. Eller är det för svårt att tänka själv? Lättare att tycka det kvällspressen säger åt en att tycka.

  Här är en av de största sammanfattningarna som gjorts:
  http://samtycke.nu/2011/07/11/sex-logner-inga-videoband-och-mer-logner-falska-anklagelser-i-fallet-assange/  Förövrigt så har piratpartiet inte alls ställt upp mer för assange.

  Den enda marginaliseringen är sverige som marginaliserar sig mot världen.

  SvaraRadera
 9. Leif:

  Jag tror att det handlar om att själva utlämningen skall ske inom 90 dagar (60+30).

  Detta förutsätter alltså att personen är funnen.

  Sett som en "efterlysning" *tror* jag att EAW inte har någon bortre tidsgräns.

  Vad säger juristerna?

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Europeisk_arresteringsorder

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:190:0001:0018:SV:PDF

  SvaraRadera
 10. Jag har aldrig förstått hur det kommer sig att folk som
  känner sig vara experter på kommunikation och internet kan se ordet troll som ett relevant argument när det defacto är så att användadet av ordet troll är det yttersta och enfaldigaste sättet att störa en dialog?

  Nils.

  Det är så att om inte dina vänner övertygat narcissisten att han skulle straffas i Sverige oavsett om han var skyldig eller inte därför att Sverige tvärtemot vad Assange själv trodde inte är en demokrati utan en diktatur styrd av feministkäringar så hade han varit en fri man för länge sedan förutsatt att han inte begått något brott.

  För er träskallar är det viktigt att detta inte prövas.

  Inte för Assanges skull utan för era fantasier om både honom och Sveriges tillstånds skull.

  SvaraRadera
 11. @Nils Nilsson

  Du som ofta brukar säga till andra att de ska läsa på, hur vore det om du själv läste på lite. Det krävs inte särskilt många timmars läsning på Högsta domstolens hemsida för att inse att HD både ändrar och fastställer hovrätters domar om vartannat.

  Som tidigare sagts i kommentarerna är skälet för HD:s prövning att HD finner att det finns anledning att uttala hur lagen ska tolkas.

  Om JA har begått dessa gärningar som han anklagas för så ska han prövas och fällas av svensk domstol. Det är det EAW-processen handlar om.

  SvaraRadera
 12. @HAX

  Jag uppfattar det så att ett medlemsland har 60 dagar på sig att komma fram till om man ska vägra överlämning. Tar det längre tid kan man få ytterligare 30 dagar på sig, men då måste man förklara varför.

  Det finns ingen uttrycklig sanktion mot länder som dröjer längre än 90 dagar. Det verkar i vilket fall som att Storbritannien inte har sett till att få ett system på plats som klarar detta, vilket är både anmärkningsvärt och oacceptabelt.

  Tidsuträkten är inte bara till förfång för målsägarna eftersom deras möjligheter till en rättvis prövning vittrar för varje dag som går. Ju längre tid det tar innan prövning desto mer osäkra blir vittnesmålen och detta mål bygger i hög grad på vittnesmål. Men tidsuträkten är också faktiskt till förfång för Julian Assange. Assange har rätt att få sitt fall prövat inom 90 dagar enligt EAW och han har nu suttit i husarrest betydligt längre än så. Där kan det faktiskt uppstå en fråga om skadestånd om det visar sig bli en friande dom i svensk rätt.

  SvaraRadera
 13. Det är besynnerligt att Supreme court väljer att ta upp fallet. De två domarna har varit ytterst välskrivna och har i båda fallen slagit ner på varenda invändning Assange har haft.

  Den viktigaste frågan som jag ser det är dock huruvida den svenska rättsordningen där åtal följer på avslutad förundersökning är kompatibel med dels den europeiska arresteringsordern, dels den engelska rättsordningen där man i ett tidigt skede presenterar sina anklagelser inför domstol - men där ju den utredning som sker därefter kan ta minst lika lång tid som här i landet.

  Båda rätterna har ansett att ett av svensk domstol fattat häktningsbeslut uppfyller vad sin avses med den europeiska arresteringsorderns begrepp "för lagföring" ("prosecution").

  Utslaget i Supreme Court kan alltså få konsekvenser för hur vi lägger upp våra svenska rättsprocesser och kan i slutändan leda till att åtal väcks i ett tidigare skede och innan man har hela bilden klar för sig.

  Jag tycker det vore olyckligt eftersom det är en mycket rimlig hållning att avsluta förundersökningen innan man fattar beslut om att väcka åtal.

  SvaraRadera
 14. @Hax
  "Sett som en "efterlysning" *tror* jag att EAW inte har någon bortre tidsgräns.

  Vad säger juristerna?"

  Dvs att en random svensk åklagare godtyckligt kan bannlysa vem som helst för tid och evigt bara för att främja sin egen karriär och personliga agenda?

  Därför menar jag en domstol är något mer skickad till att skriva ihop en EAW eftersom de i teorin rimligen bör ta hänsyn till fler faktorer än vad en åklagare behöver göra.

  SvaraRadera
 15. @ Johan Tjäder
  "Jag tycker det vore olyckligt eftersom det är en mycket rimlig hållning att avsluta förundersökningen innan man fattar beslut om att väcka åtal."

  Ifall du läser ett random antal förundersökningar så ser du snart att åklagar- och polisarbetet är värd all kritik.

  Ta bara Quicken, Knutbyutredningen samt flera mindre småutredningar som exempel så förstår du säkert vilken tragik som skapas pga den osunda synen på människors värde som odlas bland samhällets stöttepelare.

  Förundersökningar avslutas utan att förhör har hållits med de misstänkta som ändå blir dömda oförmögna att försvara sig. Det känns väldigt skevt.

  Kriminalvårdens tidigare GD Lars Nyhlén fick sparken pga sin inblandning i oegentligheter inom kriminalvården. Han hamnade inte i fängelse men däremot sitter han i slags lyxig "husarrest" i Rosenbad med 130 tusen i månadslön.

  Hans vän och efterträdare på posten som polismästare i Uppsala den sexualsadistiske Göran Lindberg "Kapten Klänning" slapp genom hans försorg passera Kumla och placerades direkt i fängelset uppe i Härnösand. Det är bara en bråkdel av det rättsväsende som du menar är beredda att ge Assange en fair trial.

  SvaraRadera
 16. Robert Andersson06 december, 2011 09:47

  @Johan Tjäder

  Assange borde inte ha en gnutta chans att undvika utlämning (utlåning?) om man ska gå på hur lagen är skriven i UK. Det har vi redan avhandlat i kommentarsfältet på den här bloggen. Micke kan känna sig helt nöjd :) . Det som förbryllar är att supreme court öht ger prövningstillstånd. Varför?

  SvaraRadera
 17. @Leif & HAX

  Stämmer att en EAW kräver utlämning inom tidsgräns. Själva EAW'n har dock ingen giltighetstid mig veterligt. Den kan vara lika aktuell om ett århundrade som den kan nu.

  SvaraRadera
 18. @micke

  I ett fall där tre åklagare oberoende av varandra har varit så pass tveksamma till om fallet var åtalbart eller ens gällde ett brott att de fattade tre helt olika slutsatser bör man vara förbannat försiktig med att framställa en begäran om utlämning. Det säger sig självt.

  En noggrannare utredning - och jag rekommenderar likt Nils Nilsson att man läser på Rudlings sammanfattning om Assange-fallet på samtycke.nu - ger vid handen att förundersökningen och utredningen i sig brister i så pass många fall att vanlig jurisprudens hade varit att lägga ned fallet eller starta om utredningen.

  Även om jag inte tror på "feministkärringar" eller beställningsjobb så vill jag hävda att jag personligen, även om jag hade varit ren som nyfallen snö, skulle haft enorma betänkligheter med att gå med på en utlämning till ett land vars "förundersökning" av åtalet liknar en Monty Python-sketch.

  Oavsett om Assange är en narcissist eller ej så gör han i min mening inte helt fel antagande om han utgår ifrån att hans eventuella rättegång kommer att skötas med samma professionalism som har brukats i hela utredningen hittills.

  Och han är inte heller vare sig den första eller sista som konstaterar att svensk rättsskipning stadigt sedan ett par årtionden tillbaka allt mer börjat likna ett dåligt skämt.

  Och jag tror du missat en sak eller två - en UAW skall inte utfärdas slentrianmässigt - och inte när huvudsyftet faktiskt är att rätt och slätt kunna hålla ett förhör. Rätt sätt hade varit att skicka två utredare till förhör med Assange och efter detta ta ställning till om han bör begäras utlämnad till svenskt rättsväsende.

  I dagsläget är vet man inte ens från rättsväsendets håll om saken ens bör gå till domstol.

  Och har man inte ens fattat ett slutligt beslut om prövning i domstol så är det - minst sagt - förhastat att begära någon utlämnad.

  Så svaret på din fråga, Micke, är att de flesta förmodligen anser att man inte begär folk utlämnade grundat enbart baserat på att misstanke väckts när ett slutförhör kan hållas på ort och ställe.

  Hela resten av världen undrar i det här laget exakt hur vårt rättssystem egentligen fungerar.
  Och det är inte osökt att tro att det är vad som ligger till grund för den brittiska domstolens beslut om att Assange får överklaga. Det tillåts nämligen normalt sett aldrig.

  SvaraRadera
 19. Hans vän och efterträdare på posten som polismästare i Uppsala den sexualsadistiske Göran Lindberg "Kapten Klänning" slapp genom hans försorg passera Kumla och placerades direkt i fängelset uppe i Härnösand. Det är bara en bråkdel av det rättsväsende som du menar är beredda att ge Assange en fair trial.
  ---------------------------------
  Varför ska folk som riskerar att mördas av medfångar passera fängelser som inte kan garantera deras säkerhet innan dom placeras på ett fängelse som kan?

  Man kan tycka mycket om Lindberg men jag är definitivt emot att låta honom mördas av medfångar som straff utdelat av staten.

  SvaraRadera
 20. Vanliga fångar som inte varit polischefer brukar få sitta i frivillig isolering vid risk för att de pga sin brlottslighet blir ihjälslagna av andra fångar.

  SvaraRadera
 21. Vanliga fångar som inte varit polischefer brukar få sitta i frivillig isolering vid risk för att de pga sin brlottslighet blir ihjälslagna av andra fång
  -----------------------------

  Ja och det får dom göra i Härnösand om dom är sexbrottslingar av den enkla anledningen att anstalten är specialiserad på just det klientelet och har varit det länge.

  SvaraRadera
 22. @Leif

  Om du känner till förundersökningar som avslutats utan förhör med den misstänkte så föreslår jag att du anmäler saken till JO.

  En förundersökning kan inte anses vara komplett utan att den misstänkte i förhör fått ta ställning till de pårståenden som läggs honom till last.

  SvaraRadera
 23. "Men om denna domstol i slutändan säger nej till utlämning, då är frågan ändå stökig. Då blir det svenska rättsfallet hängande i luften."

  Inte alls. Möjligheten finns ju att Marianne Ny lyfter på röven och flyger till London för att hålla ett förhör med Assange på plats. Men då förloras ju viktig prestige, det går ju inte för sig

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.