2020-11-01

Vårt förhållande till verkligheten


Förändring medför besvär. Den omskapar vår verklighet. Den rubbar vår världsbild. Den tvingar oss att ompröva det invanda.

Därför hyser de flesta människor en motvilja mot förändring. Och just därför kan det vara klokt att skynda långsamt, att tänka efter före och se till att saker verkligen fungerar innan vi gör oss beroende av dem.

Varesig vi vill det eller ej, så förändras allt hela tiden. Det vi kanske uppfattar som en någorlunda fast punkt är i själva verket work in progress.

Den goda nyheten är att vi kan påverka framtiden genom våra handlingar i det innevarande ögonblicket.

Vi är summan av alla de val vi gjort i det förflutna. Vilket är historia, som inte kan förändras. Så det är ingen idé att ödsla tid och kraft på det som redan skett. Speciellt inte på destruktiva känslor som till exempel ånger, skam, bitterhet, vrede eller avund. Saker och ting är som de är. Live with it.

Vi kan planera, hoppas på eller frukta framtiden. Men det får inte hindra oss från att inse att det enda tillfälle då vi över huvud taget kan påverka framtiden eller något över huvud taget är just nu.

Varje handling (eller frånvaro av handling) i det innevarande ögonblicket formar ditt liv och framtiden för oss alla - för alltid.

Att drömma om något tar oss inte närmare målet. Däremot kan vi handla här och nu på ett sådant sätt att det bidrar till att uppfylla våra mål. Många, små, och konsekventa handlingar ackumuleras förvånansvärt snabbt i påtagliga resultat.

Ansvaret är ditt.

-

Då kan det vara bra att ha en strategi för ett fungerande förhållande till omgivningen. Till exempel att behandla andra som man själv vill bli behandlad.

Att respektera andras frihet, säkerhet och egendom - i förhoppningen att även det omvända skall gälla.

Att medverka till att likhet inför lagen och allas lika rättigheter inför staten upprätthålls.

Det är liksom inte raketforskning. Istället handlar det om att formulera en minsta gemensam nämnare för civiliserat mänskligt umgänge, som i minsta möjliga mån inkräktar på individens frihet och naturliga rättigheter.

-

Då kan det också vara lämpligt att betrakta verkligheten för vad den är - istället för vad man tycker att den borde vara.

Verkligheten är ofta motbjudande och högst olämplig. Naturligtvis skall vi föröka göra det bästa av saken. Men inget blir bättre för att vi vägrar betrakta saker och ting för vad de verkligen är.

Ändå tycks många förneka allt från den mänskliga naturen till grundläggande ekonomiska samband och påvisbara verkliga förhållanden. Ibland till och med fysikens lagar. Det gör dem sämre skickade att fatta beslut i den verkliga världen. Vilket dock inte hindrar dem från att försöka. Ofta slutar det i havererade och tragiska försök att ändra på människor.

-

Då kan det vara lämpligt att emellanåt koppla på det analytiska tänkandet och inte bara reagera utifrån sina spontana känslor. Oerhört mycket lidande och elände i världen är resultatet av missriktad välvilja.

Vi lever i ett komplext, dynamiskt system där åtgärder eller handlingar med ett visst syfte ofta får oförutsedda och oönskade konsekvenser någon helt annanstans. Det är lite som att klämma på en vattenfylld ballong.

Önsketänkande gör sällan något bättre. Tvärtom leder det till en felaktig bild av verkligheten. Vilket omöjliggör varje form av genomtänkt, konstruktiv handling.

Om man inte har verkliga förhållanden någorlunda klara för sig är det omöjligt att ens gissa vilka konsekvenser en viss handling kommer att leda till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.