2017-06-28

Domen mot Ekeroth är problematisk (uppdaterad)


Jag har inget till övers för SD-riksdagsmannen Kent Ekeroth – som i dag fälldes av Stockholms Tingsrätt för ringa misshandel.

Det är möjligt att det finns tydlig bevisning. Och det är troligt att han fått vad han förtjänar.

Ändå finns det ett problem med dagens dom.

Saken är att tingsrättens lekmannadomare – nämndemännen – är utsedda av de politiska partierna. De kan, på goda grunder, antas tycka illa om både Ekeroth och hans parti. De avskyr SD för att de förstört deras fina blockpolitik och gjort landet svårt att regera. De har ett komplicerat förhållande till SD, som bidragit till att göra problemen med flyktinginvandringen oberörbara.

Så det går inte – allt annat lika – att utesluta att de dömande politiska förtroendemännen i tingsrätten har särbehandlat Ekeroth på grund av vem han är.

Systemet med politiskt tillsatta nämndemän är problematiskt, olämpligt och ovärdigt en demokrati. Den dömande makten måste stå oberoende från den lagstiftande och verkställande makten. Det måste finnas vattentäta skott. Det får inte ens finnas en misstanke om politiska hänsyn i rättsskipningen.

Uppdatering:

Det har kommit till min kännedom att Tingsrätten faktiskt plockat bort nämndemännen i fallet. Vilket naturligtvis är bra. Men...
– Kanske ville man slippa diskussionen om att nämndemän är politiskt tillsatta - att det blir jävsinlämningar om en nämndeman till exempel är sverigedemokrat eller sosse, säger chefsåklagare Lena Kastlund. 
Men rådman Maria Hölcke, som är domare i målet, förnekar att ett något sådant övervägande spelat in. Hon pekar på rättegångsbalken, vars regler styr i vilka mål som domstolen ska kalla nämndemän.
Så någon verklig insikt om vad som är fel och varför tycks ändå inte finnas – och grundproblemet kvarstår.

DN: Nämndemän togs bort i Ekerothmålet i sista stund »

4 kommentarer:

 1. "– Jag och andra tycker att det var konstigt. Bara för att det är en känd person får vi inte vara med, säger nämndemannen som vill vara anonym till DN."

  Nej, de förstår verkligen inte.

  SvaraRadera
 2. Nämndemän borde tas bort i tings- och hovrätt (och motsvarande i de administrativa domstolarna) och endast finnas i HD respektive HFD. Problemet är bara att jag skulle få alla ledamöter i HD och HFD emot mig om jag försökte genomföra det.

  SvaraRadera
 3. Nämndemannasystemet är ett bra system dessutom har antalet nämndemän minskats genom åren förr i tiden var det Tolv nämndemän.

  Problemet är specifikt att det är politiker som sitter där.
  Nämndemän ska ju vara respekterade i lokalsamhället och förr i tiden när vi hade över 300 Häradsrätter (tingsrätterna kom på 70-talet) så var det ju betydligt enklare att hitta sådana då enheterna var mer lokala.

  SvaraRadera
 4. Nämndemannasystem är lika med pöbelvälde.

  Frågan är om vi skulle acceptera samma dömande instans i andra sammanhang. I skolans värld gör vi ju det inte. Inte heller vid etikprövningar för medicinska experiment, det är endast experter som där som får fälla avgöranden. Inte random "hederlig" eller som skribenten ovan skriver "respekterad" medborgare - ett ganska luddigt och subjektivt begrepp.

  Det enda dömande instanser kan kontrollera hederligheten för är ju att personen är prickfri. En rätt stor del av befolkningen är icke-dömda, vilket medför att egentligen nästan hela Sveriges befolkning kvalificerar sig som kapabla att fälla neutrala och objektiva domar.
  Tänker man till inser man att det är ganska osannolikt att tro att såpass många människor har den förmågan utan träning, erfarenhet och utbildning. Det är självklart om man frågar tilltänkta nämndemän om de tror sig vara neutrala och objektiva att de kommer att svara ja - vem ser sig själv inte så?
  Majoriteten av människor har ju en god vilja och vill säkert vara så objektiva som möjligt. Studier har ju dock visat hur starkt färgade vi är av olika kognitiva bias oavsett vår självbild, utbildning i det som ska dömas är ingen garant men i alla fall ökar det medvetenheten om detta samt gör att man har lättare att skilja sin yrkesmässiga bedömning från sin personliga.

  Likaledes som vi inte accepterar enbart "hederlighet" som grundval att sätta med vid en etisk prövning, utan kompetenser måste ju givetvis till.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.