2014-06-13

Dagens presskonferens om datalagringen: Ett försök att döda debatten


Regeringens utredare Sten Heckscher har i dag presenterat sin första analys av att EU-domstolen har ogiltigförklarat datalagringsdirektivet – och vad det innebär för svensk del.

Han menar, föga oväntat, att den svenska datalagringen inte påverkas – trots att den bygger på ett EU-direktiv som ogiltigförklarats av EU-domstolen. (Domstolen menar att det strider mot de mänskliga rättigheterna.)

Heckschers slutsats är dock inte alls är så uppenbar som han vill ge sken av. Det är faktiskt mest en åsikt i en infekterad debatt, i vilken positionerna är låsta.

I den delen finns kanske bara en sak att göra: De operatörer som litar mer på EU-domstolen får ta detta till domstol. (Först till svensk förvaltningsdomstol, som sedan får sända frågan vidare till EU-domstolen.)

Så här långt är allt rätt förutsägbart. Regeringen och (S) vill fortsätta lagra data om alla svenskars alla telefonsamtal, mobilsamtal, SMS, e-postmeddelanden, internetuppkopplingar och mobilpositioner. Man tillsatte en pålitlig politisk torped som utredare. Han har levererat vad betong- och batongpartierna vill ha. (Heckscher är bland annat före detta rikspolischef och mannen som höll i trådarna kring Ebbe Carlssons privatspaningar.)

Samtidigt är det intressant att notera vad Heckscher inte gick in på: EU-domstolen anser att urskiljningslös lagring av data om allas telekommunikationer, utan konkret brottsmisstanke, är problemets själva kärna.

Det är här kränkningen av de mänskliga rättigheterna (rätten till privatliv) sker.

Man kan förstå att han duckade denna frågeställning, eftersom det är något som inte kan viftas undan lättvindigt. (Tyvärr blev det inte några uppföljande frågor från journalisterna på denna punkt.)

Här bör det finnas utrymme för enskilda svenskar att ta frågan till domstol.

Sedan är frågan vad som kommer att ske i EU. Kommer man att utforma ett nytt datalagringsdirektiv? Kommer man att revidera det gamla? Eller kommer man att att ducka frågan och helt enkelt låta nationell lagstiftning rulla på som om inget hade hänt?

Här finns saker att göra i Europaparlamentet. Till exempel kan ledamöterna ställa vassa frågor till EU-kommissionen och ministerrådet. Och om kommissionen försöker tiga ihjäl ämnet kan man tänka sig att Europaparlamentet tar en resolution, för att påtala att man inte är nöjda med datalagringen som den ser ut i dag. (Om det finns majoritet för en rimlig resolution i parlamentet, vill säga.)

Detta blir något för de ny- och omvalda ledamöterna att hantera.

Nu skall vi komma ihåg att det som presenterades på dagens presskonferens bara är en första analys från utredningen. (Vilket i och för sig inte är bra, då man nu kommer att fortsätta sitt arbete utifrån felaktiga och/eller tveksamma premisser.) Det slutliga betänkandet, med de skarpa förslagen kommer att presenteras först efter höstens riksdagsval.

Sammantaget tycker jag att dagens presskonferens mest kändes som ett försök att döda debatten.

SvD: Datalagring får grönt ljus »
DN: Svenska regler om datalagring strider inte mot EU-rätten »
Se presskonferensen här »
Regeringens pressmeddelande »
Piratpartiet kritiserar utredningen om datalagringsdirektivet »
Christian Engström (PP): Regeringens utredare vill skita i EU-domen och fortsätta datalagra »

11 kommentarer:

 1. Det är hög tid att ta tjuren i hornen,

  How Bilderberg Will Use Technology to Rule by 2050

  Se särskilt den 17 minuter långa videon.

  Årets möte var som bekant i Köpenhamn ..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ah, Bilderberggruppen, denna samling maktpersoner som knappt överhuvudtaget existerat allt sedan 1954.

   Förra året skrev SvD en del om gruppen (1 , 2 ). Har de skrivit något i år?

   En av sex svenska deltagare i årets möte var Tove Lifvendahl - politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet.

   "We are grateful to the Washington Post, The New York Times, Time Magazine and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost 40 years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subjected to the lights of publicity during those years. But the world is more sophisticated and prepared to march towards a world government. The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination practiced in past centuries." - David Rockefeller

   "Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ‘internationalists’ and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure–one world, if you will. If that’s the charge, I stand guilty, and I am proud of it."
   ( David Rockefeller, Memoirs (Random House, New York: 2002), page 404 )

   Övriga svenska deltagare i årets Bilderberg möte - Carl Bildt, Marcus Wallenberg, Jacob Wallenberg, Carl-Henric Svanberg (VOLVO) och Håkan Buskhe (SAAB AB).

   Shhhh!

   Radera
 2. De närvarande journalisterna på presskonferensen gav intryck av att vara dåligt pålästa, trots att domen finns bara ett par musklick bort. Hos EU-domstolen är det inga ord och visor:

  Domstolen konstaterar beträffande frågan huruvida direktiv 2006/24 inskränker sig till vad som är strängt nödvändigt att enligt artikel 3 i direktivet, jämförd med artikel 5.1, ska samtliga trafikuppgifter avseende telefoni i fasta nät, mobil telefoni, internetåtkomst, internetbaserad e-post och internettelefoni lagras. Direktivet omfattar således samtliga elektroniska kommunikationsmedel, vilkas användning är mycket utbredd och som är av växande betydelse i var och ens vardagsliv. Enligt artikel 3 i direktivet omfattar det dessutom samtliga abonnenter och registrerade användare. Direktivet medför således ett ingrepp i de grundläggande rättigheterna för nästintill hela Europas befolkning.

  Domstolen konstaterar härvidlag för det första att direktiv 2006/24 generellt omfattar samtliga personer, samtliga elektroniska kommunikationsmedel och samtliga trafikuppgifter utan att det görs några åtskillnader, begränsningar eller undantag utifrån syftet att bekämpa allvarliga brott.

  Direktiv 2006/24 gäller nämligen samtliga personer som använder elektroniska kommunikationstjänster, dock utan att de personer vilkas uppgifter lagras ens indirekt befinner sig i en situation som kan föranleda lagföring. Direktivet är således även tillämpligt på personer beträffande vilka det inte föreligger något indicium som ger anledning att tro att deras beteende ens kan ha ett indirekt och avlägset samband med allvarliga brott. I direktivet föreskrivs inte heller några undantag, vilket innebär att det även är tillämpligt på personer vilkas kommunikationer enligt nationell rätt omfattas av tystnadsplikt.

  Direktivet avser vidare att bidra till bekämpandet av grov brottslighet, men det krävs inte något samband mellan de uppgifter som ska lagras enligt direktivet och ett hot mot den allmänna säkerheten. Lagringen av uppgifter är inte heller begränsad till uppgifter avseende en viss tidsperiod och/eller geografiskt område och/eller krets av personer som på något sätt kan vara inblandad i ett allvarigt brott eller till att avse personer beträffande vilka lagringen av uppgifter av andra skäl skulle kunna bidra till utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott.

  SvaraRadera
 3. Och pålitliga Bahnhof har redan kommenterat detta:

  "Om de vill tvinga oss att börja datalagra igen så får de gå via domstol. Vi känner stark medvind både tack vare EU-domstolens beslut och den enormt positiva respons vi fått från kunder och allmänhet. Vi anser att EU-domstolen underkänner den svenska lagstiftningen."
  Länk

  SvaraRadera
 4. Om C, V och MP är ärliga i sin frihetsvurm borde de göra gemensam sak med PP och anmäla den svenska regeringen för brott mot mänskliga rättigheter direkt efter att nästa rapport kommer ut.

  Sug på den, regeringarna Löfven/Reinfeldt. :)

  SvaraRadera
 5. I höst kastar vi ut borgarna

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och ersätter med S som tycker lika...

   Radera
  2. Dock så tvingar det MP och V att ta ställning. Om de i regeringsställning viker sig för S så öppnar det vägen för PP som det enda fullt ut integritetsvänliga partiet.

   Radera
 6. https://opengarden.com/

  Om du inte gillar ett övervakat internet, varför inte bli ett eget fritt internet genom att ladda ned en app till din telefon eller dator?

  SvaraRadera
 7. Dock så tvingar det MP och V att ta ställning. Om de i regeringsställning viker sig för S så öppnar det vägen för PP som det enda fullt ut integritetsvänliga partiet.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.