2014-11-25

Datalagringen: Miljöpartiets sista chans


Efter att "IT-minister" Mehmet Kaplan (MP) i dag har skjutit frågan om datalagringen på framtiden är gröningarnas förtroende i övervakningsfrågor i stort sett förbrukat.

Om (MP) vill rädda sitt anseende, då finns det en sak de skall göra – omedelbart:

Miljöpartisterna i Europaparlamentet bör använda sig av prioriterade skriftliga frågor till EU-kommissionen – för att driva på vad gäller internetoperatören Bahnhofs och 5 Juli-stiftelsens begäran om att kommissionen skall agera mot Sverige.

Bahnhof och 5 Juli-stiftelsen har begärt att EU-kommissionen tar Sverige i örat och ser till att vårt land efterlever EU-domstolens dom som ogiltigförklarar datalagringen. Och att Sverige skall följa EU:s människorättsstadga (som är en del av EU:s fördrag) – vilken enligt EU-domstolen landar i att datalagringen strider mot de mänskliga rättigheterna. [Länk »]

Ligg på! Följ upp! Tjata!

Och man kan göra mer än att sända in frågor: Kontakta ansvariga kommissionstjänstemän direkt. Förfölj kommissionärerna med frågor om detta när de råkar vara i Europaparlamentet. Försök få till stånd något gruppinitiativ.

Även om (MP) har sålt ut sig till (S) i regeringen, så finns det inget som hindrar att de agerar i EU.

Om viljan finns, vill säga.

Länk: Anmälan om fördragsbrott av Sverige (PDF) »

5 kommentarer:

 1. Tack för att du informerar om detta!

  SvaraRadera
 2. Well, jag hinner inte skriva någon fråga den här veckan, men det står på listan. Talade nyss med gröna gruppens ansvarige ledamot och han trodde att det vore bättre att fråga om det inte bryter mot e-privacy-direktivet.

  Har du koll på varför Bahnhof fokuserar på brott mot stadgan istället i sin anmälan? Givet att stadgan bara, typ, gäller när man tillämpar unionsrätten så låter det inte som ett självklart sätt att argumentera.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag *tror* att Bahnhofs strategi är att välja det som snabbast ger resultat. Men vi kan fråga dem.

   Kör gärna flera spår.

   Ditt partis anseende i den här frågan vilar nu på dina axlar. ;-)

   Radera
  2. Det beror på att EU-domstolen prövade Datalagringsdirektivet på detta vis (citat ur dom fr 8 april 2014):
   "23. De hänskjutande domstolarna har genom fråga 2 b–d i mål C-293/12 och fråga 1 i mål C–594/12, vilka ska prövas i ett sammanhang, begärt att domstolen ska pröva giltigheten av direktiv 2006/24 mot bakgrund av artiklarna 7, 8 och 11 i stadgan."
   Domstolen kom fram till att direktivet bryter mot artikel 7 och 8 så som det är utformat. (Eftersom det bröt mot dessa underlät de dessutom att pröva artikel 11.)

   Att argumentera mot svensk implemtation av direktivet utifrån vad domstolen klart uttalar är en sak.

   Att driva någon egen prövning av Sveriges implementation av "Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG " i förhållande till just "Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation)", ja det är ett helt annat ballgame som någon stor aktör förstås kan försöka ta sig an.

   Radera
  3. Hej och tack förresten Max Andersson för att du tänker ställa skriftlig fråga! Vi har ett Casenummer CHAP(2014)03345 på vår anmälan, kanske detta underlättar? https://5july.org/2014/11/12/complaint-against-sweden-receipt-from-eu/

   Radera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.