2016-04-28

Postmodernismen är död. Leve friheten.


Postmodernismen har gått vilse. Den blev ett träsk av grälsjuk identitetspolitik, relativism och begreppsupplösning.

Det hade kunnat bli annorlunda. Att ifrågasätta, ompröva och ha ett öppet sinne är absolut inte fel. Tvärt om. Men att för den sakens skull kategoriskt förneka verklighet, logiskt tänkande och utveckling blir bara nipprigt.

Frågan är vad som kommer efter postmodernismen. Finns det något förhållningssätt till samhället som leder framåt och bygger upp istället för att bara obstruera?

Mitt svar är ja.

Till att börja med måste samhällsdebatten sluta fred med fakta och logik. Om man över huvud taget skall kunna föra vårt samhälle framåt, då måste man verka i verkligheten.

Pendeln får inte heller slå tillbaka mot konservativ auktoritet, konformism eller nymoralism.

Mångfald är positivt. Men den måste bygga på individen, inte på kollektiv. Alla är olika, har olika förutsättningar, olika krav på livet, olika önskemål, olika preferenser, olika livssyn och vill göra olika val i livet.

Vad som behövs är frihet, där människor bedöms efter och har ansvar för sina egna handlingar.

Politiken bör i största möjliga utsträckning lämna människor i fred. Den bör syssla med så lite som möjligt – men å andra sidan sköta dessa saker bra. Vi skall ha få lagar men mycket ordning. De grundläggande fri- och rättigheterna skall respekteras. Folket skall betraktas som individer, som fria medborgare – inte som ansiktslösa undersåtar. Alla skall ha lika rättigheter (och skyldigheter).

Människor måste betros med frihet, vars gräns naturligt går där man kränker någon annans frihet eller rättigheter.

Denna frihet är en förutsättning för individens lycka och samhällets framåtskridande. Den måste komma från folket – som därför måste ta strid med alla de krafter som vill styra och ställa över andra människor.

Detta kräver mod. Här kan det vara värt att reflektera över att motsatsen till mod inte nödvändigtvis är feghet, utan snarare konformism och underkastelse. Det är de bojor vi måste kasta av oss.

7 kommentarer:

 1. Som den libertarianske profilen Mattias Svensson påpekar, går vi nog mot mörkare statsauktoritära tider. T.ex.: "Nationen, samhällskontraktet, den inre säkerheten anses stå och falla med fysiska kontroller av och hinder för människor som passerar nationsgränsen."

  http://www.aftonbladet.se/kultur/article22287837.ab

  SD nosar på regeringsmakten och Stockholm har återupprättat Järnridån i Öresundsregionen/Storköpenhamn.

  SvaraRadera
 2. En av orsakerna till den pågående samhällskollapsen tas upp här :)
  https://www.youtube.com/watch?v=eU6YDB9lqjQ

  Han gör väldigt många intressanta intervjuer f.ö.

  SvaraRadera
 3. Att mångfald är positivt innebär inte att för mycket mångfald är positivt. Tvärtom kan det vara negativt för ett land med för mycket mångfald så som i Sverige.

  SvaraRadera
 4. Friheten försvaras inte tillräckligt. Av någon anledning är det konservatism som växer istället. Friheten borde försvaras på ett mer aggressivt vis. Lär ut religionskritik i skolan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det som har skapat nuvarande situation är bla globalism, nyliberalism, feminism osv.. Eventuell konservatism är en motreaktion.

   Radera
  2. Jag är beredd att hålla med till viss del. Förstår dock inte varför (ny)liberalism angrips. Feminism/socialism/marxism är antiliberala rörelser liksom fascism/nazism. Konservatism kan ju vara av godo om om man vill "konservera" västerländska principer som yttrandefrihet, åsiktsfrihet, meritokrati, äganderätt och personlig frihet. Men som jag förstår det hela så handlar den här nya strömningen inte bara om gesellschaft utan också gemeinschaft. Gemeinschaft har vi ju testat förut och vi vet hur det brukar gå med sådan kollektivism. Varför vänder man frihetens tänkare ryggen?

   Radera
  3. Jag tror vi lägger lite olika innebörd i begreppen. För mig är det uppenbart att vi nu liksom då styrs av en global elit och deras agendor. De klistrar "rätt" epitet på det man vill driva igenom bara. Det jag syftar på med nyliberalism är tex tendensen att vilja tillskriva allt ett värde i pengar. Man släpper saker fria i ideologins namn.. men har helt andra syften i grunden. Öppna gränser tex. Den globala eliten skiter fullständigt i det som princip i sig. De ser bara en vinst i pengar. Lönesänkning, billig arbetskraft osv. Sett från högre nivåer är det den sedvanliga söndra och härska-taktiken man implementerar. Folk kommer att be om sin egen förslavning tillslut. Övervakning osv. Folk kommer be om det. Det är beprövade metoder. Man har inga planer om nån frihet men man kallar det för det och döper det till tex liberalism. Vet inte hur uppenbart det måste bli innan folk reagerar. Hur man kontrollerar ett samhälle och människorna däri finns det oändliga mängder med både ny och gammal kunskap om. Vi blir spelade. Mer och mer uppenbart för varje år som går.

   Gemeinschaft.. du menar community då? Det är ju hela vårt ursprung som människoart.. nåt av det mest grundläggande vi behöver på ett eller annat sätt. Tillhörighet, mening osv fick vi ju därigenom förr. Vi har ju brutit upp och splittrat precis allt som har med det att göra nu.. En community på 100-150 pers är ju nåt av det mest självreglerande som finns annars. Där är behovet av en stat minimerat. Behovet av styrning, kontroll osv kommer allteftersom den naturliga gemenskapen i samhället försvinner. När "gruppen" blir för stor och allt centraliseras.

   Radera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.