2015-05-24

EU - en demokratisk härdsmälta


EU bestämmer över 500 miljoner människor i 28 medlemsstater. Så det gäller att man fattar kloka, informerade och framförallt rätt beslut.

Vi som har sett EU-apparaten från insidan vet att det inte alltid är så. Lite skämtsamt brukar man säga att i EU börjar man med att fatta beslut, därefter tar man reda på fakta och efter det kanske man debatterar saken. Tyvärr ligger det allt för mycket sanning i detta påstående.

EU:s arbetsformer är ofta oseriösa och ovärdiga. Beslut stressas fram, inte sällan bakom stängda dörrar. Icke-valda byråkrater och särintressen har mycket större makt över processen än de folkvalda. Fakta viftas bort och om makten känner sig hotad, då ändras reglerna under spelets gång.

Det finns exempel på beslut som fattats av Europaparlamentet där ledamöterna har haft mindre än 30 sekunder på sig att gå igenom varje ändringsförslag, researcha det och ta ställning till det. I det fall jag tänker på handlade det om EU:s framtida polissamarbete, juridiska och rättsliga samarbete. Dessa stora och viktiga frågor hanterades alltså under former som inte ens skulle ha accepterats i ett elevråd på högstadiet. Det är så att man blir mörkrädd.

Det talas mycket om alla lobbyister som springer runt i EU:s institutioner. Som jag ser det är de en mindre del av problemet, eftersom de vanligtvis agerar rätt öppet. Då är det värre med EU:s hundratals kommittéer och tusentals expertgrupper. Det är de som utformar den politik som EU-kommissionen lägger fram och som parlamentet och ministerrådet skall ta ställning till. Detta arbete sker i huvudsak i det fördolda och de är under stark påverkan av olika särintressen (som inte sällan har egna "experter" i dessa grupper).

EU:s demokratiska underskott är en fråga som ofta diskuteras – men som man sällan eller aldrig gör något åt.

Den som hoppas att EU kan reformeras måste känna till vad som verkligen försiggår. Den som tycker att vi skall lämna EU behöver starka argument. Och den som tycker att allt är bra som det är bör ta till sig fakta och ta sig en ordentlig funderare.

Om detta och mycket, mycket annat kommer jag att berätta i boken "Demokratifabriken - EU från insidan". Just nu pågår en insamling via Funded by Me för att ge mig tid och resurser för att skriva och producera boken. Lämna ett bidrag du också – och hjälp mig att berätta hur hur det verkligen går till i maktens korridorer i Bryssel, Luxemburg, Strasbourg och Frankfurt.

Hjälp mig att göra verklighet av denna bok genom att ge ett bidrag här. »

Mer information hittar du här » och här ».

Till sist en skrämmande interiör som visar hur det kan gå till i det dagliga arbetet i Europaparlamentet...Youtube »

1 kommentar:

  1. Finns det verkligen någon som tror att en federation av EU:s typ kommer till för att främja demokratin?

    SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.