2018-06-15

EU:s internetcensur hör inte hemma i en demokratisk rättsstat

Nu är jag tillbaka med mina krönikor hos Mårtensson. Idag: EU:s internetcensur hör inte hemma i en demokratisk rättsstat.

"Vi skall inte ha förhandscensur. Om någon bryter mot upphovsrättslagarna skall det prövas i efterhand, i god ordning, av vårt rättsväsende. Detta är inte något som skall hanteras av algoritmdrivna dataprogram som gissar sig fram till vad som får publiceras eller ej. En sådan process är oacceptabel i en rättsstat."

Läs hela krönikan här »

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.