2018-07-20

Sveriges nya tv-monopol


Ett bolag där staten är största ägare (Telia) köper upp den enda tv-kanal (TV4) som på allvar kan konkurrera med de två statliga tv-kanalerna. Hade detta varit i Ungern eller Polen, då hade det blivit ett djävla liv.

Men nu handlar det om Sverige: En »moralisk stormakt« som är allt för god och präktig för att kunna mätas med samma måttstock som andra. Här kan all tv-produktion av substans läggas under statens kontroll utan nämnvärda protester.

I själva verket är riskerna uppenbara. Politiseringen av den etermedia som producerar mer än ren underhållning är redan på tok för stor. Makten över agendan ligger redan i allt för få händer.

En annan invändning är att jag inte tycker om när leverantörer av kommunikationstjänster (internet och mobil data) dessutom blir producenter av innehåll. Risken är uppenbar att eget content kommer att få positiv särbehandling och andra producenters negativt. Men det är kanske mer en konsumentfråga än en politisk fråga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.