2014-04-09

Nu är det dags att sänka FRA-lagen!


I går ogiltigförklarade EU-domstolen EU:s datalagringsdirektiv (och därmed även dess implementering i svensk lag). Det skedde med hänvisning till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (som är en del av EU:s fördragstexter och överordnad svensk lag).

Lägg särskilt märke till följande i domstolens pressmeddelande...
Även om den lagring av uppgifter som direktivet ställer krav på kan anses ägnad att uppnå direktivets syfte, är det omfattande och särskilt allvarliga intrång som direktivet innebär i de aktuella grundläggande rättigheterna inte tillräckligt noggrant reglerat för att garantera att intrånget verkligen begränsas till vad som är strängt nödvändigt. 
För det första omfattar direktivet allmänt sett alla individer, alla elektroniska kommunikationssätt och alla trafikuppgifter utan att det görs någon skillnad, begränsning eller undantag utifrån syftet att bekämpa grov brottslighet.
...vilket rimligen måste vara ståndpunkter som inte bara gäller datalagringsdirektivet.

Vad man säger är att urskiljningslös massövervakning av medborgarna är en oacceptabel inskränkning i vår rätt till privatliv.

Detta sätter naturligtvis verksamheten hos Försvarets Radioanstalt i blickfånget.

Inte nog med att Europaparlamentet har uppmanat Sverige att se över FRA-lagen sedd i relation till våra fri- och rättigheter. Nu säger även EU-domstolen att det inte är tillåtet att övervaka alla, bara för att man kan.

Detta klargörande blir ännu viktigare med tanke på att FRA även skannar innehåll, bygger sociogram och har rätt att lagra känslig data som till exempel enskilda människors politiska sympatier, religiösa övertygelse och sexuella preferenser.

Det börjar luta åt att FRA-frågan kommer att öppnas upp igen, oavsett om regeringen och sossarna vill eller inte.

Vilket är på tiden, eftersom whistleblowern Edward Snowden visat att svenska FRA är rena filialen till amerikansk och brittisk underrättelsetjänst; att FRA med oklart lagstöd ägnar sig åt dataangrepp – och att FRA har tillgång till amerikanska NSA:s "spiongoogle", databasen Xkeyscore. Vilket regeringen försöker vifta bort och tiga sig igenom.

9 kommentarer:

 1. Hur reagerar danskarna?
  "En EU-dom har erklæret logningsdirektivet for ulovligt, og det åbner for, at der skal kigges grundigt på, hvordan danske borgere overvåges, er et flertal af partierne i Folketinget enige om."
  "...Sidste år blev der foretaget 3,5 billioner registreringer af danskernes tele- og internetbrug. Det svarer til mere end én gang hvert minut døgnet rundt for hver eneste dansker."
  Källa:
  http://www.b.dk/politiko/politikere-vil-granske-danske-overvaagningsregler

  /Bo Bengtsson

  SvaraRadera
 2. Det var för väl att domstolen underkände DLD.
  Men att FRA skulle gå samma väg är naivt. Oavsett om det skulle ske så kommer signalspaningen återuppstå men helt och hållet i lönndom - allt annat vore tjänstefel ur ett svenskt försvars- och underrättelseperspektiv.

  /Johan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan ju bli lite svårt för FRA att koppla in sig på operatörernas kablar utan lagstöd.

   Radera
  2. Kan ju lösas med ett "frivilligt" samarbete. Ungefär som att operatörerna idag blockerar sajter på polisens s.k. barnporrlista.

   Radera
  3. Naturligtvis kommer FRA att försöka undkomma lagen - men i det fallet sitter vi med att den som åker fast för att massavlyssna folket är direkt kriminell och skall straffas.

   Vilket ger folkrätten tänder vilket den inte har så länge svea rikes regering har olagligförklarat privatlivet som begrepp vilket är effekten av FRA idag.

   Radera
 3. Det är självfallet bra att datalagringsdirektivet är ogiltigförklarat. Trodde det bara skulle vara lite över 50 % chans. FRA lagen som är mycket mer inskränkande kommer definitivt åka på pumpen i Europadomstolen.

  Arg liberal EU-kritiker

  SvaraRadera
 4. Det torde endast vara FRA:s masslagring av trafikdata som kan ha bäring på detta. Den sker inom ramen för ett luddigt mandat som ju kallas teknik- och metodutveckling. Dessa breda sökbegrepp prövas visserligen av den nämnd som de svage kallar domstol (Försvarsunderrättelsedomstolen), men nämnden kan i praktiken inte förvägra FRA tillgång till alla dessa trafikdata, eftersom lagtexten stipulerar att materialet utgör en viktig förutsättning för att försvarsunderrättelseverksamheten ska kunna bedrivas. Det finns inte heller något som hindrar att bred innehållsinhämtning sker inom samma utvecklingsmandat.

  Inhämtningen inom ramen för fösvarsunderrättelseverksamheten måste däremot vara kopplad till de ändamål som slås fast i lagen.

  Det finns alltså avgörande skillnader gentemot det generella DLD, men FRA:s utvecklingsverksamhet är som sagt starkt besläktad.

  SvaraRadera
 5. Vad FRA skall pyssla med ingår t.o.m i deras namn. Försvarets Radio Anstalt. FRA skall spana på Rysslands militära radiotrafik(radar och kommunikation). Inte vanligt folks mp3 bytande. Det kanske även har gått upp för vår regering nu efter Krimkriget.

  SvaraRadera
 6. Advokatsamfundet tillskriver Konstitutionsutskottet
  Posted on februari 24, 2014 by Anne Ramberg

  Advokatsamfundet har idag tillskrivit Konstitutionsutskottet i syfte att fästa utskottets uppmärksamhet på regeringens underlåtenhet att utse de av Advokatsamfundet nominerade advokaterna till integritetsskyddsombud i Försvarsunderrättelsedomstolen.
  Härutöver finns enligt Advokatsamfundet även anledning för utskottet att granska Försvarsdepartementets beredning av ärendet.
  .....
  I syfte att stärka rättssäkerheten och integriteten beslöt riksdagen vidare att regeringen efter förslag från Domarnämnden och Advokatsamfundet, skulle förordna integritetsskyddsombud, vilka ska delta vid prövningen av FRAs ansökningar om tillstånd till signalspaning.
  Dessa ska bevaka enskildas integritetsintresse i mål vid domstolen. Detta bedömdes vara en angelägen och nödvändig åtgärd. Särskilt i ljuset av att allting som utspelar sig i domstolen av naturliga skäl är strikt hemligt och att besluten inte går att överklaga.

  http://annerambergs.wordpress.com/2014/02/24/advokatsamfundet-tillskriver-konstitutionsutskottet/

  Det kanske finns fler lagar där tillämpningen borde granskas av EU domstolen?

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.