2018-07-11

Frihet bygger ett fungerande samhälle


Ett stabilt och fungerande samhälle växer underifrån. Det är decentraliserat. Det växer ur erfarenhet, kreativitet, entreprenörskap, frivilligt samarbete, ansvar och frihet. Det ger människor många alternativ att välja mellan, där det som fungerar bäst får mest plats. Det byggs upp spontant, av vanligt folk, utan order uppifrån.

Ett topp- och centralstyrt samhälle däremot... Ett sådant skapar köer, likriktning, otrivsel, konflikter och instabilitet. Det skapar single points of failure. Och när makthavarna samlar på sig mer makt än de kan hantera, då upphör även sådant som bör vara gemensam samhällelig kärnverksamhet att fungera.

Därför måste politikens makt minskas - och folkets frihet bli större.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.