2016-09-15

Försvarsmakten övar i genusträsket


Försvarsmaktens "Handbok: Gender - Typscenarier" har råkat fånga min uppmärksamhet.

I den kan man bland annat läsa följande...
"Skyldigheten att skydda civilbefolkning, exempelvis genom att minimera risken för oavsiktlig skada, omfattar kvinnor, män, flickor och pojkar på ett likvärdigt sätt."
Så bra. Men är inte det rätt självklart? Har det inte alltid varit så? Är det någon som har hävdat att det bör vara på något annat sätt?

Ut i fält...
4.2. Avspärrning av bro
Ett hemvärnsförband övar i en större stad i södra Sverige. Deras uppgift är att säkra en större bro som förbinder stadens centrala delar. Bron är fyrfilig och har gång- och cykelbanor på båda sidorna. Förbandet behöver inte spärra av hela bron för att genomföra övningen. Ett stort antal bilister, cyklister och gående passerar bron både under vardagar och helger. Om bron spärras av helt kommer det att skapa köer och trafiken måste ledas om runt staden. Hur bör de gå tillväga för att inte skapa onödiga problem för de kvinnor, män, pojkar och flickor som är tvungna att passera bron? Förbandet måste ta hänsyn till genderperspektivet, funktionaliteten i staden och sitt eget behov av att öva skydd av bron. 
Förslag:
Samla in könsuppdelad information i rusningstrafik och vid en lugnare tidpunkt. Ta reda på vem som cyklar, går respektive åker bil, samt vem som transporterar barn? Gör en genderanalys för att förstå hur och vem som använder bron. Information kan inhämtas genom att en grupp soldater observerar förbipasserande eller intervjuar förbipasserande om hur och varför de använder bron.
Ursäkta mig, men är inte detta en smula... krystat? Om man vill minimera problem, då vill man väl göra det för alla? Och syftar inte övningar till att på ett så realistiskt sätt som möjligt öva förhållanden vid ett skarpt läge? Vem har tid med sådant här då och till vilken nytta?

Men, jag vill inte vara orättvis. Ett genderperspektiv kan vara relevant till exempel vid insatser i andra länder, där en del av kriget består i att kvinnor systematiskt utsätts för våldtäkter och övergrepp. Men det är väl ingen nyhet, utan mer en fråga om sunt förnuft?

Detta sagt tycker jag att Försvarsmakten har viktigare saker att ägna sig åt än genderfrågor. Speciellt i ett läge där den svenska försvarsförmågan i princip är obefintlig och ryssen mullrar i öst.

Länk (PDF) »

2 kommentarer:

  1. Det är bara att byta ut texten till nåt valfritt i videon nedan så passar den i princip allting som sker i det här landet numera.
    https://www.youtube.com/watch?v=KPWozkkI8Zk&feature=youtu.be&t=30s

    SvaraRadera
  2. Under mina många år i Stocholms Kuppförsvar så övade vi med respekt för civila samhällets normala funktionalitet. Detta oavsett kön, ålder eller hudfärg på de civila som påverkades. För mig så är Handbok Gender en rasistisk publikation (jmf SSU) som skulle hamna högt på låtsashistorikerns Arnstads fascistskala.

    SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.