2014-12-01

De nya dissidenterna


Nybloggat på HAX.5July.org:


Om hur USA hanterar dagens dissidenter på ett sätt som är oroväckande likt hur sådant sköttes i Sovjetunionen.

1 kommentar:

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.