2018-09-20

Skilj domstolarna från politiken!


Det har väckt en del uppmärksamhet och ilska att Hovrätten har beslutat att inte utvisa två palestinska medborgare som kastade brandbomber mot den judiska synagogan i Göteborg i slutet av förra året.

Utöver själva sakfrågan riktar detta ljuset mot problemet med vårt politiserade rättsväsende.

Enligt kristen alternativmedia (visserligen andrahandsinformation, men den förefaller korrekt) är en av de politiskt utsedda nämndemännen som deltog i beslutet aktiv vänsterpartist, med förflutet i Israel-kritiska rörelser.

Där har vi problemet med politiskt utsedda lekmannadomare (nämndemän) i ett nötskal. Det kan inte uteslutas att de sätter politiska hänsyn framför lagen. Vilket i så fall är totalt oacceptabelt.

På samma sätt kan rättsväsendets opartiskhet ifrågasättas när till exempel nämndemän från SD dömer i mål med invandrare, FI-nämndemän i sexualrelaterade mål eller S/V-nämndemän i skattemål.

  • Det måste vara vattentäta skott mellan politik och rättsväsende, mellan den lagstiftande och dömande makten.
  • Denna maktdelning är en bärande princip för en demokratisk rättsstat.
  • Den är till för att hindra den politiska makten från att begå övergrepp mot enskilda individer.
  • Den måste upprätthållas!

Systemet med politiskt utsedda domare måste skrotas.

---

Se även den tv-film jag gjorde om det svenska rättsväsendet i början av seklet - och som fortfarande är allt för aktuell: Länk »

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.