2014-12-01

De nya dissidenterna


Nybloggat på HAX.5July.org:


Om hur USA hanterar dagens dissidenter på ett sätt som är oroväckande likt hur sådant sköttes i Sovjetunionen.

1 kommentar:

Kommentarer skall vara sakliga och hålla god ton. De skall föra diskussionen framåt - och får gärna vara intressanta, underhållande och intelligenta. Se det som en insändarsida: Kvalitet ökar chansen att kommentarer publiceras.