2016-02-01

Politikerna måste lära sig att lämna folk i fred


Politiker i allmänhet och sossar i synnerhet är aldrig så glada som när de får en chans att ändra på andra människor. Gör så. Låt bli det där. Händerna på täcket.

Detta är en attityd makthavare utvecklar när de vistas i maktens centrum så lång tid att de inte längre ser sig själva som folkets valda representanter – utan istället tror sig vara dess herrar.

Politik bör handla om att hantera ett litet antal frågor, som med nödvändighet hanteras bäst tillsammans. I övrigt skall politikerna lämna folk ifred att göra sina egna val i stort och smått.

Vanligt folk vill bygga ett gott liv för sig själva och de sina. Företagare vill lägga energi på att bygga verksamhet som skapar välstånd för dem och andra. Lärare vill i lugn och ro kunna ge barnen de kunskaper och färdigheter de behöver för att kunna gå in i vuxenlivet och samhället. Läkare vill göra sjuka människor friska.

Men ständigt ändras reglerna. Verksamhet omorganiseras stup i kvarten. Krav som inte alls har med kärnverksamheten att göra ställs upp i de mest oväntade sammanhang. Människors liv, attityder och handlingar förväntas anpassas till den härskande klassens subjektiva värderingar och politiska modenycker.

Samtidigt förfaller mycket av sådant som är viktigt, på riktigt.

Om jag alls kommer att rösta, då vill jag göra det på politiker som ser till att samhällets grundläggande funktioner fungerar som de skall – och i övrigt lämnar folk i fred.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.