2015-11-18

Människors lika värde eller rättigheter?


Jag har problem med begreppet "människors lika värde". Jag är förvisso en tänkande och rätt empatisk människa som är kapabel att göra en rimlig tolkning. Så visst förstår jag ungefär vad som menas. Men jag tycker att begreppet är problematiskt.

Vad är "värde"? Det handlar uppenbarligen inte om pengar. Snarare kan det ses som en omskrivning för att människor förtjänar något slags lika respekt för sin existens. Gott så, men det blir besvärligt – eftersom begreppet "värde" till sin natur är subjektivt. Få människor skulle – i en situation då något viktigt står på spel – tillerkänna en mordisk terrorist samma "värde" som... låt säga farmor. Ordet "värde" kan användas i många olika slags kontext. Det skiljer sig beroende på om man talar om till exempel människorätt, metafysik eller om man använder ordet i vardagligt tal.

"Människors lika värde" är helt enkelt ett allt för vagt, svårtolkat och subjektivt begrepp för att lämpa sig för frågor som rör människorätt och det demokratiska samhällets organisation. Därför undviker jag att använda det.

Istället vill jag lyfta fram begreppet "lika rättigheter". Alla skall vara lika inför staten. Ingen skall särbehandlas, positivt eller negativt. Alla skall ha lika rättigheter och skyldigheter. Detta är en greppbar kontext. Det är ett någorlunda objektivt verifierbart begrepp. Det är juridiskt hanterbart. Det lämnar mycket lite utrymme för tolkningar. Det gäller lika för alla inom det kollektiv som till exempel en demokratisk rättsstat utgör. Och det signalerar respekt för alla enskilda individer.

Om vi tar mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter på allvar – då är det lika rättigheter vi skall tala om, inget annat.

16 kommentarer:

 1. Jag har för mig att du ställde en fråga till mig om detta per e-post för många herrans år sedan.

  SvaraRadera
 2. Lika Rättigheter låter bra, och som sagt, med tillägget Lika Skyldigheter.

  Men i Sverige betyder Alla Människors Lika Värde just nu: Alla Världens Människors Rätt till Svenska Skattebetalares Socialförsäkringssystem...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om alla ska ha samma rättigheter så måste det väl innebära att alla har lika stor rätt att bli Svenska medborgare oavsett var de är födda och därned ha samma rätt till ekonomiskt stöd. Att neka någon för att den är född i fel land är diskriminering, en motsatts till allas lika rättigheter och ja, rasism oavsett hur du vänder på det.

   Radera
 3. Lika rättigheter och skyldigheter, eller hur?

  SvaraRadera
 4. Eftersom frågan dök upp på annat håll:

  Grundläggande mänskliga rättigheter (liv, säkerhet, egendom) skall gälla alla människor överallt. I ett land eller motsvarande entitet skall lagarna gälla lika för alla som vistas i landet. Ser man till positiva rättigheter / förmåner skall de gälla lika för alla som är med i systemet (typ skattebetalare / medborgare).

  Och så skall naturligtvis även lika skyldigheter gälla.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur libertarianskt är skyldigheter gentemot överherrarna i Tjockhult?

   Radera
 5. Internationellt säger man ju samma värdighet vilket verkar rimligare. Det är få som i praktiken omfattar "alla människor Har lika värde; låt mig exemplifiera Hitler och Göbbels sitter i en sjunkande båt i en annan sjunkande båt sitter Gandhi. Om vi nu måste välja båt att rädda skulle nog de flesta välja att rädda Gandhi, iaf om året är 1941.. Det verkar som de flesta här skulle tycka att värdet av att Gandhi lever>värdet av att Göbbels och Hitler lever.. Jag förstår faktiskt inte alls vad satsen betyder..

  SvaraRadera
 6. Lika värde är väl någon slags förvanskning av likhet inför lagen och statsmakten. Det innebär ju både rättigheter och skyldigheter.

  SvaraRadera
 7. Att alla människor skulle ha samma värde är förstås strunt, givet att ordet värde skall ha någon innebörd. Alla har ett grundläggande mänskligt värde, ett värde såsom varandes människor. Men sen får man rimligen addera eller subtrahera ett "handlingsvärde" - en summa av individens karaktär och prestationer. summan torde då bli värdet på individen. Distinktionen mellan en människas värde och människovärde är inte oviktig.

  SvaraRadera
 8. Har för mig att jag läst någonstans att "människors like värde" kommer från den svenska "feltolkningen" av FN:s mänskliga rättigheter som syftar på "människors lika värdighet". Om det skulle vara fallet så säger det en hel del om kompetensen eller agendan hos svenska översättare och politiker.

  SvaraRadera
 9. "All human beings are born free and equal in dignity and rights."

  Så lyder första meningen i första paragrafen i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

  Centralt begrepp är naturligtvis "born", något som ständigt bortses ifrån i den svenska kontexten. Självklart kan vi inte när en Robert Mugabe, Göran Greider eller Moder Teresa föds, avgöra om det är en person som kommer att vara god eller lämpligen bör förpassas till evig ensamhet. Att olika människor genom sin levnad ökar eller minskar sitt värde för omgivningen torde vara ganska självklart.

  "Dignity" och "rights" är också viktiga ord. Värdighet istället för det svenskt använda "värde" är en stor skillnad och att vi har lika rättigheter i en allmän mening när vi föds är knappast kontroversiellt.

  SvaraRadera
 10. Även detta kan problematiseras...

  Är "alla" verkligen alla människor. Eller alla som är på statens territorium? Eller alla medborgare?

  Trumfar äganderätten allas "lika" rättigheter?

  Om staten sköter sjukvård eller utbildning, har svagbegåvad större rättigheter till utbildningsresurser? Kroniskt sjuka större rättigheter till sjukvård?

  SvaraRadera
 11. Enklast är väl att skippa alltihopa. En del skribenter ovan verkar t.ex. antyda att det existerar någon typ av metafysisk "praise- resp. Blameworhiness". Detta kan naturligtvis ifrågasättas av utilitaristiska skäl. Att vi dessutom skulle kunna ha en fri vilja som är förenligt med detta är av allt att döma en metafysiskt omöjlighet.

  SvaraRadera
 12. Botemedlet: Den amerikanska konstitutionen utan Gud.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.