2019-11-29

De vardagspsykologiska fällorna som paralyserar Sverige


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"Om man inte vet hur man skall hantera en viss typ av brottslighet, då är det lätt hänt att man inte gör något av egentlig betydelse. Om man inte vet hur välfärdssystemen långsiktigt skall finansieras, då är det lätt hänt att man skjuter frågan åt sidan och hoppas att det kommer att gå bra ändå. Om man inte förstår sig på enkla ekonomiska förhållanden är det lätt hänt att man fortsätter med det invanda beteende som ger röster (som att dela ut förmåner och bidrag) samtidigt som man stryper de produktiva krafterna med ständigt och slentrianmässigt höjda skatter."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.