2014-11-25

IT-minister Kaplan (MP): Datalagringen fortsätter. Tills vidare.

"IT-minister" Mehmet Kaplan (MP) har just talat på Internetdagarna.

Vad gäller datalagringen var beskedet att det inte blir något besked. Man väntar på att utredare Sten Heckscher skall bli klar någon gång i mars nästa år. Till dess fortsätter datalagringen.

Således inget ställningstagande från (MP) mot massövervakningen den här gången heller.

Det blir allt mer uppenbart att (MP) tycker det är viktigare med makt än att använda den för att värna människors rätt till privatliv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer skall vara sakliga och hålla god ton. De skall föra diskussionen framåt - och får gärna vara intressanta, underhållande och intelligenta. Se det som en insändarsida: Kvalitet ökar chansen att kommentarer publiceras.