2016-06-15

Säpo sänder blandade signaler om Julian Assange


Dagens Juridik rapporterar...
"En radiojournalist begärde att få ta del av Säker-hetspolisens allmänna handlingar om Julian Assange och Wikileaks. Säpo vägrade dock att svara på om det överhuvudtaget existerar några sådana handlingar. Kammarrätten går nu på Säpos linje och avslår journalistens överklagande."
Å ena sidan försöker myndigheterna hävda att fallet Assange inte alls handlar om storpolitik, utan bara om ett eventuellt sexbrott (byggt på mycket tunt underlag, dessutom). Å andra sidan mumlar hemliga polisen i lösskägget på det mest kryptiska sätt...
"Enligt Säkerhetspolisen står det inte klart att uppgiften om de eventuella handlingarnas existens kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder hos Säpo motverkas eller den framtida verksamheten skadas."
Samtidigt drar fallet ut allt mer på tiden. Åklagare Marianne Ny har fortfarande inte hört Julian Assange i London – och det verkar som om begäran om detta inte har högsta prioritet, varken hos åklagarväsendet eller Utrikesdepartementet.

Min gissning är att så väl svenska som amerikanska myndigheter anser att Assange sitter bra där han sitter, på Ecuadors ambassad i London sedan fyra år tillbaka. Där kan han göra mindre "skada" än ute på fri fot. Dessutom fläckas hans anseende så länge det svenska målet hålls öppet.

Assange skall förvisso inte ha någon positiv särbehandling. Men jag vill påstå att han i dag särbehandlas – negativt – helt och hållet beroende på vem han är.

Länk: Uppgifter om Assange kan skada rikets säkerhet eller Säpos arbete mot terrorism »

5 kommentarer:

 1. Själva det sätt Sverige har skött affären Julian A. är i sig ett hot mot rikets säkerhet, det är detta SÄPO menar.
  Om allmänheten får vetskap om de olika förutsättningar som gäller för olika människor inför svensk lag så faller landets internationella anseende till en nivå som direkt inbjuder till brott mot svenska lagar, speciellt på vänsterkanten och bland muslimska fundamentalister.
  Så nog är handlingarna som rör Julian hemligstämplade alltid, tro fan annat.

  SvaraRadera
 2. Jaha men då är det alltså fastslaget att fallet är politiskt annars hade man ju lätt kunnat visa upp ett vitt ark, då det från svenska myndigheters sida hävdats att det inte handlar om justiemord som ett led i att vinna poäng i samarbetet mellan svensk och amerikansk underrättelsetjänst. Det vore intressant att veta om det framgent finns juridiska möjligheter att straffa ansvariga för denna rättsskandal.

  SvaraRadera
 3. Assange är godtyckligt frihetsberövad enligt ett organ vars avgöranden normalt hålls för likvärdiga med Europadomstolens. Frågan är om det ens är rimligt att höra honom innan denna olovliga tvångsåtgärd har upphört. http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17013&LangID=E

  SvaraRadera
 4. NOTE TO EDITORS:
  The Opinions of the Working Group on Arbitrary Detention are legally-binding to the extent that they are based on binding international human rights law, such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The WGAD has a mandate to investigate allegations of individuals being deprived of their liberty in an arbitrary way or inconsistently with international human rights standards, and to recommend remedies such as release from detention and compensation, when appropriate.
  The binding nature of its opinions derives from the collaboration by States in the procedure, the adversarial nature of is findings and also by the authority given to the WGAD by the UN Human Rights Council. The Opinions of the WGAD are also considered as authoritative by prominent international and regional judicial institutions, including the European Court of Human Rights. - See more at: http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17013&LangID=E#sthash.pos7LWa7.dpuf

  SvaraRadera
 5. När man läser det här och jämför med Assangefallet förstår man att rättsstaten havererat:https://detgodasamhallet.com/2016/06/16/gastskribent-arvid-nilsson-ett-illustrativt-rattsfall/

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.