2018-07-31

Efter postmodernismen


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


Jag får en känsla av att pendeln – efter att ha varit ända ute i postmodernism och identitetspolitik – nu är på väg att slå tillbaka. Något som är glädjande med denna motreaktion är att den inte är »dumreaktionär« – utan intellektuell, rationell och står för ett öppet sinnelag. Vilket är en bristvara i dagens samhälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.