2016-09-26

Benåda Chelsea Manning!


Nybloggat på HAX.5JUly.org:


"Chelsea Manning has contributed to transparency and democracy. She has made the American people aware of what is really going on in its name. She has exposed lies, disloyalty, falseness, and two-facedness. She ought to be given a medal, not a prison sentence."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.

Om du skriver anonymt, använd ändå något slags signatur - så att det går att hålla isär kommentarerna vid repliker.