2018-09-15

En vecka efter valet...


Dragkamp om makten efter ett demokratiskt val kan möjligen betraktas som normalt. I vart fall när ingen självklar majoritet har utkristalliserats.

Det som gör allt en smula motbjudande den här gången är att blockens maktambitioner inte backas upp med några mål, någon riktning eller några visioner - som skulle kunna få maktkampen att framstå som begriplig för vanligt folk.

Istället får man ett intryck av att det enbart handlar om makt för maktens egen skull. Vilket på många sätt vore förfärande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.