2016-03-13

Betongsossarna centraliserar Sverige


Socialister centraliserar.

Det borde därför inte komma som någon överraskning att sossarna vill slå ihop landets län till en handfull storregioner.

Resultatet kommer att bli ett större avstånd mellan medborgare och makthavare – liksom mellan de flesta medborgare och central samhällsservice.

När man centraliserar tappar man kontakten med människors vardag, lokala förutsättningar och nytänkande småskaliga initiativ. Istället får man centrala, likriktande direktiv från politiker och byråkrater.

I grunden handlar centralisering om att flytta makt från enskilda människor till den härskande politiska klassen.

Och ju mer man centraliserar, ju större konsekvenser får felaktiga beslut.

Alternativet är att decentralisera – att flytta makten så att den hamnar så nära medborgarna som möjligt, gärna i individens egna händer. Då skapas mångfald, närhet till beslutsfattarna och samhällsservice som är anpassad till lokala förutsättningar och verkligheten.

Sossesverige är tillbaka. Att Miljöpartiet sitter i en regering som för en sådan politik är absurt.

3 kommentarer:

 1. Varför är det absurt att MP är för sådant? Det finns inget parti som vill använda mer tvångsmedel mot medborgarna än vad de vill.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det här handlar inte om maktprinciper utan om resurser (speciellt faktumet att de sinar). Storregioner innebär precis som påpekats mer centralisering, vilket framförallt kommer att manifesteras i att man kan spara genom att lägga ner mindre enheter som lokalsjukhus, regionala myndighetskontor och annan offentlig service. Polisstation, brandförsvar, post och vårdcentral, allt rinner in i de allt mer överbelastade städerna. Vidare är det vi ser inte särskilt unikt för Sverige, över hela Europa sker denna process, som ytterst är ett resultat av att avindustrialiseringen och avfolkningen av i praktiken allt utanför de större städerna eller urbana klustrar. Makthavarna nyttomaximerar då och formulerar systemen så att majoriteten av resurserna hamnar där det finns flest potentiella röster.

   Att MP är med på det tåget är inte heller särskilt förvånande egentligen; de satsade allt på rött (vilket i detta fall var flyktingliberalism) vilket gick åt helvete. De vet att de inte kan sälja det längre, oavsett hur de än tjuter. Alltså har de inget val än att bli samma gamla stödhjul till den tillbucklade socialdemokratin.

   Radera
 2. Vore det inte bättre att lägga ner landstingen och nationalisera vården? Eftersom vård i många fall är högt specialiserad och man har mycket gemensamma resurser (t.ex. journalsystem) så borde det finns stora samordningsvinster.

  Rimligtvis kör man med ett utförarsystem och ersätter per ingrepp.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.