2018-06-17

Konsten att döda en framtidsbransch

Tiderna förändras. Det gäller även näringslivet, det vill säga den del av samhället som i slutändan skall skapa de värden som betalar för allt och alla. Viss industri försvinner och måste ersättas med nya företag i andra branscher.

Här står stort hopp till IT-industrin och inte minst till företag som skapar nya tjänster, upplevelser och informationsplattformar, som Spotify.

Samtidigt är ett högt kostnadsläge, höga skatter, ogynnsamma optionsvillkor och praktiska problem (som att det är näst intill omöjligt att hitta bostäder i våra storstäder) en avhållande faktor. Många företag väljer därför att etablera sig i andra länder.

Nu ser det dessutom ut som om EU kommer att köra kniven i denna framtidsbransch.

Med EU:s nya direktiv om upphovsrättsfrågor kommer länkskatt och uppladdningsfilter att lamslå stora delar av den uppkopplade informationsindustrin. Speciellt som direktivet skall överföras till lokal lagstiftning i varje land. Vi kommer alltså inte bara att få ett hopplöst regelverk, utan 28 olika – som de nätföretag som vill vara verksamma på den europeiska marknaden måste förhålla sig till.

Vad EU borde gjort är att underlätta, till exempel med en gemensam EU-licens för musik, underhållning och annat information – som gäller på hela den europeiska marknaden. Men det gjorde man alltså inte. Istället blev det tvärt om, ett oerhört problematiskt och dessutom balkaniserat regelverk.

I en kommentar skriver internetleverantören Bahnhof:
Direktivet ska skydda upphovsmän från intrång, men kommer i praktiken begränsa ALL användning och göra det omöjligt att dela med sig och nå ut via opensource. Upphovsmännen förlorar möjligheten till organisk spridning och räckvidd – två helt avgörande faktorer för småbolag och enskilda upphovsmän utan reklambudget.
Vem vill dra igång en startup i en sådan miljö? Vilka riskkapitalister kommer att vilja investera i de europeiska bolag som drabbas av direktivet, när de istället kan välja objekt på platser med en rimligare lagstiftning?

Idiotin är totalt överväldigande.

Läs även:
• Rädda internet från EU:s länkskatt och nätcensur! »
• EU:s internetcensur hör inte hemma i en demokratisk rättsstat »
• EU:s länkskatt och nätcensur - sammanfattning och länksamling »

P.S.
Jag kandiderar till riksdagen för Klassiskt Liberala Partiet »
Stöd denna blogg på Patreon »

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.