2014-03-05

EU vill kontrollera Bitcoin

EU:s regelverk mot penningtvätt är på väg att ses över. Det är detta som gör att man till exempel måste visa ID för att få sätta in pengar på sitt eget konto, som gör att banken måste hålla förhör med en om man vill ha ut sina egna pengar i kontanter – och som ställer till det med mobilbetalningar av till exempel biljetter i kollektivtrafiken.

Frågan kommer upp på Europaparlamentets session i Strasbourg nästa vecka. Än så länge har vi dock bara handlingarna för en av de två punkter som rör penningtvätt: Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds (COM(2013)0044 – C7-0034/2013 – 2013/0024(COD)) »

Man talar väldigt mycket om hur viktigt det är att staten håller koll på vad medborgarna gör med sina pengar – så att folk till exempel inte köper bomber eller beväpnar terrorgrupper. Samma alarmism som vanligt, med andra ord.

Men vad det egentligen handlar om är makt och kontroll. Och skatteindrivning, naturligtvis.

I Amendment 8 / Recital 9 finns dock en liten ljusglimt. Det ser ut som om man tycker att vissa länder gått väl långt när det gäller att kontrollera bagatellartade transaktioner (som mobilbetalningar för bussbiljetter eller för att komma in på SJ:s toaletter). Så det skall kanske gå att göra vissa undantag. Om medlemsstaterna vill.

I samma stycke påpekas dessutom att medborgarna inte skall behöva bli utsatta för kontroll avseende penningtvätt när de betalar in skatt..! Men tack så mycket, snälla EU.

Fortsätter man läsa Amendment 8 / Recital 9, då föreslår det ansvariga utskottet ett tillägg – som nog får ses som ett direkt skott mot Bitcoin...
"Taking into account the dynamically evolving technological progress, consideration should be given to extend the scope of the Regulation to cover e-money and other new payment methods."
Man kan naturligtvis anföra att lika regler mot penningtvätt skall gälla alla, oavsett vilken form av valuta som används. Men jag har en misstanke om att syftet är ett annat. Nämligen att ta kontroll över fria, konkurrerande valutor som Bitcoin.

På det hela taget kan man konstatera att denna reglering gör det närmast omöjligt att vara anonym i betalningssystemen. Ur statens perspektiv kan man förstå skälet. Men frågan är om det verkligen är rimligt och lämpligt. Skall till exempel anonyma bidrag till Wikileaks vara förbjudna inom ramen för det etablerade betalningssystemet? Skall staten övervaka människors banktransaktioner även om de inte är misstänkta för något brottsligt?

Men, det är bara att konstatera att denna rapport lär komma att få stöd av en bred majoritet i Europaparlamentet.

Läs även: Acceptera nätvalutor – skydda inte banker och företag »

2 kommentarer:

 1. Aha, så staten får tvätta pengar, alltså genom att det kan betalas in skatt med svarta pengar?

  SvaraRadera
 2. Henrik!

  En ungdomssynd från hösten 1996:

  http://www.nejtillemu.com/mg/evalutor.htm

  Jag erkänner att det här stycket var alldeles för optimistiskt:

  "Troligtvis kommer en kompromiss mellan dagens stora välfärdsstater och den anarkistiska Internetvärlden att växa fram. Man får ta fasta på de skärningspunkter där den digitala ekonomin och den “riktiga” ekonomin korsar varandra för att stifta lagar och regler som inte hindrar utvecklingen men minskar omställningsproblemen. Dock är det mycket troligt att staterna kommer att tappa kontrollen över valutautgivningen och att ett system baserat på konkurrerande valutor à la Hayek kommer att växa fram."

  Men vem hade trott att demokratiskt valda regeringar skulle tillåta massarbetslöshet i storleksordningen 20-30% för att hålla fast vid en misslyckad valutaregim? Eller att i princip samtliga regeringar i västvärlden plötsligt skulle se som sin främsta uppgift att övervaka medborgarna in på bara skinnet? Och att detta skulle få ske utan att man hittade politiker hängande i lyktstolpar både här och där?

  Mikael Gennser

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.

Om du skriver anonymt, använd ändå något slags signatur - så att det går att hålla isär kommentarerna vid repliker.