2018-07-24

Så ökar vi snabbt polisens effektivitet

Det finns ett snabbt och enkelt sätt att öka polisens effektivitet, vad gäller att lösa verkliga brott.

I Sverige är nästan hälften av alla brott ringa narkotikabrott. Det vill säga att någon haft på sig en mindre mängd droger för eget bruk eller haft narkotika i kroppen.

Det vill säga brott utan offer. Den som har narkotika i fickan eller i kroppen kränker ingen annan människas frihet, säkerhet, egendom eller rättigheter.

Tänk om alla de polisresurser som läggs på att jaga brukare och missbrukare kunde läggas på något vettigt istället.

Nu finns det siffror som stöder denna tes. I Colorado har polisens uppklarningsprocent vad gäller egendoms- och våldsbrott ökat, sedan man legaliserat bruket av marijuana. [Länk»]

Polisen har helt enkelt fått tid över till att utreda verkliga brott istället.

I Sverige skulle vi kunna göra likadant. En avkriminalisering av innehav av droger för eget bruk skulle kunna frigöra 4.000 årstjänster inom polisen. Vilket i pengar motsvarar nästan fem miljarder kronor.

Allt fler länder i vår omvärld - till och med Norge - har begripit detta.

Men i Sverige är det som att svära i kyrkan - trots att 40 år av en extremt repressiv drogpolitik lett till att vi har den näst högsta drogrelaterade dödligheten i EU.

Den repressiva linjen har nått vägs ände. Trots det vill våra politiker ha mer av samma. Snacka om faktaresistens.

P.S.
Jag kandiderar till riksdagen för Klassiskt Liberala Partiet »
Stöd denna blogg på Patreon »

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.