2014-03-14

Snowden och borgerlighetens brist på ryggrad


Det surras en del kring frågan om "EU-asyl" för NSA-whistleblowern Edward Snowden. Ett par påpekanden, så att folk får det här rätt.
  • Ett antal EU-länder har sagt nej till att bevilja Edward Snowden asyl utan att pröva hans asylskäl som sådana. Man vill väl inte stöta sig med USA, kan man anta.
  • Det förslag som röstades ner av bl.a. (M) och (FP) i Europaparlamentet löd "Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att lägga ner eventuella straffrättsliga åtal mot Edward Snowden och bevilja honom skydd och således förhindra att han utlämnas eller överlämnas av tredje parter med hänsyn till hans ställning som visselblåsare och internationell försvarare av de mänskliga rättigheterna."
  • Ingen försöker alltså tvinga någon medlemsstat att ge någon asyl. Vad man säger är att man principiellt uppmanar EU:s medlemsstater att ge honom skydd.
Detta är en helt begriplig tankekedja, en åsiktsförklaring helt inom ramen för Europaparlamentets kompetens. Det handlar om att sätta ljuset på att vissa medlemsstater hellre tar ställning för massövervakning än för den som avslöjar nämnda massövervakning. Det handlar om att stå upp för våra fri- och rättigheter.

Men det är klart att (M) och (FP) inte gillar Edward Snowden. De var pådrivande bakom FRA-lagen, som öppnat för att göra svenska FRA till en filial till den amerikanska spionorganisationen NSA. De har ställt sig på Storebrors sida, mot medborgarnas grundlagsskyddade rätt till privatliv. De är en del av problemet.

Därför är det ynkligt när (M) och (FP) nu ojar sig över att det uppmärksammas hur de röstat i denna fråga.

Moderaterna och folkpartiet har inte ryggrad nog att stå för sin egen politik i övervakningsfrågorna.

Se även: Så vad tycker Moderaterna om att ge Snowden skydd, Hanif Bali? »

1 kommentar:

  1. Det enda jag kan komma på varför (M) och (FP) + (C) drev igenom FRA-lagen och inte uppskattar Snowden's insatser är att vill ha en återgång till det härliga feodalsamhället, som var ett totalitärt samhälle, med få i toppen, och majoriteten i botten.

    Inte så konstigt att mer än 30% av Sveriges befolkning utvandrade. De svenskar som utvandrade, som inte ville vara tjänstehjon för den arroganta aristokratin, blev kallade för "landsförrädare".Man ändrade till och med lagen så man fick ansöka om tillstånd för att utvandra.

    Lär mer bl.a här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Emigrationen_fr%C3%A5n_Sverige_till_Nordamerika

    SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.