2021-01-20

Vänstern har ingen aning om vad den vill


Vänstern har problem.

Ett är att överallt där dess idéer har prövats på riktigt har det lett till elände, förtryck och misshushållning.

Ett annat är att dess motpol - kapitalismen - visat sig vara överlägsen vad gäller att producera välstånd för folket och utveckling av samhället.

Ett tredje är att ingen i vänstern tycks ha någon plan för hur socialismen eller kommunismen är tänkt att fungera i ett samhälle utan entreprenörer, vinstintresse och den spontana ordning som uppstår på en fri marknad.

Jag roade mig med att titta på den amerikanska vänstertidskriften Jacobins senaste Youtube-video, ett samtal med Noam Chomsky (ovan). Han har inte heller någon plan.

Han menar att vänstern under överskådlig tid nog får finna sig att verka inom den sociala marknadsekonomi som är den allmänt rådande modellen i hela västvärlden. Vilket är en position som i stora drag även delas av vänsterns pop-filosof Slavoj Zizek.

Det närmsta Chomsky kommer något konkret är att han föreslår att arbetare startar egna kollektivt drivna företag. Vilket - ur ett marknadsekonomiskt perspektiv - är utmärkt. Gör det. Det torde ge en del nya perspektiv...

Vänsterns utopi är omöjlig att genomföra utan ett stort mått av tvång. Den underliggande marxistiska teorin tillerkänner inte människan rätt till liv, säkerhet och absolut inte egendom. Ändamålen helgar medlen. Något utrymme för att säga emot finns inte.

Vilket naturligtvis är helt oacceptabelt och praktiskt ohållbart. Så allt vänstern förmår göra är att riva ner, obstruera och bråka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.