2017-04-13

Det grälsjuka Sverige


Någonstans på vägen har jag plockat upp en del tips om hur man bäst tillrättavisar människor – om man vill vara konstruktiv och uppnå positiva resultat.

Föga förvånande går dessa tips helt på tvärs mot hur det fungerar i sociala media, i svensk samhällsdebatt och i politiken.

Fritt ur minnet:

 • Kritik skall helst bara framföras utifrån personliga upplevelser. Rykten, skvaller och andrahandsuppgifter är alltid i varierande utsträckning fel – och då riskerar diskussionen att handla om fel saker.
 • Kritik skall framföras så snart som möjligt, medan alla detaljer är i färskt minne.
 • Kritik skall framföras personligen – och i enskildhet. Sker det genom ombud eller inför publik kommer de inblandade att sätta sin egen prestige framför resultat.
 • Kritik skall fokusera på den aktuella handlingen, inte på personen.
 • Kritik måste tydligt förklara varför en viss handling är problematisk och vilka konsekvenser den kan få.
 • Kritik skall i möjligaste mån utmynna i en konkret överenskommelse om ett förändrat beteende.
 • Om önskat resultat uppnås – ta aldrig upp saken igen. Att vara långsint skapar oro, dålig stämning och är inte konstruktivt.
 • Gör en ansträngning för att avsluta i en positiv anda.

Detta gäller kanske inte alltid, i alla situationer. Men det brukar fungera.

Visserligen är dessa tips inte i alla delar direkt överförbara till politiken och samhällsdebatten. Men här finns saker värda att ta fasta på – som det konstruktiva förhållningssättet.

Sett ur detta perspektiv är det inte att undra över att svensk samhällsdebatt – som den ser ut i dag – är ett hopplöst träsk.

2 kommentarer:

 1. Jag läste en bok av Arne Naess om saklig debatt och insåg snart att ingen politisk debatt varar mer än i bästa fall en minut innan någon bryter mot reglerna om saklighet.

  SvaraRadera
 2. Det är ungefär så här det arbetas inom socialtjänsten. Det är enda sättet att nå fram, i synnerhet till lättkränkta människor. Säkert en bra idé att tänka så även när man ska nå andra.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.