2012-07-15

Den nya svenska rasbiologin?


Det pågår en strid om huruvida Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk forskning (IFAU) skall få upprätta ett dataregister där man registrerar känslig information som till exempel människors etnicitet och eventuella medlemskap i en fackförening.

Regeringen är entusiastisk och vill ändra lagen för att göra detta möjligt. Datainspektionen och Justitiekanslern varnar samtidigt för att ett sådant register innebär ett stort intrång i medborgarnas integritet.

Ung Pirats ordförande Gustav Nipe tar upp integritetsfrågorna i en debattare i SvD. Så dem skall jag lämna därhän och istället fundera högt om IFAU:s nya register ur ett lite vidare perspektiv...

Regeringen motiverar den nya lagen så här "Att samhällsintresset av att IFAU kan fullgöra sitt uppdrag och att beslutade insatser följs upp och utvärderas väger tyngre än hänsynen till de risker för integritetsintrång som behandlingen innebär för den enskilde individen."

Man skriver det rakt ut.

Det är alltså återigen en sådan där "avvägning mellan X och de grundläggande medborgerliga fri och rättigheterna". Varje sådan avvägning eller balansering innebär – med nödvändighet – att de grundläggande medborgerliga fri och rättigheterna inskränks. Vilket är allvarligt. Dessa fri- och rättigheter borde vara okränkbara och stå över den vardagliga politiken.

Avvägning och balansering, där våra fri- och rättigheter får stryka på foten sker rätt ofta. Både i svensk politik och (framförallt) i EU. Och varje sådan kompromiss urholkar dessa fri- och rättigheter så att de till slut bara är ett tomt skal, innehållslösa vackra deklarationer.

Min andra tankebana är möjligen lite luddigare. Vad innebär det att ge olika myndigheter rätt att registrera känslig personlig information om medborgarna? I fallet med IFAU måste syftet vara att studera bland annat människors etnicitet i förhållande till arbetsmarknadspolitiken och regeringens arbetslinje.


Två invändningar dyker då genast upp, som borde kännas viktiga för den som anser sig stå för borgerliga värderingar. Den ena är att man här betraktar människor som kollektiv med kollektiva egenskaper istället för som individer som bedöms efter sina egna handlingar. Den andra är förhållningssättet att det är folket som är problemet, inte politiken.

Med tanke på att statsministern redan slirat på formuleringar om att arbetslöshet inte skulle vara något större problem bland "etniska svenskar" – så finns det skäl att vara uppmärksam. Håller man på att göra en "avvikande etniciet" till ett problem i sig? Håller staten på att göra det till något problematiskt att vara utlänning? Ser staten mångfald som ett problem? I vart fall är risken uppenbar att detta kan dra iväg åt det hållet.

För att göra en svepande och möjligen något orättvis generalisering: Har inte Sverige prövat etniskt baserade "forskningsprojekt" tidigare? Var det där med rasbiologisk forskning speciellt lyckat? Har vi inte lärt något av historien?

IFAU-projektet är problematiskt på så många fler sätt än bara ur integritetssynpunkt.

39 kommentarer:

 1. "Med tanke på att statsministern redan slirat på formuleringar om att arbetslöshet inte skulle vara något större problem bland "etniska svenskar""

  Det är den ju inte?
  Är det fel att belysa att det är invandrarna som har problem på arbetsmarknade?

  SvaraRadera
 2. Det här är både märkligt och dystert. Vad är det man vill åstadkomma med dylika register? Försvåra ytterligare för ickesvenskar att komma in på arbetsmarknaden.

  Sen vill jag också slå ett slag för arbetskraftsinvandring vs flyktinginvandring. Arbetslösheten var LÄGRE bland utlänningar på 1960-talet än hos "etniska" svenskar. Vad det nu kan bero på...

  SvaraRadera
 3. "Var det där med rasbiologisk forskning speciellt lyckat? Har vi inte lärt något av historien?"

  Vi har provat massinvandring nu ett tag, det har inte heller fallit så väl ut. Har vi inte lärt något av detta?

  SvaraRadera
 4. När bildar träden en skog?

  Enligt HAX skall man uttryckligen inte sträva efter att se någon skog, något som dock all vetenskap ständigt strävar efter. Man vill försöka se samband och därefter dra slutsatser.

  Men i dessa sammanhang så är det bara rasister som vill vara vetenskapliga.

  Visst är det märkligt?

  SvaraRadera
 5. @ alla anonyma

  Att tillskriva kollektiv egenskaper är något bland det mest ovetenskapliga man kan göra. Om det dessutom utmynnar i något konkret är det enda man kan var säker på att det är fel åtgärder för den absoluta majoriteten av individer i ett sådant kollektiv.

  SvaraRadera
 6. Det är klart det är relevant att registrera information om allt möjligt för att göra forskning. Det är bara det att förutsättningen måste vara att informationen kan skyddas från staten och garanterat bara användas till forskning. Där visas väl rätt begrändsad politisk entusiasm...

  Finns inget som är ovetenskapligt eller omoraliskt med att studera statistiska samband mellan olika mänskliga egenskaper. Om det ska användas till något är en politisk fråga men själva studierna är motiverade oavsett.

  SvaraRadera
 7. TP och alla andra upphöjt goda människor är endast bekymrade över kollektiva egenskaper när dessa klistras på socioekonomiskt svaga.

  Visst är det märkligt?

  SvaraRadera
 8. Ur forskningssynpunkt är det intressant att se varifrån människor kommer som har det svårast att komma in på arbetsmarknaden. Det ger i slutändan att man kan göra punktinsatser riktade för dem.
  Om det nu krävs forskning för att veta att somalier och kosovo-albaner kommer sämst in på arbetsmarknaden, av två olika anledningar.

  SvaraRadera
 9. Hur många gånger i världshistorien har man inte använt etnicitet för att klistra på olika grupper "egenskaper" som visat sig bara vara uttryck för annat som är fel i samhället. Vår ständiga vilja att stigmatisera och peka finger. Och hur skall individer kunna bryta sig ur utanförskap om de behandlas som kollektiv, helt utan hänsyn till deras personliga förutsättningar och färdigheter?

  SvaraRadera
 10. Innan man börjar försöka bli vetenskaplig måste man vara säker på att det är rätt saker man observerar.

  Mycket talar för att det är den långa tid det tar för nya svenskar att etablera sig i vårt land (vilket kan bero på oss) som är problemet.

  http://www.aftonbladet.se/debatt/article15087135.ab

  SvaraRadera
 11. Jag förstår inte det här. Man kan ju tänka sig att Reinfeldt vill kratta manegen inför ett paket med riktade åtgärder mot svaga grupper. Det är helt okej, men i så fall har han valt ett sällsynt korkat sätt att göra det på.

  Men det kan också vara något sätt att försöka flörta med SD-väljare. Att man genom att slira lite på formuleringarna ska locka SD-väljare att rösta på partiet som sitter på regeringsmakten, i stället för "tomten" Åkesson. Det är i så fall korkat på Sarkozy-nivå. För vad de franska väljarna visade var ju att folk inte röstar på någon som låter högerextrem när det finns äkta vara.

  Är det Reinfeldts tur nu att hjälpa SD klara 4 % nästa gång? (Sahlin tjatade ju in dem första gången.)

  SvaraRadera
 12. OK, sd-folk och andra främlignsfientliga anser att integritet och därmed även fri- och rättigheter kan offras för att försöka underbygga en grund och populistisk politisk agenda.

  Hemskt ledsen, men jag håller inte med.

  Och jag har hemskt svårt för en politik vars kärnvärde är att man skall tycka illa om andra människor.

  SvaraRadera
 13. Anonym @ 15 juli, 2012 13:32

  Det finns gott om invandrare som inte har problem på den svenska arbetsmarknaden. Det finns uppenbarligen många invandrare som med lite vanlig flit och redlighet klarar sig bättre än "etniska svenskar mitt i livet".

  Man vinner ingenting på att klumpa ihop människor i en grupp "invandrare" om man vill lösa problem på den svenska arbetsmarknaden.

  Däremot är det ju skönt att ha någon att skylla på.

  SvaraRadera
 14. Jens

  Det där var en av de mest ovetenskapliga inläggen jag har läst på länge.

  I en vetenskaplig studie bestämmer man sig först vilka kriterier som är relevanta. Man samlar inte in fakta hur som helst och drar slutsatser på det.

  Så den som vill göra en studie på invandrandets effekter får nog först presentera en trovärdig tes om hur det skulle påpeka.

  Annars kan man lika gärna komma fram till att om man pinkar ståendes så minskar risken för livmoderhalscancer väsentligt.

  SvaraRadera
 15. "Och jag har hemskt svårt för en politik vars kärnvärde är att man skall tycka illa om andra människor"

  Jaha.

  SD - som jag förstår dem - vill att Sverige skall ta emot flyktingar, vilket utgör mindre än 10% av dem som beviljas PUT i Sverige.

  HAX och andra do-gooders bör förklara för oss okunniga på vilka grunder de resterande 90% av asylsökande bör beredas PUT, det är ju aldrig tal om TUT av någon anledning, och framförallt hur vi skall hantera det faktum att det uppskattningsvis är flera miljarder människor som har det sämre än vilken svensk som helst.

  Vem skall nekas att bosätta sig i Sverige och i så fall på vilka grunder?

  På vilket sätt är det ett kärnvärde att tycka illa om andra människor bara för att man inte med självklarhet vill försörja dem?

  SvaraRadera
 16. Ingen har påstått att man skall försörja "dem".

  Folk som kommer till Sverige skall snabbt hjälpas in i systemet av kompetenta människor med sunt förnuft. (Vilket utesluter en hel del socialtanter, arbetsförmedlare och tårtätare på Migrationsverket.)

  Folk som kommer till Sverige skall bidra till vår utveckling, vår tillväxt och vårt välstånd. (Att vissa misslyckas och kan behöva hjälp får man alltid räkna med, även bland kärnsvenskar.)

  Vårt land är oerhört stort och glest befolkat. Med fler människor i vårt land skull vi få upp en befolkningstäthet som möjliggör vettiga infrastruktursatsningar och en fungerande servicesektor.

  SvaraRadera
 17. Grundproblemet är att det finns en statlig arbetsamarknadspolitik öht.

  I de fall där statliga verksamhet är legitim, tex. brottsbekämpning, så har jag inga problem med att polisen för statistik över etnicitet etc. om de nu tror det kan effektivisera deras spaningsarbete.

  SvaraRadera
 18. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skrota-planerna-pa-nytt-superregister_7346534.svd

  SvaraRadera
 19. För att ta en helt annan synvinkel ...

  Hur hade Reinfeldt och regeringen kommenterat förslaget ifall det kommit från SD? Hade de dömt ut som vedervärdigt att SD vill registrera etnisk tillhörighet?

  SvaraRadera
 20. Anonym @ 15 juli, 2012 19:08

  Vadå 90 % ?

  Enligt SCB:s befolkningsstatistik ökade befolkningen i Sverige årets fem första månader med 24469 personer, varav 6939 utgör födelseöverskottet, 17146 invandringsöverskottet.

  Ser man till Migrationsverket statistik finner man att av de 57811 uppehållstillstånd och uppehållsrätter som beviljades under första halvåret, utgör 5304 av dem asylsökande, 990 kvotflyktningar och 246 avvisningar med verkställighetshinder. Styvt 10 %.

  Den allra största gruppen är de 18217 som får uppehållstillstånd för att de har fått jobb här. 12061 anhöriga som följer med (ej anhöriga till flyktingar) och 11410 s.k. EES-uppehållsrätter, dvs personer från Europa som har rätt att flytta hit precis som vi har rätt att flytta till ett annat europeiskt land.

  Lägger man därtill 2437 studerande och 4586 besökande finner man att denna grupp, som man får förmoda har försörjning utgör 84 % av alla de som fått uppehållstillstånd i Sverige hittills i år.

  Slutsatsen kan bara bli den att det är en mycket liten försörjningsbörda att ta emot den lilla mängd asylsökande och flyktingar som kommer hit. Dessutom får 73 % av alla asylsökande avslag.


  Det otäcka med den här diskussionen är att den vrider fokus bort från det faktum att arbetslösheten inklusive aktivitetsstöd är hela 8,1 %, att antalet varsel ökar och att det bara finns ca 50.000 lediga jobb just nu.

  Reinfeldts problem är att han har svårt att förklara bort dessa 400.000 arbetslösa. En del av dem är förstås invandrare, men det är långt ifrån hela sanningen. Tvärtom är en stor del av dem tidigare långtidssjukskrivna och förtidspensionerade som, trots tillgången till svenska språket, är lika mycket aliens på en svensk högeffektiv arbetsplats som vilken traumatiserad asylsökande som helst.

  Jag kan tycka iofs att det var rätt att inte betrakta förtidspensionärer som evigt förlorade, men tanken att de skulle kunna konkurrera med samma lön som en frisk högpresterande personen är alltför absurd. Där slog de moderat marknadsprinciperna stopp och vi har den arbetslöshet vi har.

  Men om vi pratar om invandrare så behöver vi ju inte tänka på de större problemen regeringen har - och det kan ju kännas fint för somliga.

  SvaraRadera
 21. Vi har provat massinvandring nu ett tag, det har inte heller fallit så väl ut. Har vi inte lärt något av detta?
  -------------------------------
  Att nazister alltid är nazister oavsett vad dom kallar sig.Det är den viktigaste lärdomen och av den bör vi dra andra slutsatser om nazister än vad vi gjorde på 30 talet

  SvaraRadera
 22. SD - som jag förstår dem - vill att Sverige skall ta emot flyktingar, vilket utgör mindre än 10% av dem som beviljas PUT i Sverige.
  --------------------------------

  Detta citat ur SD´s partiprogram sammanfattar SD´s politik och långsiktiga mål och eftersom begåvningen inom partiet inte generellt är särskilt hög har man inte ägnat en tanke åt dom självklara parallellerna bakåt i tiden utan i denna text talar partiet direkt ur hjärtat om invandring, den svenska rena folkstammen etc etc... samtidigt som man öppet deklarerar att vetenskapen är ointressant för partiet.

  Det är detta som alla politiker bollar med när dom pratar om "invandrarna" utan att först distansera sig till nazisterna i SD:  1. ”Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan
  fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens
  utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock
  också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser.”

  2. ”Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen.”

  3. ”Någon komplett förteckning över vad som ingår i denna mänskliga essens har vi
  ännu inte och kommer kanske heller aldrig att få.”

  4. ”Till hjälp med att skapa en grovkornig bild kan vi dock ta den moderna vetenskapen och den mänskliga historien. Om det till exempel är så att en viss företeelse i olika varianter förekommit i nästan alla mänskliga samhällen i nästan alla tider, så menar vi att det är rimligt att anta den på något sätt är kopplad till den mänskliga essensen.”

  SvaraRadera
 23. Svår fråga, men när man vill se och motverka skillnader mellan könen så tar man fram oerhörda mängder statistik grundat på kön, lön, arbete, brottslighet, hälsa med mera. Då verkar det inte vara några problem med integriteten.

  Varför kan man inte göra samma om man vill se var det behövs åtgärder för att minska skillnaderna mellan svenskar och invandrare?

  SvaraRadera
 24. Johan Tjäder

  Om man på fullt allvar menar att den svenska invandringen är av den sort att den nästan inte alls kostar något, så är ju SD och alla andra främlingsfientliga helt fel ute. 84% av de som får PUT är sannolikt självförsörjande enligt Tjäder.

  Varför är det då så svårt att tydiggöra detta svart på vitt för Svenne Banan med hjälp av siffror? Ingen tar ju denna diskussion med SD utan istället tävlar man i grenen hur många gånger man kan säga att Jimmie Åkesson är jättedum och jättebrun. Varför är det viktigare att kråma sig inför andra goda än att stoppa SD med hjälp av siffror?

  Om det förhåller sig med vinst/förlust avseende invandringen som Tjäder hävdar, så är det väl ingenting att bråka om, det är ju nästan vinst, och Merit Wager bör omedelbart sluta med sitt lögnaktiga smutskastande av Migrationsverkets hantering.

  SvaraRadera
 25. Anonym @ 16 juli, 2012 16:10

  Det är ointressant för Sverigedemokraterna hur stor invandringen är. Sverigedemokraterna är ett missnöjesparti för dem som vill tro att det är någon annans fel att man själv inte lyckas i livet.

  Så länge det finns 650.000 utländska medborgare i Sverige så är det praktiskt att skälla på dem, men om SD någonsin skulle lyckas få ut alla utlänningar - ja då skulle det vara någon annan grupp som fick ta skulden för världens elände. Judarna t.ex.

  Så funkar nämligen missnöjeslogiken. Det är aldrig mitt fel. Det är alltid någon annans fel, men det ska vara en grupp som lätt kan uppfattas som avvikande av "majoriteten" och som är så stor och otydlig att man aldrig kan skuldbelägga enskilda individer utan man ska kunna smeta ut den förmenta skulden på samtliga i den utvalda gruppen. För alla motbevis blir då lysande undantag.

  Och det är aldrig någonsin konstruktivt.

  SvaraRadera
 26. Tjäder

  Är ovanstående någon form av argumentation mot Anonym 16.10 eller bara ett traditionsenligt kråmande inför andra goda?

  SvaraRadera
 27. Är ovanstående någon form av argumentation mot Anonym 16.10 eller bara ett traditionsenligt kråmande
  ----------------------

  Ha ha ha!!


  Ett SD inlägg som klarlägger att man ser "godhet" är en negativ egenskap.

  Man kan utan att darra säga att ni är djävulens pack!

  SvaraRadera
 28. Micke

  Med "goda" förstås i invandringssammanhang de som är för allt gott och emot allt ont.

  En sådan hållning är i längden inte helt bekymmersfri då världen i allmänhet innehåller frågeställningar som inte har endast svarta eller vita svar.

  Någon gång måste det alltid till avvägningar och bedömningar men det väljer de goda att bortse ifrån eftersom det då blir lite knepigt att vara god.

  God är alltså i dessa sammanhang ett hånfullt tillmäle som indikerar bristande tankeförmåga hos den gode.

  SvaraRadera
 29. Micke och Tjäder och HAX

  Tanketräning:

  Vem skall förvägras att bosätta sig i Sverige?

  INGEN av er kommer att svara något som är förståeligt.

  SvaraRadera
 30. "Man skriver det rakt ut."

  Jamen det där är ju precis den avvägning man alltid gör - alltid måste göra - när man upprättar register med personuppgifter.
  De har gjort den avvägningen, och de skriver att de har gjort den.
  Sen kan man säga att de vid avvägningen vägt fel.
  Och då har man gjort samma avvägning själv, fast kommit till ett annat resultat.
  Men det ska man inte skriva "rakt ut"??
  Jag menar alltså att naturligtvis har avvägningen vägts som de skrev, eftersom lagen föreslagits.


  "Svepande och" ... "orättvis" [min strykning].

  Check, check.
  Etnicitet har inget med ras, dvs. gener, att göra.
  Eftersom människan är så till den milda grad en tabula rasa, har det inte det.
  Det handlar om kultur och uppväxt.

  "Att tillskriva kollektiv egenskaper är något bland det mest ovetenskapliga"...
  Som det är formulerat är det riktigt, om man menar att bara människor kan ha egenskaper.
  Annars är det hämmande och anti-vetenskapligt att aldrig kunna undersöka och avgränsa populationer (statistiskt begrepp).

  Om man envisas med att problematisera undersökning av "invandrare" för att kunna bryta ner den ohomogena gruppen i undergrupper som istället faktiskt har gemensamma egenskaper hämmar man problemavhjälpning.

  Och nej, det är alltså inte bara det man ska göra - till det kommer naturligtvis individuella bedömningar &c, men det kommer naturligtvis .

  Kunskap som är generell är ett redskap bland många.

  Vi har ju kommit bort från att män är bättre än kvinnor, och kan nu utan att hispa upp oss forska i skillnader som är baserade på den skillnaden - som ju ändå är gigantiskt generaliserande.

  Hispa av, skaffa fakta, och tala om det.

  SvaraRadera
 31. Anonym @ 17 juli, 2012 14:12

  Folk kan väl få bo där de vill? Varför skulle staten lägga sig i det?

  Vi har ju nu en ordning där nästan alla européer är fria att flytta inom Europa som de vill. Bara några enstaka länder på Balkan som inte omfattas av EES-avtalet samt Moldavien, Ukraina och Vitryssland återstår.

  På lång sikt tycker jag det är rimligt att arbeta för att hela världen ska kunna ingå i ett liknande system. Samhällssystemen är till för människor och inte tvärtom.

  SvaraRadera
 32. Har inte debatten helt tappat spåret nu? Meningen är inte att det här registret blir "utmärkt" för att spåra fullständigt lagliga invandrare med (vilket är de enda som kommer att registreras - inte de olagliga eller asylsökande i process).

  Poängen är att registret med fördel registrerar;

  1) religiösa minoriteter - judar, muslimer, frikyrkliga, mormoner, m.m.

  2) Politiska åsikter. Samköres med fördel med FRA och Datalagringsdirektivets sociogram.

  3) Privatintressen.

  4) Ekonomisk status och tillhörighet.

  5) Hälsostatus och medicinsk historia.

  Om ingen nu ur historiskt perspektiv kan se stora problem med ett sådant samlingsregister så ombedes dessa läsa på. Aldrig någonsin i mänsklighetens historia har en stat förmått skapa ett sådant register utan att missbruka det till nackdel för stora delar av den egna befolkningen.

  Det är helt enkelt inte tanken att en "stat" skall kunna fråntaga en medborgare dennes rätt till att få ha ett privatliv i helhet vilket detta register skapar en god grund för och bygger vidare på FRA och DLD.

  Invandrarfrågan har NOLL OCH INTET med saken att göra - oavsett hur gärna en eller flera SD'are vill tro det. De borde snarare vara rädda över att vissa av deras partikamraters tidigare tillhörighet i VAM i detta register kommer att länkas med dem själva och solitt klassa dem i registrerat umgänge med radikala "vit makt"-grupper.

  Samma farhågor gäller förvisso även för den som i sin umgängeskrets/politiska karta har tidigare stenkastarvänster, fotbollshuliganer eller fanatiska pingstkyrkliga.

  Bara i Sverige vet vi att ett så pass begränsat register som IB blev en himlaskriande katastrof som SÄPO's assorterade klantarslen mer än gärna tog i bruk för vilda fiskeriexpeditioner och orättmätiga punktmarkeringar. Har vi verkligen så kort minne här i landet?

  SvaraRadera
 33. Tjäder

  ...svarar inte på frågan. (Så oväntat!)

  Frågan handlar inte om vad man vill skall vara möjligt på sikt när regler och annat är ändrat, till exempel att all världens länder är medlemmar i EU. Frågan handlar om vilka som IDAG skall förvägras att bosätta sig i Sverige.

  Alltså, vem skall idag förvägras att bosätta sig i Sverige?

  Jag vet att frågan är svår för många.

  SvaraRadera
 34. Ingen.

  Men de som gör det får försörja sig själva till dess de är inne i och bidrar till Systemet.

  SvaraRadera
 35. HAX

  Du och jag är helt överens.

  Man får gärna bosätta sig i Sverige om man försörjer sig själv.

  Då kommer den logiska följdfrågan:

  Är det så svensk invandringspolitik är utformad idag?

  SvaraRadera
 36. Svensk invandringspolitik är idag primärt inriktad på flyktinginvandring enkigt intyernationella riktlinjer vilket svenska nazister organiserade av bland annat SD motsätter sig eftersom det innebär att vi primärt tar emot muslimer och afrikaner.Detta är ju som bekanst ett problem ur rashygienisk synpunkt för domsamma.

  Vi andra som inte lider av samma vanförställningar är positiva till flykting och arbetskraftsinvandring utan selektion baserad på ras eller religionstillhörighet.

  SvaraRadera
 37. Micke

  Om Sverige, enligt dig, bedriver en invandringspolitik enligt internationella riktlinjer och denna invandringspolitik kraftfullt skiljer sig från omvärldens så finns det väl egentligen bara två möjliga slutsatser att dra.

  Antingen består vår omvärld av länder som i genomsnitt inte är i närheten av att följa sina egna riktlinjer ELLER så är det Sverige som inte följer de internationella riktlinjerna utan istället bedriver en invandringspolitik som är av en annan sort.

  Vad tror du?

  Ras är ett ganska omodernt uttryck och det används bara i princip av de brunaste av de bruna, väldigt få människor har nog uppfattningen att kompetens av olika slag sitter i hudfärgen.

  SvaraRadera
 38. HAX,

  den svenska riksdagen har bestämt, vilket framgår av den ändrade regeringsformen, att det inte finns mänskliga raser.

  Jag tycker att politikerna borde låta registrera uppgifter om sig själva, såsom ekonomiska transaktioner, besöksplatser, möten o.d., i realtid, för att väljarna ska kunna kontrollera att politikerna har folkets intressen för sina ögon.

  Goodwin Strawman

  SvaraRadera
 39. Antingen består vår omvärld av länder som i genomsnitt inte är i närheten av att följa sina egna riktlinjer
  ----------------------------

  Stämmer om undantar som länder i tredje världen som tar emot den absoluta majoriteten av flyktingar.  Ras är ett ganska omodernt uttryck och det används bara i princip av de brunaste av de bruna.
  --------------------------------
  Nej ras är ett av flera helt adekvata uttryck för att definiera skillander i hur du och andra högerextremster ser på sig själva och sin omvärld och på sin egen rätt att överleva på bekostnad av andras lidande.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.