2013-02-22

TPB, nätet, nöjesindustrin och Piratpartiet


Antipiratbyrån i nya kläder – Rättighetsalliansen – kräver att Piratpartiet skall sluta tillhandahålla internetuppkoppling för The Pirate Bay. Om det inte sker hotar man med rättsliga åtgärder, som i förlängningen kan drabba partiets styrelseledamöter ekonomiskt.

Här tycker jag att man skall ha ett par saker i minne...

I den ursprungliga Pirate Bay-rättegången dömdes för medhjälp till upphovsrättsbrott – utan att någon domstol slagit fast att något underliggande upphovsrättsbrott över huvud taget föreligger. Skall man döma någon för medhjälp till något, då borde man ju först slå fast om det finns något brott i ruta ett eller ej. Detta är en invändning som jag tycker underminerar hela rättsfallet.

EU:s e-handels-direktiv slår fast att en internetoperatör inte kan anses ha ansvar för vad dess kunder sänder i dess kablar och utrustning. Om våra domstolar sticker iväg åt något annat håll, då skapas ett juridiskt gungfly.

Sedan kan man konstatera att Pirate Bay-rättegången handlade om att man länkade till upphovsrättsskyddat material. (Några piratkopierade filer har inte funnits på TPB:s servrar.) Detta känns juridiskt svagt i sig. Och det här är viktigt: Det är inte samma teknik som används i dag. TPB länkar inte direkt till något. Allt TPB gör är att tillhandahålla en teknisk lösning som kan användas för lite vad som helst. Det tekniska finliret förklaras i denna bloggpost »

Här finns många intressanta och principiellt viktiga frågor. Man kan undra om rättsväsendet riktigt begrep frågeställningarna i den första TPB-rättegången. Och i dag handlar det alltså om helt nya frågor – som aldrig har prövats rättsligt. Ingen har påvisat att något brottsligt föreligger.

Så Rättighetsalliansen väljer att skrämmas. De målar upp ett scenario där Piratpartiets styrelseledamöter kan komma att bli skyldiga astronomiska belopp i rättegångskostnader och skadestånd. Man hoppas att det skall räcka för att få sin vilja igenom.

Skälet till att Rättighetsalliansen väljer detta aggressiva tonläge är naturligtvis att nöjesindustrin egentligen inte vill ha någon riktig rättslig prövning av hur TPB fungerar i dag – eftersom det är mycket tveksamt om något brottsligt över huvud taget föreligger.

Sedan kan man ju undra vilken planet nöjesindustrin befinner sig på. Tror den verkligen att The Pirate Bay kommer att slockna om Piratpartiet slutar tillhandahålla internetuppkoppling?

I verkligheten är TPB:s tekniska lösning utspridd i ett decentraliserat nät som inte går att släcka ner. Peter Sunde förklarar mer i denna bloggpost »

Slutligen kan det vara värt att nämna att piratkopieringen i dag är mer utbredd än någonsin tidigare. Och fortfarande vägrar nöjesindustrin att anpassa sina affärsmodeller till marknaden som den ser ut i verkligheten, i dag.

Om du vill ta ställning och visa ditt stöd för Piratpartiet  och TPB i denna konflikt – då är du välkommen till Medborgarplatsen i Stockholm, kl 14 i morgon lördag 23 februari. Där anordnas en demonstration med bland andra Anna Troberg och Christian Engström som talare.

40 kommentarer:

 1. Fast jag tror tyvärr att det står något i e-handelsdirektivet i stil med att man "inte kan anses ansvarig om man inte uttryckligen har fått vetskap om att brott begås". R-alliansen uttryckte sig ju i stil med "Ni har härmed blivit informerade om att upphovsrättsbrott begås" i hotbrevet.

  SvaraRadera
 2. Vem registrerar rättsalliansen.se som det nya piratbyrån?

  Jag hade gjort det om jag inte spärrat mitt kort igår.

  - Rättsalliansen.se - för rätten att vara fri

  SvaraRadera
 3. Mere conduit-principen är ju i princip död. Jag är pessimistisk, tyvärr...

  SvaraRadera
 4. "Fast jag tror tyvärr att det står något i e-handelsdirektivet i stil med att man "inte kan anses ansvarig om man inte uttryckligen har fått vetskap om att brott begås". R-alliansen uttryckte sig ju i stil med "Ni har härmed blivit informerade om att upphovsrättsbrott begås" i hotbrevet. "

  Ja men det är exakt det som bloggposten handlar om. Om tingsrätten och hovrätten dömmer för medhjälp för att den gamla piratebay hade en tracker och den nya piratebay saknar det så är inte den nya piratbay prövad för om det är olagligt. Men det är upp till en jurist att svara på vad dommarna säger.

  SvaraRadera
 5. "I den ursprungliga Pirate Bay-rättegången dömdes för medhjälp till upphovsrättsbrott – utan att någon domstol slagit fast att något underliggande upphovsrättsbrott över huvud taget föreligger."

  Det stämmer inte. Hovrätten fann att underliggande upphovsrättsbrott förelåg, bara inte vem som gjort sig skyldig till dem.

  "EU:s e-handels-direktiv slår fast att en internetoperatör inte kan anses ha ansvar för vad dess kunder sänder i dess kablar och utrustning."

  Svensk e-handelslag slår till synes fast det vad gäller skadeståndsansvar. Däremot inte för straffrättsligt ansvar, se inlägget Black Internet och mere conduit (ni kanske skulle förresten kunna höra med den bloggaren ifall han är villig att hjälpa till). E-handelsdirektivet är dock litet luddigare i och med ingresspunkt 42 som villkorar ansvarsfrihet med att "tjänsteleverantören varken har kännedom om eller kontroll över vidarebefordrad eller lagrad information". Personligen tycker jag att det med tanke på lydelsen där ligger nära till hands att tolka det som om den punkten framför allt är tänkt att handla om cachning och webbhosting, men lydelsen i sig ger inte något starkt stöd för den tolkningen. Hur som helst så har jag svårt att direktivet skulle kunna beröva någon från den ansvarsfrihet som den svenska lagen till synes förklarar finns (men det är nog bra att dubbelkolla genom att läsa förarbetena innan man drar några säkra slutsatser).

  Jag har ingen aning om risken för att straffrättsligt ansvar aktualiseras på grund av Rättighetsalliansens hot (att det finns ett skydd vad gäller skadestånd verkar ganska klart, om än inte helt). Om det gjorde det skulle det ju slå direkt mot alla internetleverantörer och yttrandefriheten. Visserligen är jag nästan säker på att straffrättsligt ansvar aldrig kan träffa en ISP som inte är medveten om vad en kund gör. Men om det skulle vara så att en ISP kan dömas till böter eller fängelse så fort någon uppmärksammat dem på påstådda brott, då skulle varje ISP se sig tvungen att blockera och spärra av vid minsta sak (i förlängningen kanske sluta med hela sin verksamhet om det bedöms vara för riskabelt att vara internetleverantör).

  Vi talar alltså om att Internetleverantörer skulle känna sig tvungna att förhandscensurera material innan någon rättslig prövning skett. Med tanke på att reaktionerna så här långt inte varit starkare undrar jag om det verkligen gått upp för folk vad det här handlar om.

  Man må tycka vad man vill om fildelning, upphovsrätt och TPB (själv håller jag t ex. inte med PP), men skulle Rättighetsalliansen få sin vilja fram och få till ett prejudikat är det här ett frontalangrepp på yttrandefriheten. När en barnläkare greps blev det ett ramaskri från läkare som ansåg att det vore ohållbart om läkare i sitt jobb ständigt skulle anses balansera mellan vad som är lagligt och olagligt - det skulle skada hela vården. Då höjdes det många röster. Var är de nu när det i förlängningen gäller yttrandefriheten? Inför man riskstrukturer som är omöjliga att verka i, då får det konsekvenser.

  (Obs. jag är bara lekman så ta inte vad jag skriver om juridiken för med än vad det är. Tack för länken förresten.)

  SvaraRadera
 6. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 7. "Fast jag tror tyvärr att det står något i e-handelsdirektivet i stil med att man "inte kan anses ansvarig om man inte uttryckligen har fått vetskap om att brott begås". R-alliansen uttryckte sig ju i stil med "Ni har härmed blivit informerade om att upphovsrättsbrott begås" i hotbrevet."

  T.ex. Telia eller Google kan alltså ej anses vara ansvariga, eftersom de inte har fått vetskap om att brott begås? Ingen når ju upphovsrättsskyddat material via Telias eller Googles tillhandahållande tjänster? ... eller vänta lite nu...

  SvaraRadera
 8. Det torde vara uppenbart för alla med elementär kunskap om svensk lagstiftning (till skillnad mot USA-dito), att rättsväsendet inte alls begrep frågeställningarna i den första TPB-rättegången.

  Det är därför jag från dag #1 har hävdat att vi inte skall slösa ut en enda krona på dyrbara advokater. De inblandade dito i den första TPB-rättegången krävde och fick från en knapp till nästan två miljoner kronor.

  Enbart ovanstående (gratis) inlägg, hade förmodligen kostat flera tusen kronor, och ändå hade ingen enda etablerad advokat kunnat prestera något som ens kommer i närheten av den insikt det uppvisar.

  Konstigt att inte ens PPs högsta ansvariga har insett detta ännu, utan fortfarande tror att det fungerar som i USA: man har inte en chans utan proffsadvokater -- ju dyrare desto bättre.

  Om man frågar TPB-trion, så är jag övertygad om att man får veta att de tvingades ägna minst lika många timmar åt att utbilda sina advokater, som de debiterade det svenska rättsväsendet. Och ändå blev resultatet ett fiasko...

  Nej, med samlade resurser från alla nätaktiva pirater, så kan vi åstadkomma betydligt bättre än dessa kostymnissar från Fina Gatan i Stockholm.

  Detta är i alla fall mina €0.02...

  SvaraRadera
 9. "Men om det skulle vara så att en ISP kan dömas till böter eller fängelse så fort någon uppmärksammat dem på påstådda brott, då skulle varje ISP se sig tvungen att blockera och spärra av vid minsta sak (i förlängningen kanske sluta med hela sin verksamhet om det bedöms vara för riskabelt att vara internetleverantör)."

  Det är detta man kan frukta kan bli följden av EU:s regler om "notice and action" (a.k.a. "notice and takedown") som nu håller på att utarbetas. (Möjligen i samband med översynen av e-handels-direktivet.)

  SvaraRadera
 10. @Björn Felten
  Jag ser ofta det där påstående att hovrätten inte begrep tekniken, men efter att ha följt rättegången har jag svårt att hålla med om det. På en punkt gjorde den en jättemiss - den förstod inte hur löst sammansatta och dåligt organiserade grupper kan uppnå rätt mycket, så TPB utmålades som ett företag där var och en har sitt avdelade ansvar. Några direkta tekniska missförstånd kan jag dock inte se.

  De problematiska delarna handlar snarare om hur domstolarna tolkar medhjälp och att de inte funderar på vad de här besluten leder till.

  SvaraRadera
 11. @Tor:

  Det största felet var ju att man inte borde kunna bli dömd till medhjälp till ett brott om det inte först har kunnat konstateras att det faktiskt *fanns* ett brott från allra första början. DUH!

  *Det* är IMHO det mest problematiska.

  Tänk dig själv att du skulle bli dömd till medhjälp till mord, trots att det inte ens finns en mordrättegång som medhjälpen är baserad på. Inte ens någon mördad människa och således inte något mord?!?!?

  Jag fattar inte hur hela Sverige stillatigande kan acceptera denna totala, juridiska härdsmälta. Men jag förmodar att alla kostymnissar från Fina Advokatgatan i Stockholm förstår det hela.

  Kanske vi kan få veta hur det fungerar om vi bara ger dem tillräckligt många tusen per timme att förklara det för oss?

  SvaraRadera
 12. @Björn Felten

  Det förefaller sannolikt att advokaterna inte heller var så insatta. Själv tycker jag den största missen var frågan om skadeståndets storlek.

  Både tingsrätt och hovrätt tyckte sig kunna konstatera ett begånget huvudbrott. Därigenom blev det möjligt att döma för medhjälp.

  Sen kan man tycka att rätterna inte hade fog för att konstatera brott, men det är ju en annan ska.

  SvaraRadera
 13. @Johan:

  Ja, det så kallade "skadeståndets" storlek var ju naturligtvis också skandalöst. Olika våldsoffer i Sverige brukar tilldelas på sin höjd sexsiffriga skadestånd. Här, där det inte ens fanns ett domslut om faktiskt brott, saftar man plötsligt till med ett 100 gånger så högt skadestånd.

  Annars tycker jag faktiskt inte att det är en annan sak, att det inte ens fanns ett juridiskt fastslaget ursprungsbrott. Jag har letat i flera år, men kan inte hitta ett enda exempel på något liknande i hela vår juridiska historia.

  Fast mord, våldtäkt, misshandel, rån med mera i vår lilla ankdamm är ju inte något som USA bryr sig om. Det ger ju inte några dollarintäkter för dem...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du blandar ihop civilrättsliga och straffrättsliga skadestånd. Och du ska låtsas veta vad du pratar om.

   Radera
  2. Du blandar ihop anständighet med girighet.

   Radera
  3. Anständighet är inte att att som representant för piratpartiet hävda att sossar äter stekta kvinnobröst. Att hävda det är att vara idiot.

   Frågan är om Piratpartiet behöver så mycket hjälp av idioter?

   Radera
  4. Micke har troligtvis jobbat för mycket med lim.

   Radera
  5. Ena stunden jobbar man för pp, andra gånger för sd enligt våldsideologi-fanboyen Micke.

   Visste du att man kan få skörbjugg om man inte äter nåt annat än stekta bröst Micke, det kan förklara din yrsel. Skippa inte grönsakerna nästa gång ni grillar på S-mötet.

   Radera
 14. Min uppfattning är att de fortfarande är USA:s skivbolag, spel- och programvarutillverkare samt filmproducenter som ligger till grund för det här hotet, när det gäller "Rättslighetsalliansens" brev till Piratpartiet.

  Visst, Rättslighetsalliansen representerar även svenska, nordiska intressen men de är inte den stora kärnan i det hela.

  Hur kan våra folkvalda politiker sitta/stå och bara titta på när de amerikanska bolagen vänder och vrider på våra grundlagar, som inte alls verkar gälla längre förresten, och stämmer personer, organisationer på miljonbelopp när det inte finns någon egentlig lag för detta, eftersom de inte har begått något brott (så länge de inte har delat ut eller laddat ned upphovsskyddat material) enligt de paragrafer som finns i Sveriges Rikes Lag.

  Som vanligt så är det kapitalet som styr, inte lagarna. Nu försöker man underminera ett politiskt parti genom hot. Man vill ha bort Piratpartiet inför nästa val, 2014. Genom att hota med repressalier från fängelse till enorma skadestånd, så räknar man med att partiet inte törs gå upp till kamp i en domstol. Det skulle kosta dem för mycket, genom dyra advokatarvoden, rättegångskostnader samt personliga konsekvenser på alla nivåer.

  Rättslighetsalliansen räknar med att Piratpartiet inte törs gå till rättegång och TPB (som även innehåller icke upphovsskydat material) stängs ner.

  Det som upprör mig mest är att våra lagar inte verkar gälla längre, och många av dem är så otydliga - enligt mig - vilket ger utrymme till att vända och vrida på dem, allt till lobbyisternas fördel.

  Det som man med all säkerhet vet är att fildelningen kommer att fortsätta på ett eller annat sätt. De finns så många duktiga datavetare därute i "cyberrymden", att det i princip är omöjligt att bli av med denna typ av infrastruktur på W3. Jag menar för den skullen inte att man ska "sno" andras upphovsskyddade verk, men man kan inte låta dessa antipirater förstöra, censurera Internet bara för att de ska hota om straff, böter m.m. och sätta "tvångströjor" på ISP:s, organisationer genom att påstå att de tillhandahåller tjänster som kränker upphovsrätten.

  Frågan är, har före detta Antipiratbyrån använt olagliga metoder för att få tag i personer som t.ex. tillhört scenen ... Men allt verkar vara tillåtet när det gäller upphovsrätten. Då kan de till och med själva gå utanför lagen för att få tag i brottslingar, vilket inte ens polisen i Sverige får göra. (Minst sagt dubbelmoral!).

  Internet är och förblir vårat kommunikationsmedium/infrastruktur nu och för en lång tid framöver, som inte är överskådlig.

  Lycka till Piratpartiet!

  SvaraRadera
  Svar
  1. @rd70

   Jag tycker man blandar äpplen och päron här.

   Syftet med ett politiskt parti är att organisera politiskt opinionsarbete. Det är inte att assistera med fildelning vare sig laglig eller olaglig. Jag tycker det är en olycklig sammanblandning som ett politiskt parti bör akta sig för.

   Det är majoriteten i Piratpartiets styrelse som har exponerat partiet för den här risken - inte Rättighetsalliansen. Det menar jag också är olyckligt eftersom jag sympatiserar med Piratpartiets stora politiska frågor. Någon särskild valvinnare verkar inte "The Pirate Bay" vara längre. Snarast en black om foten. Och det är för att namnet "The Pirate Bay" har kommit att bli kontaminerat i allmänhetens ögon. Rättighetsalliansen vet detta och därför hänvisar de till domen i sitt brev. Det är strunt samma vilka tekniska detaljer som har ändrats - det svenska folket vet efter två rättegångar är att TPB är olagligt.

   Det är som att man förväxlar stödet för en viss fildelningstjänst med stödet för fildelning i allmänhet. Jag hoppas att det inte är så. För om man ska nå de där 4-5 procenten 2014 då vill det till att man släpper sådana här distraktionsmoment. Nu gäller det att fokusera framåt och inte älta det som varit. TPB hade sin chans i rätten och förlorade. "Live to fight another day" - ett uttryckt som har sitt ursprung redan i det gamla Grekland.

   Radera
 15. På tal om rättegångar:

  http://www.wealthwire.com/news/finance/4574

  SvaraRadera
 16. I dagarna kan vi se det praktiska av Bod(s)trömsamhället framröstat av den socialdemokratiska riksdagsgruppen under tre mandatperioder. Förutsättningen för detta var att Alliansregeringen satt kvar efter valet 2010.


  Under en rödgrön regering hade det varit en omöjlighet att fullfölja lagreformerna i Bod(s)trömsamhället.


  Vi ser nu att IPRED är det lagrum, de som sitter på filmrättigheterna, åberopar, i ett aktuellt fall i brevet till den kriminella organisationen Piratpartiets representanter. Alltså en konsekvens av Lex The Pirate Bay som den socialdemokratiska regeringen tillsammans med Vänsterpartiet drev igenom.

  Var stolt Socialdemokrat. Förrädarna inom vårt parti som Sover med Fienden är få. Tre stycken har jag skrivit in under fliken Förrädare.


  Jag har sökt på (S)-kongressmaterialet och har insett att fri fildelning som politisk fråga är utdöd. Mona Sahlins äventyr under sin tid som partiledare förskräcker.


  I dag skall det demonstreras i Stockholm för Piratpartiets sak. Bra. Då kan vi kremlologer räkna själarna på plats.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Smakade det gott med kvinnobröst stekta i smör på senaste partimötet?

   Socialdemokratiska KannibalPartiet förstår inte att fildelning är en liten pusselbit av friheten på internet. SÅ ingen är förvånad att ni lydiga Bilderberg-hantlangare förespråkar mer övervakning a la Kina och Nordkorea. En sosses våta dröm = mardröm för tänkande och fria människor.

   Radera
  2. Piratpartiets inkompetenta ledning: Miljoners miljoner i skadestånd väntar.

   Radera
  3. makade det gott med kvinnobröst stekta i smör på senaste partimötet?
   ----------------------------------
   Du är en IDIOT och uppenbarligen piratpartist av samma dignitet som den psyksjuke sossen.

   Radera
  4. Ingen av de andra partierna och ungdomsförbund ville ställa upp på Medborgarplatsen tillsammans med en kriminell organisation, Piratpartiet.

   Radera
  5. Och stalinistmicke har inte alla stolar vid bordet som vanligt.

   Radera
  6. De kriminella demonstrerar. (Piratpartiet).

   Det är Socialdemokraterna som kämpar för Kulturarbetarnas sak i Riksdagen. Följden av de nya lagarna är så klart att brottslingarna tycker att livet är orättvist.

   En organisation, det kriminella Piratpartiet, försöker att få sympati från politiska partier och desperat skickar ut Twittermeddelanden. Var är du? Vi skall demonstrera.

   Men vi partifolk vill inte stå sida vid sida med de kriminella.

   Som Sveriges främsta kremlolog på Piratpartiet kan jag informera följande:

   Antalet demonstranter etthundratjugo, 120.

   Radera
  7. Hej minata. Anser du att Telia är kriminella?
   De tillhandahåller internetuppkoppling till mig, så att jag kan nå The Pirate Bay och andra liknande tjänster.
   med vänlig hälsning.

   Radera
  8. Om Telia - Nej!
   Piratpartiet. Ja, Piratpartiet är kriminella.

   Radera
  9. Sossar stjäl mina pengar och ger dem till vem som helst som sticker näsan över nationsgränsen.

   Det är synnerligen kriminellt.

   Protesterar man hotas man med att få kroppsdelar stekta i smör för att sedan ätas upp av valfri S-kannibal.

   Också det synnerligen kriminellt.

   Radera
  10. Jag lider med dig även här och anser att du bör få hjälp med den psykiska sjukdom du helt uppenbart lider av och att Piratpartiet inte behöver din hjälp.

   Radera
  11. Vem behöver din hjälp då Micke? Inte så många som skriker efter mickestalinism vad jag kan höra...

   Radera
 17. Som kremlolog med specialitet Piratpartiet kan jag informera att antalet demonstranter var 120. Miljoners miljoner i skadestånd och 120 medsörjare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alla bor inte i stockholm pundhuvud...

   Radera
  2. Så 120 personer är godkänt för miljonstaden Stockholm. Ett ord för Piratpartiets äventyr 23:e februari. FIASKO.

   Radera
  3. Ja, alla har ju inte sossarnas resurser och uppfinningsrikedom.

   T.ex. kunde man förra valet bevittna S-valarbetare storma in på demensboenden för att bussa äldre till vallokalerna för att där trycka en S-valsedel i handen på dem. Man mutade de ensamma åldringarna med en kopp kaffe. Under en viss dag 2014 kommer de åter igen att "bry" om de äldre.

   Valfusk är synnerligen kriminellt.

   Radera
  4. Denna tråd handlar om den kriminella organisationen Piratpartiet!

   Radera
  5. Nu handlar den om den kriminella rörelsen S också. Grattis!

   Radera
 18. "Så Rättighetsalliansen väljer att skrämmas."

  Jag tror att det är en avledningsmanöver också. Samma vecka som Engström/Falkvinge släpper sin bok om att reformera upphovsrätten så kommer detta. Nu bloggar alla pirater om hotet mot partiledningen, istället för att läsa och blogga om boken, och i den mån det nått gammelmedia trots att det är nyhetstorka så är det också p.g.a hotet mot partiledningen istället för boksläppet...

  Värt en egen bloggpost kanske?

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.