2014-10-02

"Rätten att bli glömd" är det mindre problemet


Nybloggat på HAX.5July.org:


Om hur ett i och för sig allvarligt problem överskuggar ett större och allvarligare problem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.

Om du skriver anonymt, använd ändå något slags signatur - så att det går att hålla isär kommentarerna vid repliker.