2014-08-18

NSA & FRA: Vilseledande lagstiftning


I går sände SVT Dokument Utifrån det första av tre program i serien Amerikas Fördolda Stater – som handlar om massövervakningen.

Programmet bekräftade mycket, kom med en del kompletterande information och visade upp det skamlösa maktspelet bakom NSA:s övervakning.

Men framförallt bekräftade filmen att Vita Huset och den amerikanska administrationen varit mycket väl medveten om att man drivit övervakningen längre än vad lagen och konstitutionen medger.

Detta är viktig information. Inte minst för oss svenskar, eftersom vårt FRA samarbetar nära med amerikanska NSA. Och eftersom det framkommit att den amerikanska säkerhetsadministrationen varit rådgivande när svenska övervakningslagar har skrivits.

Det finns skäl att tro att svensk lagstiftning om FRA och annan övervakning är minst lika vilseledande som den amerikanska.

Se programmet här »

2 kommentarer:

 1. Svenska politiker vill ofta framhäva den "rigorösa" FRA-lagstiftningen. Allan Widman, Staffan Danelsson, Morgan Johansson m.fl. brukar understryka att varje sökbegrepp måste förhandsprövas av FRA-domstolen. Man kan fråga sig om de egentligen har läst FRA-lagarna ordentligt. Det är inte alls så att varje sökparameter måste godkännas av kontrollorganet. Som framgår av lagen kan det räcka med ett ramtillstånd (t.e.x kategorier av sökbegrepp).

  Dessutom är det vid det här laget välkänt att denna typ av massinhämtning alltid medför stora mängder överskottsinformation. SIUN, som ska följa upp resultatet av sapningen, har inga som helst möjligheter att kontrollera hur väl avvägda eller relevanta sökparametrarna är.

  Som av en händelse saknar också de FRA-kritiska partierna representation i SIUN (som dessutom huserar i samma lokaler i Kista som FRA-domstolen)..

  Som bekant är inte heller utlandssamarbetet reglerat i lag. Riksdagsledamöterna tycks föredra att vara ovetande.

  Om FRA lämnar ifrån sig information till andra länder, t.ex. i form av metadata, eller färdiga underrättelser, betecknas detta inte som rapportering utan som underhandskontakter.

  Vidare lägger sig FRA-domstolen inte i vilka metoder som FRA använder. Detta framgick av efterdyningarna av SVT:s avslöjande om den aktiva signalspaningen (=dataintrånget).

  I ett pressat läge, t.ex. efter ett terrordåd i vårt närområde, kan vi vara alldeles säkra på att FRA kommer att ges precis alla resurser och lagrum som behövs. Helt enligt amerikansk modell.

  SvaraRadera
 2. Kan ingen starta ett liberalt anti-övervakningsparti, men som inte vill beslagta folkets egendomar för att dela ut till lycksökare från andra länder? De får min röst på en gång!

  (Endast runt 5-10% av de över hundratusen som kommer varje år har RIKTIGA asylskäl, resten vill ha det bättre på svenska skattebetalares bekostnad. Källa mig.verket)

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.

Om du skriver anonymt, använd ändå något slags signatur - så att det går att hålla isär kommentarerna vid repliker.